Thursday, September 29, 2005

zeg nooit meer: 'k zie nie hoe kzeenoo fobieke visie met intimiteit van voedselverzorging samenhangt?

profiel janmaat 9 juni 2002 overleed Hans Janmaat. Op zijn begrafenis waren 35 mensen.
Het nieuws van zijn dood was niet meer dan een één-kolommer op pagina zeven. Hans Janmaat. De man die met z'n opvattingen bijna twintig jaar lang het boegbeeld was geweest van extreem-rechts in dit land. Oprichter van de Centrum Democraten.

Toen ie in 1982 in de Tweede Kamer kwam, was het land te klein. Maar zijn politieke carrière was niet bepaald een succes. Extreem rechts bleef onder zijn leiding een politieke dwerg, amper in staat om de kiesdrempel te overschrijden. Janmaat. Van beroep: stoorzender. Geminacht door collega-politici.

Een man met een uniek talent op de verkeerde momenten de verkeerde dingen te zeggen. Een warhoofd, ook. Zijn analyses raakten zelden doel. Maar: als het gaat om kritiek op de multiculturele samenleving, dan is veel van wat hij destijds beweerde in politiek Den Haag inmiddels gemeengoed geworden. Want ook dat is Janmaat: foute timing.

Fons de Poel en Heleen Minderaa schetsen de tragische held van extreem
rechts.

hoeveel zou ik gemeen hebben met deze minister?

http://graverdammer.vrijspraak.org/art-one.php3?art_id=11208 Vechtsport
maakt jongens agressief

http://download.multikulkrant.net/nederland2005.wmv awel, sorry dat ik dit zomaar en zowaar 2 weken lang zonder kommentaar (WAARSCHUWING) heb laten staan. Het is een kompilatie van korte actualiteiten program fragmenten met een achtergrond zanger uit india die eindeloos op allah akbar varieert, waaruit moet blijken dat kommunisme, nazisme en islam 1 pot nat zijn.

Onzin natuurlijk, Dat christendom en islam hun oorsprong delen (namelijk beiden uit het judaisme voortstproten) betekent nog niet dat de resultaten identiek zijn. Wanneer de breuklijnen binnen vergelijkingen niet correct gedefinieerde zijn, leiden ze niet tot rechtvaardige, vanaf de grond, dus grondig opbouwende en alles op doen levende steenstof maar tot de alles met de grond gelijkmadende splijtvariant.Minister Pechtold plaats reakties
3 weken lang word hier op de stelling 'we moeten moslims erbij houden' gereageerd.

Waarbij dan wel? De bijstandloketbattaljonnen? De volkstuinbesturen? De ('dankzij' mensen'werk' ontstane) woestijn terugdringingskursus? De niet bij te houden want niet bestaande stroom Muslims die terugvloeien en in thuislanden matigende invloed uitoefenen die weer tot hier merkbaar is? De tokkie buurten waar zij jonge nederlanders van alcohol inplaats van broedgoed, telefoontjes, scootertjes en goedkope woonruimte afhelpen? De ongeschoolde veel te laag betaalde arbeidsmarkt? De wisseltrucdienst waar vrouwen voor koeien aangezien worden? De enorm effectieve, steeds rijkere en gevarieerdere buurtactiviteiten die profiteren van het relativerend effect dat het ene monotheisme wat op het andere stuit tenslotte allebeiden doet afkalven?

Tot slot nog een geluk bij een ongeluk:
Holland moet overhoop (niet met machines maar met de hand); ook zonder moslims zijn 2 dingen ver te zoeken: goed fatsoen en gezond verstand. Dankzij de terroristische dreiging zijn mischien meer mensen geneigd de babieloniese toestanden van het hutje mutje feestgedruiselijk parings hoogtij wat achter zich te laten; aan de andere kant van het uiteen gejaagd worden lokt een van de mooiste en voor het merendeel verschrikkelijk lege en door monomanie en monocultuur gehavende landschappen ter wereld. Vele delen ervan zijn voor niks dan gras geschikt maar hier groeit zoveel zogoed dat de voetafdruk een van de kleinste ter wereld zou kunnen zijn. Kom daar maar eens om in Semietenstreken. Die zijn 99.999999999999 waardeloos en toch altijd periodiek en primitief bevochten; de rest is dat nu continu en met de meest schaamteloze en schaamteloos ver om zich heen grijpende middelen.

