Thursday, September 29, 2005

zeg nooit meer: 'k zie nie hoe kzeenoo fobieke visie met intimiteit van voedselverzorging samenhangt?

profiel janmaat 9 juni 2002 overleed Hans Janmaat. Op zijn begrafenis waren 35 mensen.
Het nieuws van zijn dood was niet meer dan een één-kolommer op pagina zeven. Hans Janmaat. De man die met z'n opvattingen bijna twintig jaar lang het boegbeeld was geweest van extreem-rechts in dit land. Oprichter van de Centrum Democraten.

Toen ie in 1982 in de Tweede Kamer kwam, was het land te klein. Maar zijn politieke carrière was niet bepaald een succes. Extreem rechts bleef onder zijn leiding een politieke dwerg, amper in staat om de kiesdrempel te overschrijden. Janmaat. Van beroep: stoorzender. Geminacht door collega-politici.

Een man met een uniek talent op de verkeerde momenten de verkeerde dingen te zeggen. Een warhoofd, ook. Zijn analyses raakten zelden doel. Maar: als het gaat om kritiek op de multiculturele samenleving, dan is veel van wat hij destijds beweerde in politiek Den Haag inmiddels gemeengoed geworden. Want ook dat is Janmaat: foute timing.

Fons de Poel en Heleen Minderaa schetsen de tragische held van extreem
rechts.

hoeveel zou ik gemeen hebben met deze minister?

http://graverdammer.vrijspraak.org/art-one.php3?art_id=11208 Vechtsport
maakt jongens agressief

http://download.multikulkrant.net/nederland2005.wmv awel, sorry dat ik dit zomaar en zowaar 2 weken lang zonder kommentaar (WAARSCHUWING) heb laten staan. Het is een kompilatie van korte actualiteiten program fragmenten met een achtergrond zanger uit india die eindeloos op allah akbar varieert, waaruit moet blijken dat kommunisme, nazisme en islam 1 pot nat zijn.

Onzin natuurlijk, Dat christendom en islam hun oorsprong delen (namelijk beiden uit het judaisme voortstproten) betekent nog niet dat de resultaten identiek zijn. Wanneer de breuklijnen binnen vergelijkingen niet correct gedefinieerde zijn, leiden ze niet tot rechtvaardige, vanaf de grond, dus grondig opbouwende en alles op doen levende steenstof maar tot de alles met de grond gelijkmadende splijtvariant.Minister Pechtold plaats reakties
3 weken lang word hier op de stelling 'we moeten moslims erbij houden' gereageerd.

Waarbij dan wel? De bijstandloketbattaljonnen? De volkstuinbesturen? De ('dankzij' mensen'werk' ontstane) woestijn terugdringingskursus? De niet bij te houden want niet bestaande stroom Muslims die terugvloeien en in thuislanden matigende invloed uitoefenen die weer tot hier merkbaar is? De tokkie buurten waar zij jonge nederlanders van alcohol inplaats van broedgoed, telefoontjes, scootertjes en goedkope woonruimte afhelpen? De ongeschoolde veel te laag betaalde arbeidsmarkt? De wisseltrucdienst waar vrouwen voor koeien aangezien worden? De enorm effectieve, steeds rijkere en gevarieerdere buurtactiviteiten die profiteren van het relativerend effect dat het ene monotheisme wat op het andere stuit tenslotte allebeiden doet afkalven?

Tot slot nog een geluk bij een ongeluk:
Holland moet overhoop (niet met machines maar met de hand); ook zonder moslims zijn 2 dingen ver te zoeken: goed fatsoen en gezond verstand. Dankzij de terroristische dreiging zijn mischien meer mensen geneigd de babieloniese toestanden van het hutje mutje feestgedruiselijk parings hoogtij wat achter zich te laten; aan de andere kant van het uiteen gejaagd worden lokt een van de mooiste en voor het merendeel verschrikkelijk lege en door monomanie en monocultuur gehavende landschappen ter wereld. Vele delen ervan zijn voor niks dan gras geschikt maar hier groeit zoveel zogoed dat de voetafdruk een van de kleinste ter wereld zou kunnen zijn. Kom daar maar eens om in Semietenstreken. Die zijn 99.999999999999 waardeloos en toch altijd periodiek en primitief bevochten; de rest is dat nu continu en met de meest schaamteloze en schaamteloos ver om zich heen grijpende middelen.

Tussen God/Allah en mens moeten niet al te veel andere mensen staan, dus als we wegen vinden die groei in het landschap dusdanig sturen dat het als een kerk begint aan te voelen des te beter. Bedenk die mooit contrast plaatjes met bospaadjes en bescheiden stulpjes aan de ene en brede wegen met geglans en gefonkel aan de andere; godsdiensten stoelen op pragmatisch richtingwijzend hippiegedoe. Begin eerst maar eens ruimte te laten te voor volkstuintjes, maak ze een geboorterecht aan de ene en flikker kwaadwillenden eruit bij het minste of geringste aan de andere kant. Dan heb je een differentiatie die duidelijk is. Een geboorterecht dat als voorrecht ervaren en verdedigd word. Ik ervaar het als grote schaamte dat deze dingen gezegd dienen te worden. Asielzoekers die niet dagelijks zich nuttig makend en gezond houdend met wat handgereedschap in hun handen naar buiten gaan; een afgelegen landgoed waar geen buurhuisgrondprijs van daalt maar in tegendeel. Een goed begin voor welke voortzetting dan, inclusief uitzetting is iets waar het hollands landschap van op zou knappen. Voor die mooie gras in bos veranderplannen en subsidies (90%!!) zijn er toch te weinig edelmannen die dat aan hun hoofd willen hebben over en de rest is te arm. Zo zijn er altijd veel vliegen te klapperen (door steenmeelgebruik zijn problemen pas echt grondig te saneren) maar ik hou er nu maar mee op.

1 Comments:

Blogger cc Infopage said...

Hello,

I am searching for fresh information
for my cc Infopage, 30,000 daily updated Information Pages about all kind of subjects.

It might interest you to know that your blog has been visited and has been read. I hope you enjoy your "Blogging".

I wish you all the luck I can, keep the good work going!

Kind regards,
Jos
Today's News From & About Google

Tue Oct 11, 07:21:00 PM 2005  

Post a Comment

<< Home