Monday, March 08, 2010

waarom multicultuur altijd achteruit boert

Andrew Lehman, iemand die ik in 2000 ontdekte, woonachtig in Chicago) maakt het 4 augustus, 'Hybrid Vigor' (neoteny.org, voor de zoveelste maal, oefening maakt meester, dagelijkse berichten sinds april 08) kort en krachtig duidelijk.

Helaas is de natuurlijke en culturele omgeving waarin multikultureel kroost (dat terugvalt naar de dichtsbijzijndst gemeenschappelijke voorouders, iets wat Darwin met duiven bewees) zich als vissen in water zouden voelen inmiddels onherkenbaar verminkt of zelfs geheel verdwenen wat op nogal pijnlijke ontheemdheid uit kan draaien, of liever stuite(re)n zij (zich builen) op een afgegraasde, met kunstmatigheden vervreemd en anderszins geschoffeerde omgeving/cultuur.

Ik ben de eerste die het zulke spruiten zou gunnen de rijkdom en vruchtbaarheid van het vervlogen verleden, de diversiteit en al dat soort dingen als erfrecht 'deelachtig' te worden -- zoals men hier in de door bijbelse monoculturalizatie getroffen, door hoogste opkomst gekenmerkt (omdat politiek zo leuk en overtuigend met geijl vanaf de kansel overeenkomt natuurlijk) zo plechtig pleegt te zeggen.

Kortom, als ik dat kon zou ik elk wezen een gespreid nestje toe kennen en gunnen. Ook elke inmiddels uiterst schaars geworden cultuur willen beschermen mits en al naar gelang de mate van savantoiden inbedding bodemvast en bestendig bleef, ... maar wie ben ik? De tijdraaier soms?

Wednesday, March 03, 2010

Vandaag de keus tussen plaatselijke en landelijke partijen

Verzopen als we worden tussen te grote en veel te grote referentie kaders, moeten we hoe dan ook lijdzaam toezien hoe autonoom, zelfvoorziend, trouw, trots en troostrijk zijn en dat alles inhoudende souvereiniteit verder afbrokkeld. We stemmen over de blikrichting die we op onszelf als collectief vallende reuzen gaan werpen. Onze verstand niet langer belichaamd, verhinderd door het vereiste technisch hoogstandje dat ons ergens kluistert zodat minstens de belichting ermee door kan.

Over waar de kunst in/voor het kleinst te kiezen is beland.

Over waar de kunst niet 'in vredesnaam dan maar', maar in alle bescheidenheid en overtuiging in/voor het kleinst te kiezen is beland.

Over waar de kunst niet 'in vredesnaam dan maar', maar in alle bescheidenheid en overtuiging in/voor het kleinst te kiezen (waaruit tegelijk de grootsheid en natuurgetrouwheid van instemming, net zo een- als veelvoudig blijkt en samenvalt) is beland.

Dankzij volkomen onbekend en lastig op te sporen leesmateriaal (inmiddels op het net maar ook daar geen groot publiekstrekker, ik noem Ulrich von Beckerath) heugt mij de ooit verfrissender werkelijkheid dan vandaag de dag, het verheugt mij uw geheugen daarover te mogen verfrissen

1 soort 2 geslachten (uitzonderingen daargelaten),
1 staat, 2 basiswaarderingen.

Toets- en betrouwbaarheid van op waarde schat methoden zijn ook tweeledig: die voor (stad- en) staatsgelden en andere voor de marktgelden, met het ene valt ten alle tijden belasting te betalen, ook vooruit, wat als de betrouwbaarste investering bekend is (omdat het op bij verzaking bestrafbare verplichtingen inhoudt), en met het andere is de genialiteit van dit of dat bedrijf, deze of gene regio, ook geheel conform de dagelijkse berichten van koersen voor beiden, af te lezen.

Met al die soorten valt precies zoveel te stemmen (op-, af-, over- in enzovoorts) als men ermee te maken heeft en zich verder meent te moeten kunnen veroorloven -- de grossiers daarin, voorlopers van banken, waren huizen die dit soort doorsluis en thuisbreng taken de markt waardig en berekenbaar klaarspeelden. Hun dagelijkse schommelingen kwamen als voorlopers van beursberichten in de krant. Zij waren het zelf nooit maar hadden de speculanten wel als klant.