Tussen God/Allah en mens moeten niet al te veel andere mensen staan, dus als we wegen vinden die groei in het landschap dusdanig sturen dat het als een kerk begint aan te voelen des te beter. Bedenk die mooit contrast plaatjes met bospaadjes en bescheiden stulpjes aan de ene en brede wegen met geglans en gefonkel aan de andere; godsdiensten stoelen op pragmatisch richtingwijzend hippiegedoe. Begin eerst maar eens ruimte te laten te voor volkstuintjes, maak ze een geboorterecht aan de ene en flikker kwaadwillenden eruit bij het minste of geringste aan de andere kant. Dan heb je een differentiatie die duidelijk is. Een geboorterecht dat als voorrecht ervaren en verdedigd word. Ik ervaar het als grote schaamte dat deze dingen gezegd dienen te worden. Asielzoekers die niet dagelijks zich nuttig makend en gezond houdend met wat handgereedschap in hun handen naar buiten gaan; een afgelegen landgoed waar geen buurhuisgrondprijs van daalt maar in tegendeel. Een goed begin voor welke voortzetting dan, inclusief uitzetting is iets waar het hollands landschap van op zou knappen. Voor die mooie gras in bos veranderplannen en subsidies (90%!!) zijn er toch te weinig edelmannen die dat aan hun hoofd willen hebben over en de rest is te arm. Zo zijn er altijd veel vliegen te klapperen (door steenmeelgebruik zijn problemen pas echt grondig te saneren) maar ik hou er nu maar mee op.

Wednesday, September 28, 2005

divers gerommel in de marge

door lezen van:
op 25 09 2005 schreef Willem Dezwijger:Voor wie hier depressief van wordt, lekker tegengif: Hiram van Ipse Dixit (zie linklijst) publiceerde vandaag de integrale tekst van Bandiera Rossa. Ik knapte er meteen van op!

werd ik nieuwsgierig, ging ik op google en zoek en zie (eerste hit):
hiram.nl/ipsedixit/artikel/579/gelijk-oversteken (links rakkertje over identificatieplicht; 286 dagen geleden en met plenty kommentaar).


DUTCH Bericht aan de Graverdammer van een bezoeker -- Betreft Turken: hee malle graver! dit zal je interreseren: turken spannen de kroon als het gaat om verschil tussen waardering voor christenen een- en moslims anderzijds (wereldwijd!) de link vond ik in de berichten voor de lbo-talk lijst van vorige week (2e of 3e van sept).


Links idool ontmaskerd (volgends de graverdammer) Mitrokhin levert bewijs: Allende kocht onder meer zware Russische tanks. ---

Bericht aan de Graverdammer van een bezoeker:
grote opschudding over Allende zou mischien rechtvaardigbaar zijn als feiten die Anne Williamson over hoe het de Russen verging tijdens de grote privatizeringen naar voren brengt al lang en breed weerlegd en zelfs als puur geruchtemolenklapwiekende kolder spruitsels ontkracht waren; ik heb tendien einde het web op- en afgesnuffeld maar niets gevonden. Wel stel ik vast dat ze door zowel centrum liberaal als links en rechts geciteerd word. Dat lijkt me beter bindingsbemiddelend materiaal dan boeken over Allende, en overigens, waarom is iemand vanaf 30.000 kilometer afstand steunen slechter dan iemand vermoorden van half zo ver weg???

http://graverdammer.vrijspraak.org/art-one.php3?art_id=11198 meer dan 20 reakties op een 'incidentje door gewapende woede losgelaten op een slechthorende temidden van feestgedruis; natuurlijk komen weer de verontrustendste feiten naar voren:

". .. aangiftebereidheid van nog slechts 30 PROCENT, terwijl 67% van alle zaken wordt geseponeerd of anderszins weggegooid. Slechts 17 PROCENT van alle aangiften die nog wèl worden gedaan leidt uiteindelijk tot een rechtsgang(etje) ..."

