Friday, February 26, 2010

Volgens mij lijkt Jezus op Robert Friedman


FotoBron: zoek RF met VV (Village Voice) and probeer het eerste artikel ... er is geloof ik ook nog een uitgebreidere door vrouw met Italiaanse naam.

Werden beiden om vergelijkbare redenen vermoord? Vallen de besten onder ons niet met (waarschijnlijk heel wat meer dan) duizend per eeuw (bij bosjes tegelijk, met dank aan Bush en z'n witte voetenbak ellende, braakfiguur verhagen en zo verder en zo voort). Leeghoofden vallen natuurlijk niet minder maar minstens even zeer en zelfs juist veel makkelijker de slechtsten ten offer en prooi, die gaan vanzelf in het leger, hoef je niet eens op te jagen, een bijbelspoeling volstaat, woestijndemon tegen groene aap schijnt geen eerlijke strijd toe te staan. Gewetensvolleren worden uit het fokhokprogrammetje gewipt en vergen verder wat aanpassing amputaties maar dat komt de herder die van een voortdurende edoch afgepaste offerlamvlees toevoer houd er graag voor over ..patrisme doet de woestijn oprukken en groenere dreven onderdrukken met kurkdroog en gevoelloos akelig krakerig parkement net zo heilig verklaard als tegenstrijdig en vrede verbrekend als wat voor buiten bereik van - binnen de perkenhoudende en op hen belustte - buren geraakte, zich vrijgevochten en boven hen verheven wanende plagen dan ook!!!!! - http://robert-friedman-red-mafiya.blogspot.com ----: Wie wil dat nou niet? Iedereen wil wel dat dat soort lui nou eens niet worden vermoord. Maar al..-..machtig .... genoeg .. om te zorgen .. dat zelfs een halverwege goed blind (metelkaarop)schiet gebed word verhoord. Er zijn ten allen tijde en overal wel wat lieden die het wagen, hier en daar een enkeling die het waarachtig een paar keer lukt, en heel even de maskerade van fatsoenspantser-gezagdragers gevoelig aan de kaak stellend verstoort. Die lui zijn als een tot onkruid verklaard en bijna uitgeroeid voormalige Nutzpflanze, een kenmerk en zulk goed goed uit ouwe tijd dat juist die deze tot een goeie maakt, behoorlijk bijdragend aan en bekoorlijk bijendragend in menig ooit talloos rustig oord. ------2000 jaar lang alweer, bepalen (bewaterpaalnattenetten) de geesten van viswateren (en die uit flessenfletten) het wereldbeeld (allebei uit noodzaak geboren, oftewel), uit de woestijn afkomstig (zij het dat de 1 een wat minder begrijpelijke noodzaak lijkt dan de ander). ----Intussen bepaalt die school het wereldbeeld van zelfs hen die de buien allang zagen opdrogen maar vroegtijdig naar groener belatene en dus blijvende dreven weken, zogenaamde uitwijkers, gebleekten, verspeelden, boomlievend en slim, tot het voornoemd patristies woestijnverhaal - uniform en monocultig en massaal - hen regio na regio inhaalde en onder de voet begon te lopen, te penetreren (een woord dat verwijst naar het beslissend raakpunt bij verkrachting) en in te lijven (we hebben onze taal door het franse woord recruiteren laten bevuilen wat weer een misbruik van hun werkwoord voor groei is, in een leger groeit geen eer maar slechts schande en stank ... opvallend he? ... hoe vaak al na een simpele draai, omwenteling en verhanging van de gordijnen onze begripsvorming plots op haar pootjes terecht komt, doorkijkjes en perspectief biedt, verband houdt en toont, relaties knoopt, verbintenissen schept, blinddoeken wegblaast, etcetera), een process dat duizenden jaren per continent kostte maar nu is er dan eindelijk zowat een duivels rijke wereldheerschappij, de bijbel biedt daartegen geen verweer, vergt daarin niet, daarover al evenmin, daaromtrent geenszins, noch in zichelf .. geloof (LOOFGELD?), in tegendeel zelfs, het verleidt slechts tot meedoen als (ver)draaiboek. Het zit zo vol tegenstrijdigheden dat het niet alleen draaikonten als stroop vliegen aantrekt maar menigal te goed gelovig mens to ongure buurman's en ook, als puur delegaat (promisorry site to make eyesore) in afwachting van hen alleen al gek maakt zodra hij er zijn hoofd mee in de knoop legt en er voor en door zijn erfgoed - zaad en in beginsel even regionaal geld (het soort dat bij voortzetting en omloop niet gevaarlijk word, geworteld, verankerd en ook tijdsmatig eindig, ja zo was het heus ooit) - begint te verwaarlozen. Maar als je het naar de knoppen spel van welles nietes, dag nacht, goed slecht enzovoorts, spoegzat bent, wilt