Man, vrouw, markt, politiek, veelvuldig, eenvoudig, ...

Wat klopt er vandaag de dag niet meer met dat plaatje?

A: Het staatsgeld bestaat niet meer (ondermijnd, vijandig overgenomen, opgeslokt, ingelijfd, geco-opteerd door haar evenknie/tegenspeelster, voormalig aanhanger, steun en toeverlaat).

B: De meeste reclame beloften en mooie politieke woorden (inclusief hun ((onbe))spiegel((bare)) Kanten) blijken leugenpraatjes.

Politiek is in principe en wezen lekkage zorg, af- en aanvoer beheer, rioolzaken, eco-techniek, water en voedsel zuiverheid en verdeling, meer niet maar zeker niet minder. Dat politiek in deze zo goed als buitenspel (STAAT staat en) blijft, blijkt het best als we moeten vast stelllen dat traditionele veredelingsvervalsers zoals Monsanto en al die andere enge laboratorium tovenaars in hun takken van spoilsportiviteit volharden en niet in de bak gesmeten worden maar vrij hun vals onvrij en niet blijmakend spel kunnen blijven spelen.

Waar komt die gespletenheid toch vandaan, vanwaar die roekeloze agressie aan de ene en dat klakkeloze tegen slachtofferschap aanschurkerij (en ermee kokketering)gedoe aan de andere? Absoluut niets zo aan manipulatie onderhavig als de zogeheten balans, de rekbaarheid is met de huidige bedragenbedrog en magnitudes toch wel iedereen duidelijk. Haantjes met rekenmachientjesgedrag en -gezag. Maar een steen in je knuisten fijnknijpen, kwalijk riekend materiaal ermee in kompost omtoveren, dat is (verduivelde en )duivelskunst.

In navolging voor en solidariteit met hen die slachtofferschap als een soort onvindbaar WMD zijn gaan zien en inzetten, schalt, rommelt, krijst en piept het schuld en belofte gekloot alweer eeuwenlang van kansels en waaien geestelijke winden uit die hoek, maar de oplossing blijft al evenlang zoek. Hoe meer mensen zich bemoeien met het vervullen van die beloofde land verwachtingen, hoe schofteriger en hoe meer een hel de realiteit aldaar word. De bewoners moeten het inmiddels met een miljoen minder olijfbomen doen om maar niks vreselijkers te noemen.

Met dank aan de media manipulatoren die mij het publiceren mogeljk maken ... maar het lucht geen steek op want anders dan de huidige BBC campagne over de 'superpower' van het internet, koester ik die illusie niet langer, maar denk veel eerder dat het voor bijna alles en allen een versplinternet betekent. Ik denk wel goed maar mijn stem telt niet want hij is niet flinterdun en eenzijdig genoeg, ik verhef de mijne voor te ontelbaar, te stand- en statusloos velen.

pro-Judaisme van Geert W weegt zwaarder dan z'n contra-Islamisme

Natuurlijk heeft Agnes Kant gelijk als ze zegt dat de Geert Wilders aanhang een groter gevaar vormt dan de Moslim gemeenschap .. voor zover ze de Joodse daarmee bedoelt ... maar dat verzwijgt ze.

Voor zover Geert meer pro-Israel is als contra-Islaamse diaspora/migranten is haar bewering van toepassing. Of, tenminste, voor zover zijn pro-Israelschap zwaarder gewogen mag worden, en dat is volgens mij zelfs een moetje.

We zijn weerbaar thuis
verzoenende doofpotten werken net zo goed averechts als onvindbaar of te ver gezocht verband helemaal niet, beiden laten wonden voortetteren.
Wat volgens sommigen de mantel der liefde is blijkt de cloak of darkness voor anderen - Heeft Agnes Kant echt iets effectiefs tegen Geert Wilders of zitten ze gewoon enorm onoplosbaar met elkaar in de (sociale verslap- en verslapenheidswedloop)knoop ... omdat de conflictbaronnen daar garen bij spinnen?