. .. ik zit de reakties nu te lezen (donderdagavond de 29ste) en . .. .fraai hoor, een van die graverdammers die het zogenaamd allemaal zo goed weten, en alles allang hadden zien aankomen en wiens waarschuwingen maar niet gehonoreerd worden enzovoorts, nou 1 van hen dus, staat er met zijn neus op en kan toch niet voorkomen dat er een pistool ergens vandaan opgediept word? Wilde hij niet eerder, eigenlijk, ergens, onbewust, dan toch maar eens, nu, bevestigd worden in zijn boze vermoedens? Wat voor rol spelen zulke verwachtingen? In economische theorie komen mensen die zich over dergelijke vraagstukken buigen ook niet tot een goed of tenminste beterend einde.


En nu iets heeeeel anders:
Vaak zijn bij lijvige mensen niet alleen de bewegingsvrijheid, de eerlijke, simpele dagelijkse autonomizerende, trots in eigen kunnen en onafhankelijkheid bewerkstellende bezigheden en routines gestoord maar de energetische huishouding raakt dat al in een zeer vroeg stadium, het orale snijdt alle volgende stadia de pas af en zo sterven deze hoopknoop en ontknopingspunten af, daarvoor in de plaats worden er keer op keer en almaar meer ophopingspunten gescoord; niet wat en hoevaak dit al de mond binnengaat word voor vies uitgemaakt maar elke sexuele handeling tot en met het prilste meest vragende vrijblijvende en potentieel vrijmakende gebaar
Hoe zij jesus ook weer volgens hedendaagse interpreten? Niet wat de mond binnengaat maar wat er uitkomt is gevaarlijk? Zou hij niet eerder iets veel genuanceerders geopperd hebben, zoals, om even bij dit voorbeeld te blijven, 'niet ALLEEN wat .. . .maar OOK of VOORAL of NOG MEER wat .. enz?

sargasso.nl/?p=1342 30 commentaren op het overlijden van Joop Doderer (Swiebertje)

Thursday, September 15, 2005

mijn advertentie te omslag punt en el

ik loof en bied als nooit tevoren -- ik prijs degenen die net als ik de grote (geestelijke) waarde van mijn 300 dozen (gedurende 20 jaar lang zwerven her en der op en uitgelezen) verzameling inziet maar ze ook, net als ik, eindelijk eens in volle glorie wil ten toon spreiden en open stellen; dus, alles gratis: de boeken maar ook de beheerder / binnensluizer (zijn namelijk relatief onafscheidelijk of liever gezegd, al veels te godsgruwelijk lang gescheiden) zijn weliswaar gewend zeer lage en/of geen eisen te stellen (zelfs allerlei rechten gewoon niet op te eisen) maar daarop geld 1 uitzondering en die heeft betrekking op de hoogte (aantal, verscheidenheid) van bomen in de nabije omgeving (dit om de komplimentariteit ten goede te komen; de boeken zullen namelijk een uitstekende bijdrage leveren aan het dermate meesterlijk mentaal masseren van bezoekers dat de ontspanningseffecten tot ver in ((en uit, binnen en buiten)) de wapenindustrie te voelen ((en daardoor de bomen voor het nageslacht gered)) zullen gaan zijn).

Behuizing tips voor de lage landen

groen.be/ verwijst naar: aaardewerk.be Publicaties
Radicale ecologie: aan te bevelen lectuur
Enkele jaren geleden schreef de Studiegroep Groene Filosofie het boek Voeten in de Aarde (Frederik Janssens en Ullrich Melle, Uitgeverij Hadewijch, Antwerpen 1996). Het is de meest omvattende nederlandstalige inleiding in de radicale ecologie. Om een idee te geven van de inhoud krijg je hier het inleidende hoofdstuk 'Hoe te leven op aarde?' (28KB PDF).

Het boek is in Vlaanderen uitverkocht, maar Aardewerk kon een deel van de Nederlandse stock op de kop tikken. We verkopen dit aan de uitzonderlijke gunstprijs van 10 euro, en voor 12,85 euro sturen wij je een exemplaar thuis.

Te bestellen bij Jeanneke van de Ven.

Wat is radicale ecologie?