stoppen met de tureluurs makende schamelschommel die het rust- en middel(aard)punt telkens op topsnelheid voorbij ijlt waardoor je duurzaamheid in en van het midden, de ontmoetingsplaats en levendige uitwisseling tussen uitersten vreselijk begint te missen, .. dan leer je troost in echt eeuwige geldgigheden zoeken in alle boeken en gaten, zwarte zo goed als zulke die wel licht doorlaten, en gekke schrijfseldichten als deze, een dicht die dat doet over het soort dat het (nog) niet (weer) doet. Die staan ook heus wel in de bijbel, vaak nog slechts tussen de regels van de stofstormwerende sluiertiptieptaptoestteksten, ongeveer zoals voor duizendjaar oude bomen geen plek meer is, en ook geen aandacht, die is voor zieke ouwetjes, ook ziek van gemis aan levendigheids- en leeftijdspreiding om zich heen. ------ Zodra tegenoverstellingen niet langer botsen maar samen in nieuwe gein op gaan, kan waarheid en het leven daar midden uit, niet als lachende derde in misbruikelijke betekenis maar als verzoener (wat is dat? iemand die de verzondheid van een modderpoeljte verzint zodat groen en slijmerig leven begint? Of iemand die voor dit process gevaarlijk is op vromere gedachten en tot biologischere productlijn ontwikkeling brengt?), op weg naar mensenrechtoptellende quota aan de grotere getallen binnen die menselijke maat, minstens 20. ------ Die noorderlingen zien zo goed als te laat hun vrije ruimte in al te vast geijsbeerde kooibooiem veranderen, takbreukrot bereikt de stam, ingehaald aangetast en meegesleurd door voorafgaanden maar nauwelijks nog in staat de uitnodigende wenken van nageslacht gevolg te geven en te kunnen bedienen. ------ Joden zijn terug bij af en (innnerlijk) dermate zwaar gehavend aangekomen dat ze niet anders kunnen dan hun ouwe buren, die meer op hun ouwe zelf lijken dan zogenaamd thuiskomenden willen en durven zien, even zwaar (edoch om te beginnen en uiterst onruiterlijk, uiterlijk) havenen. Wij moeten langs de apen om de bomen weer alle eer te bieden en billijken. Laten we nou eerst maar eens ophouden met kruishoutgif en leugens te slikken van grote banken en massamedia. ------Er zijn ten allen tijde en overal wel wat lieden die het wagen, hier en daar een enkeling die het waarachtig een paar keer lukt, en heel even de maskerade van fatsoenspantser-gezagdragers gevoelig aan de kaak stellend verstoort. ------ waarempel nog maar eens een keer of als het gek gaat nog net een keer ... met minieme middelen, weinig inkt en papier, heel veel uit leggen over hoe die tiepies vistijdperkachtig teugelloze geboortecijfers in alles kaal en droogvretende digitaal doorgesjeesde gokcijfers veranderen die de hele wereld op zijn kop zetten, hoe de zee visleeg en de Goldman Sachs kas bomvol raakt, kortom, hoe de pik-, wan- en slagorde der openbaar de verantwoordelijke wereldse macht in pacht hebbende legale boevenbendes en fatsoensrakkers ons wereldbeeld bepaalt maar/en bepaald niet gezelliger maken (aan het topple tipje van de financiele slavernij zie je niemand naast, alleen maar onder je), inplaats daarvan een binnenstebuiten gekeerde kristenboodschap (niet onze heiland en redder maar ene Henk Paulzoon verschijnt ten tonele en zegt: geld, nu, of chaos. Pardon, ... ------Hankiepankiecoverkloak says gimme your money and we stay where we are or me and my army of double agents will be out of the shitshoveljob - of starting our automatic software - that is too dirty for you (hij vergeet te zeggen dat alleen een duivel ertoe bereidt is), if you tell us parasites to go under and get lost you will not be relieved but since white is black and i am the most powerful antichrist to date, you will commit collective suicide out of grief over me losing my job, i sure do not wish to exert my wrath so under justice of jealousy i will shave ... eh ... save you some more and prevent you from unleashing chaos upon yourselves - ------... geef ons geld of wij kunnen de chaos niet het hoofd bieden? Nee dank je, veeg je eigen reet maar af als je zo'n grote jongen bent is er niet een hele wereld voor nodig om jou te redden toch?) Beschouw dus hun voorspiegelingingen nader en voorkom ze, omzeil ze en voer de vissen. Lees en luister naar Michael Hudson, Doug Henwood en Max Keiser als u nieuwsgierig bent naar het waarheidsgehalte van het engelstalig gedeelte.

