Friday, September 09, 2005

wat hieraan vooraf ging

hallo daar, hier is nog niks maar voor het allerlaatste van mijn hand kun je hier terecht: http://members.lycos.nl/vadercats/allermeest-recent.htm
Over meerkleurigheid van mijn ouder werk elders (zie de links - waarachter een massale hoeveelheid duizelsverwekkend opgemaakte letters schuilgaan):

Wat nu volgt is overigens hier bij (voor zover ik tot nog toe ontdekt heb uniforme tekstkleur hanterend) web-log overigens compleet overbodige gebruiksaanwijzing: Alle tekst die u te http://poetpiet.tripod.com en http://liecause.tripod.com/vadercats.htm tussen haakjes aantreft krijgt andere kleuren dan die waarin de zin begon.

Ik raad u aan deze (omhaakte teksten) om te beginnen over te slaan en rustig in de beginkleur door te blijven lezen. Waarom? Deze kunstgreep (die ik uit edelmoedigheid besloot niet te patenteren) is vooral nuttig als (1) uw leeshonger, (2) leesluxe en/of (3) leestijd beperkt zijn, of als (4) u uit name van soberheid deze uitwijdingen wilt omzeilen zonder al te veel aan zeggingskracht van de kernboodschap af te doen.Verder voordeel is (5) het verschil dat direct al via deze kunstgreep tussen kennismaking en verdieping te maken valt, (6) dat ik hiermee tegemoet kom aan mijn, wegens complexiteit begrijpelijk, maar niettemin onwenselijke, slechte reputatie-toedicht-ontduikingswens (bijvoorbeeld een boheems, ijdel en elitair intello te zijn). (7) In eerste instantie met/in passage-begin-kleur door te blijven lezen betekent de weg der minste weerstand te volgen, (8) het bij de simpelste vormen te houden, (9) weinig tijd te verliezen, (9) bewijsvoering te beknotten (of er tenminste voorlopig en vooralsnog langs- en omheen te lezen) Veelkleurigheid vormt zogezien slechts (10) rijkdom aan onderbouwing, een in- als (11) aan- en (12) ontsluiting. Hoewel het ook wat van (13) toegift en toetje (grace note) wegheeft is er weinig afsluitends uit op te maken vooral wanneer u buitendien toch al vol geschoten dan wel geraakt bent, in het laatste geval zelfs sterk te ontraden, dat wil zeggen, nuttiging vandien, uiteraard vormt het wel of niet eraan(( )toe(t) )komen over nuttigheid derzelven geen oordeel.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home