De radicale ecologie vertrekt van het inzicht dat de Westerse manier van produceren en consumeren niet kan veralgemeend worden. De tien miljard mensen van de nabije toekomst kunnen onmogelijk evenveel grondstoffen en energie verbruiken en evenveel afval produceren als wij in het rijke Westen vandaag doen. Als wij de aarde willen bewaren, als wij haar fundamentele regelingsmechanismen niet verder willen verstoren, als wij ruimte willen laten voor een rijke en verscheiden natuur, voor wilde natuur en voor de voortgang van de natuurlijke evolutie, dan moet de menselijke druk en het beslag dat wij op de natuur leggen, moet het verbruik van natuurlijke rijkdommen en de productie van afval drastisch verminderen. Het zijn de rijke en welvarende landen die het leeuwendeel van het natuurverbruik voor hun rekening nemen. Zij moeten dan ook de doorstroom van natuur door hun economie ten minste met negentig percent verminderen.

De radicale ecologie komt op voor een krimp van de menselijke aanwezigheid en impact op deze planeet, niet alleen om het eigen overleven veilig te stellen, maar ook omwille van de inherente waarde en het daaruit voortvloeiende bestaansrecht van de andere levensvormen. Een dergelijke krimp veronderstelt minder mensen die minder beslag leggen op de natuur.

Geboortebeperking is een bijzonder gevoelige en complexe materie die een omzichtige benadering vereist. Het voortplantingsgedrag wordt door verschillende culturele, economische, sociale en ideologische factoren bepaald. Dwangmaatregelen die met deze factoren geen rekening houden, zijn niet slechts inhumaan maar bovendien weinig effectief. Een krimp van de wereldbevolking zal slechts op lange termijn kunnen gerealiseerd worden. Ondertussen mag echter de dreigende vergrijzing niet aangehaald worden om voor een hernieuwde groei van de bevolking in de rijke landen te pleiten.

De industriële groei-economie en het wereldmarktkapitalisme op maat van transnationale ondernemingen en grote beleggers zullen volgens de radicale ecologie tot een toenemende vernietiging van de natuurlijke rijkdommen en evenwichten leiden. Daardoor zullen de levenskansen van steeds meer mensen in het gedrang komen en zal een groot deel van de biodiversiteit vernietigd worden. De radicale ecologie gelooft niet in de gangbare concepten van een groen kapitalisme, van een verzoening van (kapitalistische) economie en ecologie of van een duurzame groei. De radicale ecologie gelooft evenmin in een redding door nieuwe wondertechnologieën. Al deze concepten verspreiden de illusie dat wij de natuur kunnen redden en globale rechtvaardigheid tot stand kunnen brengen zonder fundamentele veranderingen in onze manier van leven.

Voor de radicale ecologie hangen de ecologische en de sociale crisis alsook de psychische crisis samen. Zij hebben hun gemeenschappelijke wortels in een "economie van het nooit genoeg", een technische maakbaarheidswaan en een daarmee verbonden spirituele leegte.
Een uitweg uit de eco-sociale crisis veronderstelt een fundamentele trendbreuk in de vorm van een zelfbeperkings- en genoegzaamheidsrevolutie. De groeiobsessie moet plaats maken voor een "economie van het genoeg", de schaal en complexiteit van economische, politieke en technische structuren en het tempo van hun verandering moeten verminderen. Een dergelijke trendbreuk op maatschappelijk vlak veronderstelt diepgaande veranderingen in het bewustzijn: veranderde grondhoudingen, waarden en gevoeligheden.
ook via groen: http://www.vredesactie.be/schrijfmee/ De nieuwe wapenwet

http://www.ehwaz.be/ads/classifieds.php via http://www.samenhuizen.be/
Leuven(24)(kamers in) gemeenschapshuizen in Leuven
Brussel(11)(kamers in) gemeenschapshuizen in Brussel
Antwerpen(11)(kamers in) gemeenschapshuizen in Antwerpen
Gent(19)(kamers in) gemeenschapshuizen in Gent
Ecovillages(0)