Wednesday, February 24, 2010

frontbegrip deel II

In de kontreien waar ik opgroeide en pas na decennia lange halve wereld omzwervingen naar terugkeerde pleegt de dominee, voor en na mijn verlorenschoonzap, de preken steevast met 'genade zij met u en vrede ..'. Sta me toe de boodschap die door alle kristensoorten heen enigszins overeind blijft (alle interpretolijtvlijt en prolifijt resulterend uit bijbelsplijtstof contact varianten, alle kristensmak en -smaaksmaken) in eigen woorden af te maken:

De Genade U gul aangeboden door de GodenZonnige Zinneminnige -- en op onze gezegende breedten gelukkig versappigend doordrenkend gedempdamp toelatend en niet in zo zinderig in het uitdrogend oog en uit de rulzandgevuldehand lopende mate drog eerder dan droogvrucht in de hand werking-doortrokken -- Dochter van God. ...

Dus, iets minder bloemig geformuleerd Zon is een vrouwelijk wezen dat planeten baart. Slaat u daar het werk van Julius Hensel (1880) of het veel makkelijker toegankelijkere van een Nieuw Zeelander David Calder Hardy, genaamd Genesis Continuous (kort en krachtig) maar op na.

stamboom, band en stamland verband is een hydraulische arm
judaism, christendom en islam zijn een drietraps raket

1e beste dichtstbijzijndste redster en middelaarster = zon
... straalt op on in gunst van boven en van trots op ons uitstekende photosynthese woekeraars

Tuinieren zat ons aardse culturen bijna allemaal aardig in de vingers tot door eigen success/kroost dat uit pure overmoed en overweldigd roekeloos steil begon te stapelen, waarbij de steigers en klimmers van sociale rangen overal bouwstijlen verstroomlijnde en enorme aanzuig en wegblaas kracht ontwikkelde.

Het bezinnen op autonomie word altijd wel ergens door een splinter hier of daar bewonderd en/of bedreven. Ik heb aan dit circuit mogen ruiken maar u hoeft maar een Landleven bij de dokter open te slaan om te zien dat de hang naar zieke salarissen vaak wel een gezonde droom van gezondheid ten grondslag heeft, tenzij u tot de steeds grotere getalen behoort die niets dan mensengedrang gewend is (wat het zicht op genetische continuiteit en rijkdom aardig vertroebeld). Er zijn suburbia tegenstanders die metropolen verdedigen maar dat is voor mij kanonnen met mitrailleuren vergelijken, niet wapens met bomen.

Waar waren we gebleven in het aanstippen van ware gemeenplaatsen, niet be- en overheersbare markten (waar(( ))binnen kortste keren verdeelsleutel tot versleuteldeel verkomt en -word), maar universeel, waar dan ook, hanteerbare, principiele gemeenplaatsen, die in menig heilsboodschappelijkheidsbetoog vermomd raken, overtogen met evenzoveel knellende en in de knoop rakende abstracties tot onherkenbaar, dan/dus zo goed als afwezig, ongeldig en uiteindelijk vergeten raken er op volgt. ....

... eh, .. die gunst van boven valt niet zo makkelijk 1 2 3 op te rapen want daarvoor stuitert het indien onbegrepen onontvangen en onaangegrepen net zo hard weer terug de hemel in en weg ... vooral in door zonde gevallen en verdorde, stapelgekke mensenoverheerste gebieden. Maar ach, ze hebben het niet van een vreemde, zodra de miniaturizeringvernuftigheden en knusheidssnufjes een bepaald peil bereiken stapelen die schatten zich een ongeluk. Boten tot ze afzinken en torens tot ze instorten en zielen to ze inzinken.

De grondslagen ervoor hebben een enorme lange aanloop nodig om van planten olie en diamanten te persen, koken, smelten en al die tectonische trollenkolder, kantelkunstjes en hoogste tot laagste tandjes meer.

Heel moddermoederhart godinnelijk verstikt ze zich in eigen kroost zodra die een bepaalde tijd lang lekker door( en door) gesocializeerd hebben, wat na een enorme wederzijds hulpvaardige periode van expansie (te vergelijken met de fabelachtige gastvrijheid in de woestijn*) na kerend tij poogt elkaar er met alle geweld vandien onder te krijgen.

