Wednesday, December 21, 2005

knuppels die geen kunst kennen

http://www.therule.info/3.htm 'Games en terrorisme' 5/11 2001 deze korte kollum hakt erin zeg! Gevonden doordat schrijver hierop kommentaar levert: http://www.sargasso.nl/?p=1759 Foto des Tages - Irannosaurus
16-12-05 Een geologisch sprookje uit het land waar men denkt dat de Holocaust een sprookje is. ---

mijn kommentaar: uit de overige stukjes blijkt wel dat er richting 'gamen' geen vluchtweg voor des werkelijkheids nadelen bestaat; die schrikken niet echt veel van de kunstmatigheidsgrens; gek is dat overigens niet natuurlijk. Kunstmatigheid zelf is het middel die nadelen op te wekken uit den dode.

Monday, December 05, 2005

Israel Shamir beantwoord Telegraaf artikel

Saturday, December 03, 2005

Probeert Van Creveld zijn leven te beteren?

Wat zegt die knakker opeens? De irak oorlog is fout. Zo fout was een oorlog in nog geen 2000 jaar niet.

Dan volgt een geweeklaag dat terugtrekken zo moeilijk word.

Bedoeltie het afbreken van oorlogvoeren te ontmoedigen?

Word u er wijs uit?


http://indymedia.nl/nl/2005/11/32662.shtml
Van Creveld: Irak oorlog domste in 2000 jaar
piet - 30.11.2005 16:32 http://intellectjuweel.blogspot.com/2005/11/

leegstand-en-andere-machtspositionele.html
  


met toegift:
http://compostartist.blogspot.com/2005/11/

black-recruit-percentage-down-41.htm1ik denk, kom, laat ik dit op indymedia plaatsen .. . zoals al zo vaak, vergeefse moeite, maar voodat de kwaaie geesten zich weer aan het werk ener al te onafhankelijke bijdragende konden vergrijpen zagen 2 mensen mij van/met repliek te dienen (en 10 om een bezoekje te brengen); daarvoor dank:Miep Schaar 

aaah - 30.11.2005 16:45en toch komt zo'n stuk betrouwbaarder over wanneer zinnen als "ingefluisterd door zionisten" weg worden gelaten... Voor mij, ook fel tegenstander van Israelisch beleid op vele geieden, is dit vaak zoooo'n afknapperIk schrijf dit als gratis advies aan mensen die zich met dit onderwerp bezighouden en zoveel mogelijk steun proberen te vergaren ;)

link naar guardian 

vullis - 30.11.2005 17:30
Hier een directe link naar 't artikel in de Guardian: 


guardian.co.uk/elsewhere/.. (Zodat je niet eindeloos hoeft te bladeren in de intellectjuweel blog pagina, om slechts een klein stuk van 't artikel te zien. 


aardig bezielezeilbaar sprookjesland-goed-makertje

Ik heb wel eens eerder lang moeten zoeken voor afbeeldingen van
'de brede en smalle weg'; een panoramisch geheel dat machinale moderniteit tegenover (eer van eigen groene vinger- dus) handwerk langs kronkelpaadjes (voor)stelt.

Via google zijn mijn documentjes
(vooralsnog slechts op archive.org te bezoeken maar ook daar) niet meer te doorzoeken. Tijdens mijn reizen ben ik veel eigentijdse door hippies getekende versies tegengekomen maar omdat deze gedenkenswaardige 'begeurtenissen' in een tijdvak opdoken waarin ik mezelf nog niet als een soort archivaris/ kracht- en inspiratie opdoenbare plaatsbewaarder voor ogen kreeg, en ik ook nog niet mijn fruitzak verzameling begonnen was aan te leggen, heb ik deze posters en tijdschrift illustraties niet beschikbaar.

VIA IMAGES.GOOGLE.C! OM vond ik hem echter al snel:
rebweb.nl/ rw/sjofar_7_5.html 5666 berichten ter forum -
Brede en smalle weg (*ZIE TEKST VERDEROP*)

Holger Klaewer.
gottesbotschaft.de/ ?pg=2082
christliche-gedichte.de/ ?pg=5107
schmutzundschund.de/..bilderbogenmotive
pro-hedonisme en porno stek van het 'Ludwig Uhland Instituts für Empirische Kulturwissenschaft'

DEZE VIA GEWOON GOOGLE ZONDER PLAATJES BEHALVE DE LAATSTE
volkscultuur.nl/kb.php?doc=46602

Prenten

De smalle en de brede weg zijn op vele stichtelijke prenten (gravures, etsen, litho's) uit de Nederlanden afgebeeld. De vroegste dateren uit de zestiende ! eeuw, maar het was een thema dat populair was tot in de twintigste eeuw.

volkscultuur.nl/kb.php?doc=45695
Hoe gingen christelijke geloofsverspreiders om met natuurreligies?