Agnes gaat voorhoede en onder hoede neemster spelen voor .. kuch .. eh ... onze KULtUUr slaande verrijkingskundige transformatie factor die ze met alle geweld (vandien) wil mogen pogen opvoeden (wat op naar en tot welks nivo nederhalen uitdraait, maar goed)

Adoptatie is even onomkeerbaar als geboorte, mensen kunnen als het hoog komst en loopt, bij uitzondering, alles bij elkaar slechts 1 enkele keer als hartehandelswaar versleept worden en dat moet dan vroeg genoeg zijn, verder kan niemand* voor het eerst geheel op niew naar onvertrouwd huis gebracht worden, want daar ben je per definitie van geboorte af aan al. Geen Nederkanen naar Marokko dus. Niet dat ze dan ook consequent geen jood meer naar israel, geen palestijn naar elders in de zandbak bepleit. Allemaal 1zijdig stroefglij genukkeruk natuurlijk. Agnes de Socioporno ster, de soci opp showstop portunist de socioshopper, de Shoahhopper. Agnes de kladden klopper, hup Agnes Hup. Laat je lewd niet in zun hempie staan en schroom niet onevennaarbare stompzinnigheden te begaan. Geert intussen begaat ook een enorme fout door Marokanders met Palestijnen inplaats van izzies te vergelijken, wat bewijst dat ze elkaar verdienen en van de politiek niks goeds te verwachten valt. En dat terwijl het schikken en herschikken op vrijwilligheidsbasis zo makkelijk kan zijn als hongerigen te eten geven ... tenminste als er geen amerikaans wapentuig een stokje voor komt steken.

*Over dat speciaal back to b(l)ack (op) zonder licht er tussen troetel oppject .... niemand schuldig, niemand thuis nog even.

Het vreemdste (multicultuur-vuilnisbakken-helendste) mensenras -- met vleugjes van bijna alle (bezoeking gebrachte) soorten 's werelds (d)rasserigheid in de botten als souvenirtje van waar zij zich ook ooit mochten bevindelijken -- voor zover het zich Jood voelt en aan de dreunregels uit hun geerfde oefenboek houdt, ... we gaan nog niet naar huis, nog lange niet, nog lange.... is een ongelooflijk oud, vertakt, geld en moeite op klakkeloze dreun bereidheid zettend netwerk dat zich (PLOTs) in het midden oosten thuis verklaart, ook al is dat tot dan toe duizenden jaren lang niet veel meer dan schijnbewegende nominale snoeverij, deels dreiging, deels troots en vooral, speculatie opkweek geweest ... terwijl intussen en ondanks dat joodse wortels VOOOOR de eerste grote Palestijnse overheersing (waar ze eerst braaf 40 jaar lang hard en verhardend voor oefenden), de ene middenoostelijke diasporadische verplanting na de andere onderging -- staat er in Anatolie nog een graspriet van overeind? Nee maar de uitspraken van antiochus (nemrud.nl/) maken wel aannemelijk dat zijn zoon jesus-status had (met enorm legenarizatie potentiaal, een status die voor de erfgenamen van de hedendaagse bankheisten hengsterigheid zich (in de eerstvolgende generatie al) eindelijk weer eens lang en breed makerij kan verooloven), of denk aan khazaria (en het in Holland compleet in taboeverpakking verstikte Jood/Bolsheviek thema) -- (be)noemen ze zich (met alle geweld vandien)(tot) MiddenOostelijk heer en meester (absoluut parallel met Zwangskurs om nog maar zo'n ingekerkerd sleutelbegrip te noemen). Dit al voldoet ruimschoots om versterking op te trommelen, gewoon door alvast de buren te pesten tergen en martelen. Dan zorgt de verslechterende collectieve naam vanzelf dat nog meer niet lekker in hun vel en situatie passende geestes(gezinde )ziekelijken van elders en nog net niet onze in weldra onze en eindelijk ook onder ons mensen veranderen, op- en weg- dan toe- en aangejaagd worden. Ik wens allen behouden thuiskomst. Ook hen in dienst van woestijngoden, -fenomenen, -traumas ....

Tot besluit wil ik mijn oprechte dank en erkenning uitspreken voor een volgens mij andere en betere kant van Agnes Kant, namelijk het/dat gedeelte van haar wat het schandalig vind om investeringen in straaljagers voorrang te zien krijgen boven die in zorg (waarbij mij de logica niet ontgaat dat niets zorg, zorgnood en zorgnoodzaak beter aanjaagt dan straal ... bezopenheid).