Planeten die terugvallen op een sterk afgekoelde ster die haar kinderen niet langer buiten haar eigen aantrekkingskrachtkringen weet te duwen. De alle culturen bekende saamhorigheidsbevorderende versmeltingsdans in het groot.

* Van iemand die ondanks de enorme obstakels een reis dwars door onherbergzaamheid weet te maken zijn om- en afkoopsommen, gunstig stem geschenken en dergelijke te verwachten. Om van lachspierprikkeling maar te zwijgen. Er schijnt een rijke Hollanderin met moeder en gietijzeren ledikanten door de woestijn te zijn gereisd. Daarbij vergeleken werden latere reisen zonder dat soort ballast natuurlijk stukken makkelijker.

Verleidijke vormen die oppotbaarheden aannemen door/na aan doorduw- en -durende verdichtingsdruk en concentratie pleegt blootgesteld te zijn, loert het allersnoeihardst voor hen die ironischerwijs denken het meest ervoor beducht te zijn.

Onze sociale gelaagdheid hebben we ook niet van vreemden, een paar stappen of trappen maakt al werelden van verschil, laat staan meningen, hier zijn er een paar:
Een stap richting schat en/of grondstof is een misstap.
Een misstap ermee is een doodzonde.
Een doodzonde is veeeeel erfelijker dan de redenen om ze te begaan.

De onnozelheid van recordjacht -- lange aanloop overspant al te gauw tot vervelens toe te lang verwacht ... toch heeft tussentijdverdrijf waarvoor en waarin voortdurend en veel offers zijn gebracht, de wijsheid op weg naar uitzinnigheid in pacht -- lijkt nog het meest op mislukken met voorbedachte rade.

De verdeelsleutelstrijdperken van erfrecht en afkomst, vrome gelijktrekkings- en intussen ook al weer vervlogen mode, nivelleringspogingen ontbranden en duren niet zelden zelfs na teloorgang van de oorzaak, te herverdelen erfgoed, voort.
Duwen, trekken, zeulen, torsen, draven, rollebollebeulerij en floep, de geheimzinnige verpopping ... alvorens verfladdervlucht een stralende toekomst binnenbuldert.

Herinnert u zich de beduchten die met precisie, beheersing en fatsoen facades van bordkarton waarmee totalitegenten schermen? Over hoge vluchten gesproken, men kan vandaag de dag vanachter een schermpje waar dan ook, totaliteger schermen, doet u even mee met onze wolkkolom bij Tempeltocht, stofwolk bij WTC diagnose? En passant kunnen Potemkin en Hollybollywood decortjes u van duivelse herhaalbaarheid overtuigen.

Het moge u duidelijk geworden zijn, Niet de zwierende zwabberende golf of golf aan gezelligheids-, geestverruimings- of leed verdovend roesmiddel najagers zorgen voor de verduizelendste afzwaaiers, nee, juist zij die de meest rechte banen en leren kruien en spuien doen dat. Op elke schaal!!! Tot aan en met de laatst aardgebonden gesproken mogelijke toe. Die wapen producenten hebben in feite winnen en winst, laat staan van oprechtheid nog het simpelste rechtopperigheidje niet begrepen om van hun pushers maar te zwijgen (zie vorige bericht). Hep u mij goed begrepen? De veelzijdigst harmonizerendste, plantaardigste, mineraaloprichtendste, zonnestraal aannemend-, opvangend- en inspannendste ... http://www.seercentre.org.uk

Tuesday, February 23, 2010

fatsoen facades van bordkarton

21 februari
Voor de burgemeester en wethouders van Gemeenten tijdelijk vertegenwoordigd in B.

Sinds de maand september 2005 poog ik middels (niet alleen domweg eindeloos hopen maar met) advertenties, brieven en persoonlijke benadering, tot nu toe tevergeefs overigens, (uitzoek, op- en openstel)ruimte te huren om iets te realizeren waar ik al bijna 30 jaar, langzaam maar zeker, steeds meer, naar toewerk: referentie bibliothecaris zijn voor 13.000 grotendeels zorgvuldig op ecologische en sociale harmonie potentiaal geselecteerde boeken en met kopjes thee -- de academische dan wel gewijde stilte die mens en boek verzameling kenmerkt, iaw, de waardigheid van beiden - hoe breder hoe meer, hoe liever hoe beter -- te bevloeien en de vele vormen van oorlog die het niet kan laten tussen beiden te komen uit te bannen.
# 1 tussenliggende, hier overgeslagen pogingen kort beschreven.