België
Eindverhandeling: "Tussen individualiteit & collectiviteit" van Roland Kums
Eindverhandeling: "Collectief wonen. Cohousing in Denemarken" van Els De Leeuw en Mieke Vercammen
Platform wonen van ouderenGemeenschapshuizen KU Leuven je vindt hier o.a. een pdf-file met nuttige info ivm gemeenschapshuizen
Habiter AutrementDe Brug
Het Luchtkasteel
gemeenschappen in ontwikkeling:Het nieuwe erfLa Grande CenseCohousing.be algemene info over cohousing en ivm project in Deerlijk
mogelijks nuttige informatie:Thuis in de stad website van de Vlaamse overheid ivm projecten die de leefbaarheid van steden kunnen vergroten
GOMB: inventaris van bedrijfsruimten in Brussel van de GOMB, sommige geschikt voor gemeenschapswonen
Autotopia: site over autodelen in Vlaanderen
Biomat: groot- en kleinhandel in bio-ecologische bouwmaterialen
Passiefhuis Platform vzw: informatie en sensibilisatie ivm energiezuinig bouwen
Eurotopia: Europese gids van "intentional communities" en "ecovillages"
Milieu-advies winkel: informatiepunt voor milieubewust (ver)bouwen, wonen en leven
VIBE: Vlaams instituut voor bio-ecologisch bouwen en wonen
LETS-Vlaanderen: website van het steunpunt van en voor LETS-groepen in Vlaanderen
Nederland

De Landelijke Vereniging Centraal Wonen (LVCW)Leefgemeenschappen-pagina.nl zeer uitgebreide pagina met links
Leefgemeenschappen.nl
Het Aardrijk
Gemeenschappelijk wonen Nieuwegein
De LismortelEcodorp
Woongroepenwinkel
STUT : Nederlands onafhankelijk adviesbureau op het gebied van Gemeenschappelijk Eigendom.
De Vrije Ruimte: "Gouden Gids voor woon-, werk- en cultuurpanden"
Leefgemeenschappen.nl: steunpunt voor leefgemeenschappen in Nederland

http://www.luchtkasteel.be/Nederlands/welkom.htm 20 tal mensen in een reuzengroot oud klooster bij doornik (plekzat); helaas maar 1 km van de A16 verwijderd (andersom natuurlijk maar goed. . .)

http://www.lagrandecense.be/ informatieve stek maar alle fotos zijn close-up (dus over- en uiitzicht ontbreken een beetje)

www.omslag.nl

Sunday, September 11, 2005

raad je voorraadje voor raadje

Mondiale Voetafdruk via hetkanwel.net/?p=391#more-391 dit eitum op een log over duurzame energie komt op de proppen met wat gegevens over China; over dit verwante goden en geboden bestrijkend gebied heb ik gister te http://indexterity.blogspot.com (zelfde template als hier minus de links) een link geplaatst, te weten naar de google hits voor 'yuan basket' (51.000 resultaten) ... .hee, weet je wat ik draai het eens om voor de gein: dat levert slechts 200 op .. .en nu, op zoek naar basket currency cases like myself .. .. .. zulke die er liever geen bommentjes instoppen dus. .. .

Kreatief BoeKKhouden

sargasso.nl/?p=1291
Creatief boekhouden kost de burger miljarden
10-09-05 om 00:14 - Degtyarev Pekhotny

stappie terug en wat meer over- dan ook wel inzicht leert dat het hier om kruimelpikoefeningen gaat voor het (echt) grote werk: michael-hudson.com het kwaad is te sluipegluipekruiperig verborgen om het te weren en de voor de hand vlak onder de oppervlakte schuilende mogelijkheiden zijn dat ook; we zijn net dieren die door een pietluttig draadje van vrijheid berooft zijn en de weg naar gekte opgevoerd raken. --

ps: Bankierende Gemeenten en Cijfers onbetrouwbaar in Elsevier van 11 juni 2005 leoverhoef.nl/...pdf

ach, deden Gemeenten en provincies maar aan bankieren (daarmee de primaire en dus individuelelere (bijvoorbeeld buurt)vormen aanvullend en grotere voorbereidend) zoals Ulrich von Beckerath dat beschrijft, bedoelt en in perspectief plaatst.

sargasso.nl/links/index.php?PID=6 loglijst Toon 1 - 10 van 229 Sites (site reviews toevoegen mogelijk; doen helaas ((nog)) niet al te veel mensen kennelijk ((eerste en laatste pagina gecheckt)); ondanks alle info komt men buiten de naam dus bitter weinig te weten over alhier aanklikbaren)

geslaagde nedersurfmis?

