Thursday, September 15, 2005

Behuizing tips voor de lage landen

groen.be/ verwijst naar: aaardewerk.be Publicaties
Radicale ecologie: aan te bevelen lectuur
Enkele jaren geleden schreef de Studiegroep Groene Filosofie het boek Voeten in de Aarde (Frederik Janssens en Ullrich Melle, Uitgeverij Hadewijch, Antwerpen 1996). Het is de meest omvattende nederlandstalige inleiding in de radicale ecologie. Om een idee te geven van de inhoud krijg je hier het inleidende hoofdstuk 'Hoe te leven op aarde?' (28KB PDF).

Het boek is in Vlaanderen uitverkocht, maar Aardewerk kon een deel van de Nederlandse stock op de kop tikken. We verkopen dit aan de uitzonderlijke gunstprijs van 10 euro, en voor 12,85 euro sturen wij je een exemplaar thuis.

Te bestellen bij Jeanneke van de Ven.

Wat is radicale ecologie?

De radicale ecologie vertrekt van het inzicht dat de Westerse manier van produceren en consumeren niet kan veralgemeend worden. De tien miljard mensen van de nabije toekomst kunnen onmogelijk evenveel grondstoffen en energie verbruiken en evenveel afval produceren als wij in het rijke Westen vandaag doen. Als wij de aarde willen bewaren, als wij haar fundamentele regelingsmechanismen niet verder willen verstoren, als wij ruimte willen laten voor een rijke en verscheiden natuur, voor wilde natuur en voor de voortgang van de natuurlijke evolutie, dan moet de menselijke druk en het beslag dat wij op de natuur leggen, moet het verbruik van natuurlijke rijkdommen en de productie van afval drastisch verminderen. Het zijn de rijke en welvarende landen die het leeuwendeel van het natuurverbruik voor hun rekening nemen. Zij moeten dan ook de doorstroom van natuur door hun economie ten minste met negentig percent verminderen.

De radicale ecologie komt op voor een krimp van de menselijke aanwezigheid en impact op deze planeet, niet alleen om het eigen overleven veilig te stellen, maar ook omwille van de inherente waarde en het daaruit voortvloeiende bestaansrecht van de andere levensvormen. Een dergelijke krimp veronderstelt minder mensen die minder beslag leggen op de natuur.

Geboortebeperking is een bijzonder gevoelige en complexe materie die een omzichtige benadering vereist. Het voortplantingsgedrag wordt door verschillende culturele, economische, sociale en ideologische factoren bepaald. Dwangmaatregelen die met deze factoren geen rekening houden, zijn niet slechts inhumaan maar bovendien weinig effectief. Een krimp van de wereldbevolking zal slechts op lange termijn kunnen gerealiseerd worden. Ondertussen mag echter de dreigende vergrijzing niet aangehaald worden om voor een hernieuwde groei van de bevolking in de rijke landen te pleiten.

De industriële groei-economie en het wereldmarktkapitalisme op maat van transnationale ondernemingen en grote beleggers zullen volgens de radicale ecologie tot een toenemende vernietiging van de natuurlijke rijkdommen en evenwichten leiden. Daardoor zullen de levenskansen van steeds meer mensen in het gedrang komen en zal een groot deel van de biodiversiteit vernietigd worden. De radicale ecologie gelooft niet in de gangbare concepten van een groen kapitalisme, van een verzoening van (kapitalistische) economie en ecologie of van een duurzame groei. De radicale ecologie gelooft evenmin in een redding door nieuwe wondertechnologieën. Al deze concepten verspreiden de illusie dat wij de natuur kunnen redden en globale rechtvaardigheid tot stand kunnen brengen zonder fundamentele veranderingen in onze manier van leven.

Voor de radicale ecologie hangen de ecologische en de sociale crisis alsook de psychische crisis samen. Zij hebben hun gemeenschappelijke wortels in een "economie van het nooit genoeg", een technische maakbaarheidswaan en een daarmee verbonden spirituele leegte.
Een uitweg uit de eco-sociale crisis veronderstelt een fundamentele trendbreuk in de vorm van een zelfbeperkings- en genoegzaamheidsrevolutie. De groeiobsessie moet plaats maken voor een "economie van het genoeg", de schaal en complexiteit van economische, politieke en technische structuren en het tempo van hun verandering moeten verminderen. Een dergelijke trendbreuk op maatschappelijk vlak veronderstelt diepgaande veranderingen in het bewustzijn: veranderde grondhoudingen, waarden en gevoeligheden.
ook via groen: http://www.vredesactie.be/schrijfmee/ De nieuwe wapenwet

http://www.ehwaz.be/ads/classifieds.php via http://www.samenhuizen.be/
Leuven(24)(kamers in) gemeenschapshuizen in Leuven
Brussel(11)(kamers in) gemeenschapshuizen in Brussel
Antwerpen(11)(kamers in) gemeenschapshuizen in Antwerpen
Gent(19)(kamers in) gemeenschapshuizen in Gent
Ecovillages(0)

België
Eindverhandeling: "Tussen individualiteit & collectiviteit" van Roland Kums
Eindverhandeling: "Collectief wonen. Cohousing in Denemarken" van Els De Leeuw en Mieke Vercammen
Platform wonen van ouderenGemeenschapshuizen KU Leuven je vindt hier o.a. een pdf-file met nuttige info ivm gemeenschapshuizen
Habiter AutrementDe Brug
Het Luchtkasteel
gemeenschappen in ontwikkeling:Het nieuwe erfLa Grande CenseCohousing.be algemene info over cohousing en ivm project in Deerlijk
mogelijks nuttige informatie:Thuis in de stad website van de Vlaamse overheid ivm projecten die de leefbaarheid van steden kunnen vergroten
GOMB: inventaris van bedrijfsruimten in Brussel van de GOMB, sommige geschikt voor gemeenschapswonen
Autotopia: site over autodelen in Vlaanderen
Biomat: groot- en kleinhandel in bio-ecologische bouwmaterialen
Passiefhuis Platform vzw: informatie en sensibilisatie ivm energiezuinig bouwen
Eurotopia: Europese gids van "intentional communities" en "ecovillages"
Milieu-advies winkel: informatiepunt voor milieubewust (ver)bouwen, wonen en leven
VIBE: Vlaams instituut voor bio-ecologisch bouwen en wonen
LETS-Vlaanderen: website van het steunpunt van en voor LETS-groepen in Vlaanderen
Nederland

De Landelijke Vereniging Centraal Wonen (LVCW)Leefgemeenschappen-pagina.nl zeer uitgebreide pagina met links
Leefgemeenschappen.nl
Het Aardrijk
Gemeenschappelijk wonen Nieuwegein
De LismortelEcodorp
Woongroepenwinkel
STUT : Nederlands onafhankelijk adviesbureau op het gebied van Gemeenschappelijk Eigendom.
De Vrije Ruimte: "Gouden Gids voor woon-, werk- en cultuurpanden"
Leefgemeenschappen.nl: steunpunt voor leefgemeenschappen in Nederland

http://www.luchtkasteel.be/Nederlands/welkom.htm 20 tal mensen in een reuzengroot oud klooster bij doornik (plekzat); helaas maar 1 km van de A16 verwijderd (andersom natuurlijk maar goed. . .)

http://www.lagrandecense.be/ informatieve stek maar alle fotos zijn close-up (dus over- en uiitzicht ontbreken een beetje)

www.omslag.nl

0 Comments:

Post a Comment

<< Home