Herfst 07 begonnen mijn schriftelijke pogingen kontakt personen te vinden op het gemeentehuis niet buiten maar naast de Heer K met wie ik tot dan toe ongeveer sinds voorjaar 07 poogde te onderhandelen.#2

Met uw welnemen, welke ruimten kunnen jullie me tegen welke voorwaarden bieden?

Omdat ik niet verwacht dat u het hele gemeentehuis vlot - binnen 1 of 2 jaar tot capaciteit op commerciele voorwaarden - zult kunnen vullen (hoe groot is de belanstelling voor de te bouwen winkelruimten?) - ook niet als alle architecten daar gaan zitten inplaats van in gebruikelijke stapelketen - is de (huur)marktwaarde puur wenselijk en nominaal .. maar in feite niet veel hoger dan die van de - tezamen schokkende hoeveelheid lege winkel- en - afbraakpanden alhier.#3

Dus tot het gemeentehuis wel vol loopt stel ik voor mij een van de verweesde ruimten ter beschikking te stellen om, als u geen kennis spaarpotje maar wel een kunstkasje heeft, bijvoorbeeld een boeken tentoonstelling te laten organizeren (met in de ruime aanloop erheen regelmatige besprekings- en voordrachtsessies waarvoor ik met intensieve foldering en advertenties aandacht hoop te genereren maar die in youtube verpakking hoe dan ook geen verloren moeite zullen zijn) en van mij te vergen dat ik tegen die tijd of vertrek of dan wel marktprijs betaal (die ik hoop via donaties op te brengen)


Wij allen, U, burgemeester en wethouders, ik ook, wij kunnen een deel van onze kapitaalvernietiging beeindigen door krachten te bundelen, mijn denkkrachtvoer in uw ruimte verenigt in 1 handjeklap vraag en aanbod.

1 zon 2 polen (noord en zuid grens rijkt niet verder maar zit dieper dan die tussen oost en west)

1 land 2 geslachten 2 handigheden
1 soort 2 houdingen 2 orientaties
1 bestaan 2 vormen van aanleg, opvatting en inslag

Hoezeer ik ons land ontaard acht valt in een kersvers (wereldprimeur!) bijgesloten opstel te lezen. Het is voornamelijk aan het adres van christenen gericht (grootst blok alhier) en geschreven naar aanleiding van pagina 11 in de feb 12 editie van het RD (waarin BSpruyt oproept een 'fundamentele bezinning te starten') en pagina 16 waarop tegen een absoluut blanco achtergrond driekwart ervan opgeslokt word door een f-16. De Erdee Media Groep tekent verantwoordelijk en kopt met 'Gezinsbeurs - Wegwijs 2010, verrassing van buiten, F-16 strijkt neer'. In/door mijn optiek lees ik inter alia: onzinbeurs, onwijs weg, onaangename verbastering. Net als in het BS artikel prijkt een cirkel elkaars handje vasthoudende mensen maar hier geen andergekleurde buitengeslotene. BS suggereert dat het een zelf eruitstappend terrorist is omdatie (verweesd, gefrustreerd, perspectief-, mischien wel dak- en waarschijnlijk gezellige leesruimteloos) kneuterig aan een explosief knutselt. Het artikel problematizeerd onze opvattingen over gewelddadigheid (zonder zover te gaan om eerlijk vechtregels te formuleren .. en dus tekort te schieten in mijn ogen) maar laat de idee dat gezinsgezinden (gewetenloos) rustig straaljagertjes mogen bouwen en op een dagje uit bewonderen ver buiten beschouwing. Maar het ontbrekend verband tussen paginas 11 en 16 vormt een breuk waarop veel spanning staat en die leiden vaak tot al te schielijke ontladingen. Ondanks dit alles wil ik mij, om het nut van mijn voorstellingen ook anderen helpen zich niet alleen te verbeelden maar realistisch voor te stellen van een tiepies kristelijk begrip bedienen maar er een draai aan geven die het van een relatief zelden opspelend zuiver gemoeds- en gewetensnodenkwestie tot een dagelijks en alledaags troost en toeverlaat schouspel omtovert, te weten 'bekering' als volgt bedienen:

Om van verkeer bekeer te maken moet een 90 graden, haakse rictingsverandering in het denken en doen plaats krijgen. Groei organizeren op photosynthetische diversiteitsbasis inplaats van het woekermodel. Hierover heb ik een webstek opengedaan te poetpiet.tripod.com, intellectjuweel.blogspot.com en http://members.lycos.nl/vadercats (plaats dit adres in de WayBack machine balk van www.archive.org).