oordeelt u zelf:


panzerfaust.org/ egaal en licht beige met weinig links waarva dit: arduenn.ma.cx/ er 1 is (lekker iets donkerder beachtergrond; iemand die hoog genoeg in zijn bol gestegen is om de blik ook echt lekker ver over de grens werpt ... . www.vkmag.com loopt ook niet zuinigjes gevaar in de vindingrijkheidsprijzen te vallen op het eerste gezicht (maar al gauw daarna lopen wat minpuntje in 'het' (mijn dus) oog: bloed aan de klomp, symptoom van de geinternalizeerde bio-industrie (blendered tweetie tune?), wat verklaarbaar is uit het feit dat Holland daar sinds de opkomst van slagersknechten die opeens oceaanstomers gedeeltelijk met bevroren vlees weten te vullen een kei in is en dus een gedeelte van het publiek voor blogs daarmee hun brood verdient; dat kweekt eelt: kweekeelt; ik heb het te doen met alle te jong en onkritisch grut dat heldhaftig probeert zich met een lolletje door het gedoe heen te slaan).


vrijspreker.nl als u het venster vernauwt zodat alleen de middenspalte zichtbaar blijft (wat een beetje tekstselectie vergt omdat de horizontale scrollbalk (ten minste in ie) niet verschijnt) is dit vrij dichtbij ideaal; het plaatsen van de muispijl over een kommentaar doet het van kleur veranderen en geeft u dus daar ook een keus (leuk gedaan maar vergt wel enorm veel ruimte (document inclusief code is 6 maal zo groot als platte basis tekts)

Saturday, September 10, 2005

druk af die voet

http://keesjemaduraatje.web-log.nl/log/3495930 6 september -
Inhalen en voorbijstreven --- Een vrije samenleving of een angstige samenleving?

Samenvatting van het boek van Nathan Sharansky "The Case for Democracy, the power of freedom to overcome tyranny & terror"ISBN 1-58648-261-02004 Nathan Sharansky

Hoofdstuk 3 (Dognat y Peregnat)
Samengevat door KeesjeMaduraatje

Keesje toont een rijtje Palestijnen met karaktistieke omgord KKK uniform

piet :: 09 september
moet er geen jsf fotootje bij? Is balans niet je opzet? lekker of offen inplaats van en ennen? Potvoorketelzwart!!!

Duns :: 09 september
Op de KKK-foto van de Palestijnse terroristen is een curieus detail zichtbaar. De meesten lijken plastic vuilniszakken om hun schoenen te hebben gebonden.
Is er bekend waar dat goed voor is? Is men bang dat men aan zijn Nike's herkend gaat worden?
Of is daar een andere reden voor? Wie schijnt mij bij?

piet :: 10 september
In een land dat onder meer stinkend rijk werd/word door (toch al sterk stankverhogende) productie dwz de verlenging van het process tussen productie en consumptie ketens, kan het met een bewustzijn van de ekologische voetafdruk nooit al te goed gesteld zijn.
Arbeidsdeling heeft enorme blij dat ik rij vrijblijvendheid voordelen: men leert verre werkers letterlijk waarderen (betalen) MAAR zodra dit process op basis behoeften toegepast word is niet het einde van slaaf/meesterverhouding maar het begin (de aanvoer en opkweek zeg maar) van fatsoen zoek; zo ver zelfs dat men in dit land, waar 'traditioneel' volkstuinen voor arbeidersbehuizing (betonwoestijn) moeten wijken, niet eens erg opkijkt van een muur door een boomgaard trekken (vergetend dat gecultiveerde grond daar heel wat zeldener is dan hier), op die manier kun je niet eindeloos ongestraft bouwen.
Boomgaarden ontwortelen om jezelf te beschermen tegen de weerstand die dat oproept? Zo lust ik nog wel een olijfje. Voor straf dan? Palestijnen straffen om europeanen aan de misdaden van hun vaderen te herinneren? Ja zo lust ik er nog wel 5. Zullen we de inquisitie dan maar op jodenborden schuiven omdat die met de bijbel in de hand werden begaan?
De foute soorten verwerkingswerk ziijn tot dermate absurde hoogte doorgevoerd dat onder deze groeiende afstand niet alleen al te grote afstandelijkheid (versnippering van saamhorigheid aan de ene en machtsmiddelballing aan de andere kant; vereenzaming door specializatie, autisatie verdringt autonomizatie) maar ook . .. .. godverju .. kun je het lettertje hier niet wat lichter maken??? . .. .. waar wsa ik ook weer .. . . .oh ja . .. aftandsheid meegroeit, de levensmiddelen (want over die industrie hebben we het namelijk) raken almaar minder vers, voedzaam, etcera, kortom, (levens) kwaliteit word grote schade toe gebracht. Dicht bij de grond levende mensen weten dat dergelijke moderne ontwikkelingen een wig tussen hen en hun moestuin boomgaard scharrelerf omgeving drijven en kiezen ervoor niet mee te doen maar zoals de wandelaar door de verharde weg verdreven word is ook een dergelijke opstelling na een poosje voor idealist te zijn uitgescholden ten dode opgeschreven. Ik denk dat ze vilten om hun voeten doen om geen herrie te maken en herkenbaarheid van schoenafdruk speelt mischien ook wel een rol.