Waarom geven religieuze prentjes een beeld van de geloofsmentaliteit?
Meer informatie: J.H.M. Jacobs,'Vroomheid inprenten. De prentjesverzameling in het Museum voor Religieuze Kunst in Uden', in: L.C.B.M. van Liebergen en G.W.J. Rooyakkers, Volksdevotie. Beelden van religieuze volkscultuur in Noord-Brabant (Uden 1990 Op het forum van deze site staat 1 lange pagina vol vragen waarvan er maar weinig beantwoord zijn.

via vanstockum.nl is een poster te bestellen De Groot Goudriaan ISBN 9061404169 Prijs € 5.50 3x4 meter

Ds. J.J.W.A. Wijchers De brede en de smalle weg
Prijs Euro 13.30 75 paginas uitleghttp://wjzijderveld.web-log.nl/log/1201154 44ste en laatste google resultaat is de enige die het plaatje ook echt heeft en verwijst naar een grotere (175K) versie:
http://home.deds.nl/~izeboud/...jpg een theatergroep


dbnl.org/ digitale bibliotheek voor de nederlandse letteren

*TEKST*:
Hoewel aardig oud, is dit nog steeds de plaat die bij velen op het netvlies verschijnt als zij 'de brede en de smalle weg' horen. Deze prent is lang gebruikt als voorbeeld en waarschuwing en heeft diepe indruk gemaakt op jong en oud. De tekenaar heeft vrijwel alle onderdelen voorzien van een verwijzing naar een bijbelgedeelte. Kijk hoe het afloopt met de bewandelaars van de brede weg. Als gevolg van o.a. hun bezoek aan de danszaal, het speelhuis en de bank va! n lening, maar natuurlijk ook door voor de hand liggender kwaad, belanden zij uiteindelijk in het hellevuur. Ga je echter door het smalle poortje, dan begeef je je op een even zo smal weggetje dat er niet bijzonder aantrekkelijk uit ziet. Nogal saai eigenlijk: veel rotsen, weinig te doen, weinigmensen. Het is duidelijk dat je heel wat moeite moet doen deze weg te bewandelen om zo uiteindelijk het nieuwe Jeruzalem (de hemel) te kunnen betreden.
De plaat bevat veel elementen die tegenwoordig door vele
gelovigen niet meer worden gezien als slecht. Ook het idee dat
er maar één goede weg is, is voor lang niet iedereen meer
reëel. Misschien spreken we op z'n hoogst nog voor iedereen als
we zeggen dát er zoiets is als een slecht leven leiden. Wat dat
inhoudt, is voor iedereen weer verschillend. Volgens de bijbel
echter, zijn er toch maar twee wegen. Wat er op welke weg
thuishoort, kun je deels wel bepalen door de bijbel te
bestuderen, maar het is nergens letterlijk aangegeven.
Duidelijk is wel dat er géén derde weg (middenweg) is. De
tekenaar laat wel bruggetjes zien tussen de twee wegen. Je kunt
de overstap maken, je kunt je bekeren, maar dat is dus in één
keer; het kan immers geen tussenweg zijn.
Wat is die overstap dan? We zeggen dat wij, kerkgangers in dit
geval, soms nog niet eens op de smalle weg zitten, maar slechts
op de afslag ríchting die smalle weg. Het doet vermoeden dat
wij het dus toch hebben over een tussenweg, maar dat moet
anders worden opgevat: wij, die kerkgangers dus, hebben het
voorrecht om te weten dat er zoiets is als een smalle weg. Je
zou kunnen zeggen dat we die afslag al ontdekt hebben, maar dat
de vraag nu is: maken we er gebruik van?
Maar als we er gebruik van maken, hoe weten we dan wat goed en
slecht is. Leven zoals Jezus dat gedaan heeft, is de goede weg.
We moeten Hem dus bewust volgen. Er is in het echte leven geen
duidelijke grens tussen twee wegen; we leven niet gescheiden !
van elkaar. Een andere weg volgen is daarom niet eenvoudig, je
moet tegen de stroom in durven gaan, iets anders durven doen
dan de grote massa.