Tot dan vervuilt monomanie verder, ook de politiek. De meeste kinderen die zich tot mij aangetrokken voelen (en dat zijn er velen, om u daarvan te overtuigen hoeft u uw oor in dit dorp niet lang te luisteren te leggen) en die ik dergelijks geestelijk zou kunnen (op)voeden, krijgen meestal vroeger dan later allerlei verboden jegens mij over zich uitgestort maar aan mijn inspiratie kunst en materiaal ontbreekt en ligt dat niet. Ik noem slechts het meeste van de latere werken door Marten Toonder. Die zegt de docent 'animal studies' aan de UVA (kersverse (ver)deeldiscipline) overigens niet te kennen. Het zoveelste voordeel dat B boven Amsterdam bezit.

Wat staatkunde (en 'Markt Uiter(t)schap') betreft:
1 staat 2 geldsoorten (goud en papier/contract)

Veel staaten- en marktengelden golden in de gouden eeuw. Daar moeten we weer heen, naar terug bedoel ik. Gewoon alle mediale leugenfabrieken weer dicht en tot specifiek informatief en waarachtige muntslacht overgaan. De dagelijkse keur tegen sleur op elke schaal .. in elkaar schuivend .... keurig en 'vrijwilligeurig' ('vrijwilligaarderend'). Voor dan mogelijke wonderen schiet onze woordenschat tekort, inplaats daarvan kregen we een wereldoorlog of 2.

Maar toch, stelt U zich voor, ongelijkheid, geroofd door sociale hoogstaperaars kunnen we dan de ecologie terugbezorgen, waar ze thuis hoort .. zodat bomen eindelijk weer het aanzien en de hoogten winnen die ze sinds de zegetocht van christendom - in het kielzog van oneerlijk vechtende zwaarden in formatie massaliteit - verloren (over behuizingbelofte die dat inhoudt heb ik een mooie plaatjesverzameling die van de genoemde tentoostelling een feest kan maken maar voor dergelijke plant plannen moet ik om te beginnen een poster sponsor vinden).

Met dergelijke werkelijke instemming vergeleken is ons troetel- dan wel zorgenkindje, het zogenaamde stemmen, slechts zielig en huichelachtig theatraal gepredik(rakeel), kompleet overbodig (op z'n vergevingsgezindst uitgedrukt), de hele onuitputtelijke bron van onenigheid totaal en even onnodig, hergebruik en statiegeld verplichtingen gelden voor iedereen, als rem op allerlie in-, op- en afscheping.# 1 -- Andere/eerdere (allen mislukte) pogingen om plattelandslocatie voor mij en mijn 8000 boeken met een sociale functie (en huurprijsreductie) te combineren ziet u hier:

1) omslag.nl advertentie
http://intellectjuweel.blogspot.com/2005/09/mijn-advertentie-te-omslag-punt-en-el.html
september 2005 ... 2 maanden later publiceer ik aldaar over leegstand.

2) aanbod aan kursuscentra en gemeenschappen door heel europa in het engels en duits

3) poging om voormalig bosbouw bibliotheekje in Wageningen te mogen gebruiken (door middel van
bij gemeente aldaar ingediende zogenaamde 'zienswijze'; nog te zien op
http://intellectjuweel.blogspot.com/2006/05/publieke-ruimte-te-huur-gevraagd.html

4) poging om er (tijdelijke) winkelruimte in B (tegenover het gemeentehuis van G) te mogen
gebruiken. http://www.sargasso.nl/archief/2007/11/27/13478/#comment-258113

# 2 - Betrof benutting v van zo'n beetje het meest dorpsgezichtbepalende stel winkelruiten van het voormalig De B kleding en daarna L pand, wat tot dan toe al zo goed als ongeveer een heel jaar geblindeerd bleef wat ze tot de dag van vandaag toe, 4 jaar later nog zijn. Ik had me bereid verklaard de gevraagde huursom, 100 euro per maand te betalen maar er was 1 gegadigde voor mij die ook de woning wel wilde (betalen). Voorstellen mij bijvoorbeeld alleen tijdens afwezigheid van hoofdhuurder het winkelgedeelte te laten benutten werden door de gemeente niet als voorwaarde gesteld en waarschijnlijk in het geheel niet gedaan. Dergelijke inbreng die ik alsnog op eigen initiatief voorlegde vond geen instemming.