http://keesjemaduraatje.web-log.nl/log/3513554 over anja meulenbelt's censuur praktijken (populariteit).

piet :: 09 september
vraagje: wat hebben Ward Churchill, AHirsiA en google (dankzij jullie eindeloos gelinkt te PB's FN) gemeen? antwoord: allermeest-recent.htm* (ik zet'm hier maar want de Heer PB heeft me verbannen** .. .. .

apropo piepsho, pawelwojcik.com/grandfathersgirls/ veel smaakvoller dan die van petermans, maar toch ook weer pijnlijk als je bedenkt hoe al ons magisch weefwerk (iele text is textiel) met zoveel leed en gedwongen sociale stratificatie gepaard ging; dat geld voor het mooi vrouwelijk en strak mannelijk netzogoed; toeschietelijkheid troef; kunnen wij wereldburgerds niet beter afspreken de zogenaamd wereldbeschermende legers binnen de grenzen houden, respectievelijk afdwingen dat ze daar blijven? Mischien vullen borsten dan ook wat braver; het PSP (pacifistiesocialisties) partijtje heefd destijds haar best gedaan om huis en haard verleidelijk genoeg af te schilderen om voor thuis te blijven, een koe en en een vrouw; helaas is de boomgaard niet in zicht (en ook de betekenis allerminst, getuige recent gebruik van deze plaat om de verworvenheden van de sexuele revolutie in twijfel te trekken; maar ja, om die goed in beeld te krijgen moet een panorama van natuurvolkerenbuurten afgeschilderd worden en dergelijke taferelen raken tegen de tijd dat die makkelijk aan het brede vermassalizeerd publiek voorgesteld zouden kunnen worden (nu ongeveer) teneinde de laatsten schaamrood op de kaken te jagen uitgestorven en weggeelleboogd): spoenk.nl/weblog/archives/200301/psp-posterGroot.jpg). Een polyamoreuze taak wacht ons overlevenden.

*zie de eerste post alhier (voor complete link naar de groeitip van een al 7 jaar lang uitdijende opera(tie), die echter in de toekomst wel hernoemt zal worden, herfst05 of zoiets)

** die beste man kon niet verkroppen dat ik tussen maken en schieten een kommaatje vergeten was en sprak:
op 08 09 2005 schreef Peter Breedveld:
'het laat maken schieten'?! 'het laat maken schieten'?! Flikker toch een eind op!

Wat heeft die man een geweldige manier van citeren he?
Zoudie 'mieten schaken', 'mieten schaken' bedoelen????? Hij begint er flink van te flikflooiofoberen in ieder geval .. .

Friday, September 09, 2005

Over de naam van dit stekkie

intellectjuweel is een woord dat 13 opgemerkt word door google, hier:

http://www.bicat.net/archives/00001029.htm in een van de 40 reakties hier staat een gedichtflard zo lijkt het; het huidige log van deze populaire (kommentaren bereiken niet zelden het honderdtal) veelschrijver (Marnix, die ook veel collegas aan het seriewoord laat) ziet er overigens heel anders uit (golvende kleur oranje die van iets te bleek naar iets te donker rolt als je het mij vraagt). Zijn linklijst vermeldt slechts: 'nu even niet'. Al met al best een leutige stek waar ik nog wel eens zal langslezen.