"WIDE AND NARROW WAY"
http://ist-socrates.berkeley.edu/~caforum/..l "Es Sind Zween Weg": Singing Amish Children into the
Faith Community
a crude version shown in this long article; source:
#footnote19 Daniel Sudermann. 1622. "The choice between the
wide and narrow way." In Schöne ausserlesene Figuren. Frankfurt
a.M. Cited in Harms 1970, 348.

7 pages worth of images for 'WIDE AND NARROW WAY' do not turn
up any relevant ones.

stapelgekbaarheid, neoconsolidariteit, vastleggers en -lopers


sargasso.nl/?p=1662 
Liberaal Blowverbod


30-11-05 om 19:02 - Markpiet('s laatste pennevruchten loos)

Het is niet voor niets dunkt me dat een eerste confrontatie met mijn! schrijf- en teksten stijl als het al een reaktie uitlokt, zulks 9 van de 10 keer verdachtmakingen en vermoedens jegens cannabinoiden en verwante middelen gebruik mijnerzijds
(geweest) zijn
(tot nog toe).Ik waarschuw maar vast even, 't zijn weer eens een beetje
(voor beperkte want als het ware voorpolarizerende zwartwitvormen te?)
ingewikkelde zinnen geworden, doe iets gezonds, rust uit en drink koffie voor je eraan begint. Dit fatsoensoffensief zal wel een stuiptrekking blijken en geen trend die ons kunstmatig terug richting gelijkvormig en stapelbaarder, maar half overwonnen confessionele hersenschimmenspelen dwingelandijt.Ik ben een
(ind)extremist op velerlei gebied, en als lange haardracht
(zoals bijna alles wat aan het lot van een stammenwereld die onbeschreven
((behalve door onder vuur liggende lang haar dragende uitzonderlijkheden zoals Ward Churchill er 1 is en dus niet onbeschrijfelijk)) veel dichter bij een 'eindoplos! sing' kwam dan de luitjes die nog geen 2 generaties later gewoon weer de zelfde grootste en veel slachtoffers makende praatjes maken dat ze een afleidend propaganda offensief over eigen
((zogenaamd uniekst en grootst))
slachtofferschap nodig achtten
((Norman Finkelstein
thema))
) wel verboden word heeft me moeder mischien nog net op de 82 jarige valreep de voldoening alsnog, een -- wegens in oog lopendheid overigens erg pijnlijk stekende piek experijens en aspect van een met dwarsheden doorspekt gedragingenkomplex dat
(vooral in het licht van genoemde bijbelse absolurditeiten)
haar latere leven verdriet heeft opgeleverd -- al 30 jaar lang voorspelde 'vastloper' mee te maken.was getekend:

knapkoppige letterkunstenaar maakt zijn komposities zonder krullenbol maar ze staan wel bol van de extra haakjes binnen haakjes tussen nog meer haakjes, wat hem tot inkleuring noopt
(om latere lezers door tijdgebrek geplaagd hetzelve te kunnen sparen indien zij alleen de openings! kleur volgend de tussenvoegelijk aanvullende anderen makkelijk kunnen overslaan, een eenvoudige techniek
((al vrij snel (((omstreeks de eeuwwisseling)))
willekeurig en kinderlijk geimiteerd door niet de minsten zoals scientific american))
die hem tot aanzienlijk roem zal strekken en zijn erfgenamen tot grote vermogens wegens verkoop van de gekleurde teksten als mode patronen . .maar) waarover bijna iedereen vooralsnog reden ziet om op hem neer te kunnen kijken.oops, .. .kooraktie: was getekend:

knappe kop zonder krullen bol, MAAR MET komposities .. .etcetera

ps: al 15 jaar niet meer gebloot. helaas tabakverslaafd, helaas tuin en bijna weer eens dakloos. Holland(s) op haar best en dat is de 'naaikit throuff'

http://vroegevogels.vara.nl/

portal?_scr=radio_detail&id=150589
  
luister naar Midas Dekkers op 1.5 van de 2 uur in elke uitzending