Monday, March 01, 2010

VerMassaliteitenPlaag

Tussen lipToorn en neusDoorn Door Kroniek Van VerWoestenijing.
De strijd tegen peilloos feilbaar imperium opname is als een onbeginbaar werk, geen zalm die de niagara anders achter zijn staart laat dan stroomafwaarts (of hij zou een sluipweg moeten kennen ... ik bedoel natuurlijk zich zulk 1 herinneren). Door mijn overtuiging dat simpele uitvindingen doenbaar zijn gelook ik ook dat schuilplekken makkelijk genoeg een John Galt gehalte kunnen halen en zullen bereiken. Ayn Rand's Atlas Shrugged zou best eens binnen onafzienbaretijde profetisch kunnen blijken, vooral omdat ze mischien voelde en deel uitmaakte van een intelligente russische voorhoede met een slag mensen die linea recta via zulke die Robert Friedman beschrijft, achter de computers van Goldman Sachs en verwante takken van sport terechtkomend pas echt een imperiaal stempelterreur op de wereld weten te drukken. Hun erfgenamen zullen met gemak een brokstuk hier en daar 'verslimmeren' in de hierboven bedoelde zin. Daar is ook OBL trouwens al een veeg teken van. En nu ik het er toch over heb, ......
hoe solidair zijn Arabische Immigranten met Duister- dan wel Helderdom. Is er hier sprake van een keus, willen en hebben ze die ook, willen ze die moeten en/of moeten ze die willen maken? Raadpleeg Lexiline over de liminale en randverschijnselige vraag- en vaagstukken als het over verschillen tussen Joden en Palestijnen gaat. Waar is daar de middenweg die Klaas van Egmond, auteur van 'Een vorm van beschaving' zegt te beogen?

Mischien verdedigt Klaas zijn stadia en geleidelijke in elkaar passelijk- en grijpbaarheden doel slechts zwakjes. Ik hoorde hem 28 februari bij Vara's Vroege Vogels. Mij is ook veel gelegen aan het niet verraden en neerhalen van voorgaand ten gunste van volgend, zodoende te ver gaand goed, globaliteit ten koste van regionaliteit is bedrog, het dient er op te rusten, bouwen, vertrouwen en zonodig, terug te vallen, geen verderf ervan ten gunste van luchtspiegelend erf menig brug kleur geur en deur te ver. Mischien verdraait Klaas de standaardwensen die hij zegt te koesteren lekker smakeloos in de opvlakkigste versie van dien (hoe psycho-wereldwijd en wie weet kosmisch uitspraken als oost is collectief, west is individueel ook mogen gelden) die hij zodoende ironische genoeg in het extreem veralgemenizerend (en dus buitengemeen extremismenwaards) midden houdt. Middelen en media, gekaapt door de kapitaalvernietigende oorlog op elke schaal, elk straatbeeld verpestend, hebben een extreem slechte naam en ik gun Klaas zijn Herkules moed en taak. De omkering van collectieve schuld zorgt niet voor de bestendiging waar hij zegt op uit te zijn maar op statiesu quota van allerbreedst uitgemetenheid. Een goddelijk standpunt waar de mens niet stand houd noch verstand behoudt. Maar ja, mischien heeft alle begripsvorming een fundamenteel basisdualisme als vertrekpunt. Allesbehalve af in de zin van neutraal natuurlijk. Wat dat betreft is het beroemde Maslow stapel(b)aar volg ordetje ook nogal behoeftig. Moet natuurlijk nog door nogal dimensies gestut en bijgestaan worden voordat er natuurgetrouwheidsprijs kandidatuur van moet en mag kunnen gemaakt.

Duitse hang naar het groene, bescheidene, behoudende, plaatselijke, intieme deel (mee- uit- in- ver- en opdeel) ideaal waaraan de Nazis appeleerden maar helaas, zoals alle mooipraters, verraad pleegden, besmet als ze waren met en door globaliteits aanspraken en netwerken van hen die al vele vele generaties gewend waren geraakt uit nood een deugd te maken, ondanks alle goedbedoeld verzet. Ze hadden eigenlijk al eeuwen een sluipende en dra een fixe infexie onder de leden van lieden die op hun manier deelden, namelijk hun oorspronkelijk noodgedwongen (zelfveroorzaakte erosie en reputatieschade) migratie lot, dwz, anderen aan een weldra ook hun eigen en als vanzelf verraad (van alles hun eigen) 'hielpen', in andere woorden diegenen van de joodse gemeenschap die door schade en schande specialisten machtsmanipulatie werden en er tot de dag van vandaag onweerstaanbar toe aangetrokken worden, sleepten en jaagden de ene volksstam na de andere, en hoe langer hoe meer mengsels vandien, ook Duitsers, schermutselingen, veldslagen, grensconflicten, imperiale ambities en een wereldoorlog of wat in en door.