en hier (april 04):

http://vonneke.f2o.org/ 'angry young woman'. ze beweert dat Campert er mee op de proppen kwam maar staaft deze bewering niet met een link en/of anderssoortige verwijzing

haar linklijst ga ik binnenkort eens doorspitten:
:::::::::: Beste van nl.taal :::::::::: Bicat :::::::::: Bremer’s Column :::::::::: Cinner :::::::::: Clueless :::::::::: Countess Lilith :::::::::: Dirk en Caspar :::::::::: Duizend Woorden :::::::::: Fok Nieuws :::::::::: Fokke en Sukke :::::::::: GeenStijl :::::::::: Go for life weblog :::::::::: Greyhounds Rescue :::::::::: Heartless Bitches :::::::::: Hondsbrutaal :::::::::: Inburgerking :::::::::: Jaloezie :::::::::: Kek woordenboek :::::::::: Klaagbus.nl :::::::::: Korreltjezout :::::::::: Leejoo's Webhebbies :::::::::: Lennard :::::::::: LikMijnKanaal :::::::::: Loesje :::::::::: Loverboys :::::::::: Luna :::::::::: Mack :::::::::: Marloes :::::::::: Marokkaanse :::::::::: Meat Loaf :::::::::: MegaDikkeVrouw :::::::::: MeisjeMeisje :::::::::: Onbekend Subject :::::::::: Ongevraagd Adviesbureau :::::::::: Orangez :::::::::: Polyamory :::::::::: Parijs-Dakar :::::::::: Saaiste weblog :::::::::: Taalpuristen :::::::::: Taaltips :::::::::: Theo van Gogh :::::::::: Tuttebel :::::::::: Vertaler :::::::::: WAO Zwartboek :::::::::: Werkschuw tuig :::::::::: Zezunja :::::::::: -Update checker

wat hieraan vooraf ging

hallo daar, hier is nog niks maar voor het allerlaatste van mijn hand kun je hier terecht: http://members.lycos.nl/vadercats/allermeest-recent.htm
Over meerkleurigheid van mijn ouder werk elders (zie de links - waarachter een massale hoeveelheid duizelsverwekkend opgemaakte letters schuilgaan):

Wat nu volgt is overigens hier bij (voor zover ik tot nog toe ontdekt heb uniforme tekstkleur hanterend) web-log overigens compleet overbodige gebruiksaanwijzing: Alle tekst die u te http://poetpiet.tripod.com en http://liecause.tripod.com/vadercats.htm tussen haakjes aantreft krijgt andere kleuren dan die waarin de zin begon.

Ik raad u aan deze (omhaakte teksten) om te beginnen over te slaan en rustig in de beginkleur door te blijven lezen. Waarom? Deze kunstgreep (die ik uit edelmoedigheid besloot niet te patenteren) is vooral nuttig als (1) uw leeshonger, (2) leesluxe en/of (3) leestijd beperkt zijn, of als (4) u uit name van soberheid deze uitwijdingen wilt omzeilen zonder al te veel aan zeggingskracht van de kernboodschap af te doen.Verder voordeel is (5) het verschil dat direct al via deze kunstgreep tussen kennismaking en verdieping te maken valt, (6) dat ik hiermee tegemoet kom aan mijn, wegens complexiteit begrijpelijk, maar niettemin onwenselijke, slechte reputatie-toedicht-ontduikingswens (bijvoorbeeld een boheems, ijdel en elitair intello te zijn). (7) In eerste instantie met/in passage-begin-kleur door te blijven lezen betekent de weg der minste weerstand te volgen, (8) het bij de simpelste vormen te houden, (9) weinig tijd te verliezen, (9) bewijsvoering te beknotten (of er tenminste voorlopig en vooralsnog langs- en omheen te lezen) Veelkleurigheid vormt zogezien slechts (10) rijkdom aan onderbouwing, een in- als (11) aan- en (12) ontsluiting. Hoewel het ook wat van (13) toegift en toetje (grace note) wegheeft is er weinig afsluitends uit op te maken vooral wanneer u buitendien toch al vol geschoten dan wel geraakt bent, in het laatste geval zelfs sterk te ontraden, dat wil zeggen, nuttiging vandien, uiteraard vormt het wel of niet eraan(( )toe(t) )komen over nuttigheid derzelven geen oordeel.