5) een voorstel om boekenkasten in het kleinschalig woongedeelte van BejaardenCentrum G te plaatsen kwam niet ver voorbij de kantoordeur van het hoofd inrichting aldaar, dus lange kale wanden en holle geluiden duren daar vooralsnog voort

# 3 -- Meer dan 1 maand geleden werd mij door een tijdelijke gemeente graafstroom kracht gemeld dat ik voor het ex-assurantie kantoor (dat [1] plat moet en waarvoor dus per definitie geen lange termijn verhuur mogelijk maar wat [2] voor mij tijdelijk wel geschikt is) niet genoeg wilde betalen. Kennelijk wil niemand dat en dus is het oud vertrouwde - kapitaal vernietigende, sociaal initiatief smorende, frustratie kwekende, onbetreedbaar heiligst der schijnheilige - leegstandliedje bij deze en bij schrijnende voortduur weer een coupletje rijker.
-----------------

Vroege kristenen plakten hun milde (zonsgewijs milde breedtegradatie gerijpte) houding reflecterende testament als (verbeterindehandhoudgreep) een pleister op het (beslist niet alleen door maar evenzeer als) woestijnvormend, oer bloed en bodem (expansionisme en onderwerping) vergoelijkend en verform(norm)ali(be)zerend boek. Tenminste dat denken ze, in werkelijkheid werden ze als dank (en/of wraak) voor dat hulpaanbod, als straf voor de als belediging opgevatte mankement en nood lijdende perceptie en inschatting (of voor de oppervlakkigheid van geboden hulp, niks doortastends, slechts cosmetische ingreep, een masker ((en plastischirurgrijnzende ent)) om een verminking te verbergen), zonder pardon ingelijfd en sindsdien geloven ze niet alleen dat het aards bestaan een reddeloos diep tranendal en barre woestijntocht is maar helpen de schepping aan meer zand, veel meer dan men (over) opscheppen kan, Onze stichtelijke maatschappij bestierders 'helpen' alle volkeren aan het zelfde gevoel door (monomanies besmet) mee te doen met het allerhand gebied in woestijn omtoveren, missionaristies langzaam of bij voorkeur met straaljagers. Want die vergen uiterst beheerste bediening en op dat soort fatsoen word graag gepocht ... maar helaas, geen waarden zonder gasten.

Is het niet of juist wel zonder reden dat zodra dergelijke verzengingsregio onder ogen zijn gezien, die gebieden meestal meteen ook (al) op het (onderhavig/desbetreffend) netvlies naijverig doorbrandend en daarom alleen/meteen al zorgen baart?

En dan ben ik nog niet eens aan de demograviezigheid en incontinentie gevolgen toegekomen.

KKKristenen plegen hun uiterst hoog en droog (maar toch ongezond ver)standig heilsboodschappenpleisterplaatselijke oorverdoving missies intussen contraproductief en zelfverloochenend in opdracht van deze verzenging-verstrenging verste hand aanhouding. Palestina is de hel op aarde maar op de kansels bazelen zwijmelen, zwafelen en ijlen ze rustig ziende blind verder over 'het beloofde land'. Die geestes(ON)gesteld(over)heid brengt hulpjes, vanzelfsprekend altijd tekortschietende bevoogdingbehoeftige minderwaardigen het opdreunen van draaiboeken vol onderdrukten scriptease bij met en volgens ijzeren rita ball en kettingreaktie (er) onderhoudende tiepies gespleten formule:

zorgmijder word geproblematizeerd maar de gemeden zorger kan geen blaam treffen, populisme is nooit gezond vestandig maar altijd polarizerend op de man spelend onderbuik(braakberieksel).

bewapening 'zorgt' voor veiligheid maar wie dat als bedreiging opvat is irrelevant want wie zwaar bewapent is houdt per definitie het hoofd koel want gezag is tenslotte overlegd (├╝berlegen, alles slaand boven alles staand) synoniem met fatsoen.