Zijn Arabische Immigranten in Europa en Amerika bereid hun positie/situatie op te geven als daardoor Joden het zelfde doen of ertoe gedwongen kunnen worden zodat Palestijnen hun vrijheid terug krijgen en het hel op aarde tijdperk kunnen beginnen af te sluiten? Vroeger mocht ik graag stukjes pennen over het elkaar niet uitsluitend verschil tussen wortelLOOS en wortelEND, cosmhiepocriet en (wortel)levensloopbaan bereiderschappelijke bestaan dus dat kan ik nu gerust achterwege laten (want waar een weet was is al een weg of isie ((niet nog steeds maar)) alweer weg((?)))

Is er niet een vreselijke verscheurdheid in het denken van joden en hun geblondeerde kampioen Wilders die er toe leidt dat zij zich massaal en met zijn allen wijs maken maar het niet zijn? Geen verhechting, genezing en bruggebouwerij te verwachten van hen die stofdoeken voor een terroristies teken aan de wand en voorbode van zwaardere instrumenten aanzien, voor hen die Palestijnen bestelen van alle recht om het de nieuwe invasieve buren toe te kennen.

Is er niet een vreselijke verscheurdheid in het denken van joden en Wilders die zich er toe leent van het afstoffen van oud erfgoed om de daarin gekerfde boodschappen te kunnen leren lezen verwacht dat het tot een landspaalverwijzing en verwijdering van aanstootstenen zou kunnen leiden?

Hebben de Marokaanse onrust stokers hier niet eerder alles met Joden dan met Palestijnen gemeen ... als je Hollanders en Palestijnen zich in elkaars lot laat verplaatsen.

De Joden en Wilders staan sterker omdat het in weliswaar oppervlakkiger maar heel veel opzichten eenvoudiger is Palestijnen met Marokanen te vergelijken, bovendien verklaren de laatsten zich solidair met de daarvoorgenoemden. Hoe Palestijnen over Nederkanen denken is mij nog nooit ter ore gekomen.

Links heeft vaak de mond vol van politieke vluchtelingen en schuift daar dan regelmatig Joden tussen als het wel duidelijkst en schrijnendste voorbeeld (BBC en zo), bij voorkeur als Israel weer eens een misdaad tegen de medemenselijkheid begaat om daar geraffineerd de aandacht van af te leiden. De vermeende wereldkampioenen slachtofferschap zijn namelijk in de eerste plaats heersers in het richten en doseren van alles, tot en met de laatste snufjes, wat de kampanje- en preek(- als de beste vorm van smeer)geld verdeelsleutelende en aanverwante roeptoeter beroepen zo beslissend maakt (zie Kevin MacDonald).

Een politiek vluchteling IS niet vaak spirituele zendeling en is dat nog minder openlijk maar 'werkt' wel veel meer ALS zodanig, dus als invasief intrigant (meestal tegen wil en dank trouwens), gewoon omdat niet genoeg mensen echt in de gaten hebben dat willekeurig welk heilig boek (memento mori, uit de wrakstukken gered souvenirtje), A: razendsnel een enorm geesten scheidend, mentaal splijtstof en eigen bestaan gaat leiden, B: slechts eigen schuld afschuivende erosie verbloeming en in werkelijkheid schuldbekentenis is, C: Kroniek van verwoestenijing.

Nu, na 12 uur, mag de linkse kerk weer een plaatje kiezen (under my thumb) en Nellie Frijda aan het woord laten die over wegvoering van Joden (maar over 900 keer verbanning, de helft 'take the money and run gevallen natuurlijk binnen 1000 jaar met geen woord) rept en een deel van hoeren eigen wil dikke bil toedicht (ook daar geen woord over jodenaandeel in een door hun notoir geliefde handel). Ik ben ook tegen ondergrondsen, dat weer wel. Palestijnen mochten willen dat Duitsers de vrije hand hadden om hen te helpen maar ook hun glorie is verguisd, vergaan en onderworpen.