Het schreeuwlelijkst voorbeeld van dienststatus (objectieve aandacht voor staat van dienst gaat daar ten kostte van) is (komtie weer ... ) een straaljager. Namelijk kroonjuweel en publiekstrekker bij gezinsgeorienteerde beursen van de kkkristenen. In 1 en hetzelfde exemplaar van Het Gereformeerd Dagblad (12 februari) waarin zo'n onding de helft van een pagina grote (gezins)beurs (23-27 f) advertentie instraalt, opvult en uitpraalt mag Bart Spruyt reppen over de groeiende perceptie dat geweldbereidheid alle monotheismen kenmerkt, omdat door de aandacht voor islamitische vormen ook de christelijke vandien treft. Kennelijk deed hij dit zonder te weten dat het bewijs voor zijn stelling enkele bladzijden verder geleverd word want hij vermeldt het met geen woord (gemiste kans) .. of mischien word er opzettelijk een levensgroot en zo niet doodgezwegen dan stilzwijgend verschil tussen aan de ene kant het kneuter(knutsel) terrorisme en aan de andere de verzuild, gespecializeerd, industrieel en exporteerbaar vormen ervan gemaakt, alsof ze niet alleen niks gemeen zouden hebben maar elkaars natuurlijk vijanden zijn ... zoals macht en kracht ... wat voor zover het fout aangebrachte (dus continuiteit verkrachtende en continenten in botsing brengende) schaalverschillen betreft eigenlijk ook wel geld maar beslist niet wat betreft principiele middelen keus. Plof is plof en lof is lof, groot en/of klein maar lof beslist niet plof en/of geen lof ooit plof (biobranstof hin, biostofbrand her, moederhulpje lief enzovoorts).

Loeizware verlogenheid
Volgens die takken kristen rakkers zijn stalgraajers een symptoom van goed fatsoen, daar zijn , ik zei het al, zo bescheiden vol bewondering over dat het grenst aan het onbespreekbare. Ik ben voor beide gaten niet te vangen en dus spreek ik rond( )uit, zij het niet met veel spreekbuis-hulpmiddelen (zelfs geen bloggie ((hoewel ik nog wel wat (((engelstalige))) kommentaartjes smijt hier en daar)) aangezien ik me onderwerp aan de internet verduiveling en uitbanning die het, in tegenstelling tot mij, buiten mijn moeder's deur houd).

Dat doelwitten van zo'n onding gillend aangekrijst worden alvorens pas echt onaangenaam be- en getroffen te raken is geen vermelding waard, nee, Balkenende, je weet wel, de man die heeeeel ver weg een wit voetje ging halen bij de aan- en opstokers van dit soort industrieel terrorisme en er nog lekker vervelend veel verrend lang last van hield, DIE heeft last van "toegeschreeuwd worden met gezond verstandig parlament vervuilende populistische onderbuik(zakenvullende) straatpraatjes". Dat is wat ik een CDA stemmend vrouwtje (op Avro's Nachtdienst) en even later een oud prominent CDAer van Zijdeveld (op De Andere Wereld, 21 februari 2010) hoor beweren tenminste, op o zo beheerste toon natuurlijk, dat spreekt.

Van Christelijke tegengas bij en redmiddel voor formidabel onverbiddelijk versmachtig, ver3ewereldlijkend en misstandelijk 'geintrigenteer' (oftewel, in 1 modern woord: inkomenspolarizatie) komt dus helaas niet alleen weinig tot niks terecht maar veel erger nog, de krui(t)tocht TTTegen te kaal en onontsnapbare gestrengheid, schrijnende ondeugd en gevaar alom in te droog, heet, en harde dreven, ketst en stuitert even hard terug en men herstelt de vijand dus niet maar voedt en verleent hen hand en spandiensten door er simpelweg door aangestoken te raken ... 'er tegen' verwordt tot 'erin', 'erdoor' verzandt en komt er niet anders uit dan (zo 'goed') 'als' en 'met' hen (ook op zoek naar een volgend verzandbaarheid meelijdend opvolger om ook die van falende behulpzaamheidsmisstapperij te genezen of hen daartoe te bewegen, afhankelijk van welke frontkant men de toestand beschrijft. Krijgt u er al Tolkieneske beelden bij? Nee? Dan kan ik u aanraden hem net als ik, midden in Saudi Arabie te gaan lezen).

Voor zover de christen zich aan bovenstaande schuldig maakt, faalt, verknoeit, verspeelt en verraadt hij als ver- en niet bekeerde volkstamsgewijs zijn mooiste herinnering, meest koesterbare talent, beste voornemen en geloof (leidt u even met mij af: geloof, lof .. aanplant en hergroensel, allemaal doelen die ik even schrome- als tomeloos ook, zo niet uitsluitend als, toch wel degelijk onder mijn dierbaarsten er- en beken. Dit schotschrift is dus een gewoon een zindelijksgwijs verantwoord voorjaarschoonmakertje, een ballast lozertje. En als opmaat tot een scrappe zet tegen beveiligd Zionisties PVVeriteus lefgozertje ook nooit weg).