Wednesday, March 03, 2010

Vandaag de keus tussen plaatselijke en landelijke partijen

Verzopen als we worden tussen te grote en veel te grote referentie kaders, moeten we hoe dan ook lijdzaam toezien hoe autonoom, zelfvoorziend, trouw, trots en troostrijk zijn en dat alles inhoudende souvereiniteit verder afbrokkeld. We stemmen over de blikrichting die we op onszelf als collectief vallende reuzen gaan werpen. Onze verstand niet langer belichaamd, verhinderd door het vereiste technisch hoogstandje dat ons ergens kluistert zodat minstens de belichting ermee door kan.

Over waar de kunst in/voor het kleinst te kiezen is beland.

Over waar de kunst niet 'in vredesnaam dan maar', maar in alle bescheidenheid en overtuiging in/voor het kleinst te kiezen is beland.

Over waar de kunst niet 'in vredesnaam dan maar', maar in alle bescheidenheid en overtuiging in/voor het kleinst te kiezen (waaruit tegelijk de grootsheid en natuurgetrouwheid van instemming, net zo een- als veelvoudig blijkt en samenvalt) is beland.

Dankzij volkomen onbekend en lastig op te sporen leesmateriaal (inmiddels op het net maar ook daar geen groot publiekstrekker, ik noem Ulrich von Beckerath) heugt mij de ooit verfrissender werkelijkheid dan vandaag de dag, het verheugt mij uw geheugen daarover te mogen verfrissen

1 soort 2 geslachten (uitzonderingen daargelaten),
1 staat, 2 basiswaarderingen.

Toets- en betrouwbaarheid van op waarde schat methoden zijn ook tweeledig: die voor (stad- en) staatsgelden en andere voor de marktgelden, met het ene valt ten alle tijden belasting te betalen, ook vooruit, wat als de betrouwbaarste investering bekend is (omdat het op bij verzaking bestrafbare verplichtingen inhoudt), en met het andere is de genialiteit van dit of dat bedrijf, deze of gene regio, ook geheel conform de dagelijkse berichten van koersen voor beiden, af te lezen.

Met al die soorten valt precies zoveel te stemmen (op-, af-, over- in enzovoorts) als men ermee te maken heeft en zich verder meent te moeten kunnen veroorloven -- de grossiers daarin, voorlopers van banken, waren huizen die dit soort doorsluis en thuisbreng taken de markt waardig en berekenbaar klaarspeelden. Hun dagelijkse schommelingen kwamen als voorlopers van beursberichten in de krant. Zij waren het zelf nooit maar hadden de speculanten wel als klant.

Man, vrouw, markt, politiek, veelvuldig, eenvoudig, ...

Wat klopt er vandaag de dag niet meer met dat plaatje?

A: Het staatsgeld bestaat niet meer (ondermijnd, vijandig overgenomen, opgeslokt, ingelijfd, geco-opteerd door haar evenknie/tegenspeelster, voormalig aanhanger, steun en toeverlaat).

B: De meeste reclame beloften en mooie politieke woorden (inclusief hun ((onbe))spiegel((bare)) Kanten) blijken leugenpraatjes.

Politiek is in principe en wezen lekkage zorg, af- en aanvoer beheer, rioolzaken, eco-techniek, water en voedsel zuiverheid en verdeling, meer niet maar zeker niet minder. Dat politiek in deze zo goed als buitenspel (STAAT staat en) blijft, blijkt het best als we moeten vast stelllen dat traditionele veredelingsvervalsers zoals Monsanto en al die andere enge laboratorium tovenaars in hun takken van spoilsportiviteit volharden en niet in de bak gesmeten worden maar vrij hun vals onvrij en niet blijmakend spel kunnen blijven spelen.

Waar komt die gespletenheid toch vandaan, vanwaar die roekeloze agressie aan de ene en dat klakkeloze tegen slachtofferschap aanschurkerij (en ermee kokketering)gedoe aan de andere? Absoluut niets zo aan manipulatie onderhavig als de zogeheten balans, de rekbaarheid is met de huidige bedragenbedrog en magnitudes toch wel iedereen duidelijk. Haantjes met rekenmachientjesgedrag en -gezag. Maar een steen in je knuisten fijnknijpen, kwalijk riekend materiaal ermee in kompost omtoveren, dat is (verduivelde en )duivelskunst.

In navolging voor en solidariteit met hen die slachtofferschap als een soort onvindbaar WMD zijn gaan zien en inzetten, schalt, rommelt, krijst en piept het schuld en belofte gekloot alweer eeuwenlang van kansels en waaien geestelijke winden uit die hoek, maar de oplossing blijft al evenlang zoek. Hoe meer mensen zich bemoeien met het vervullen van die beloofde land verwachtingen, hoe schofteriger en hoe meer een hel de realiteit aldaar word. De bewoners moeten het inmiddels met een miljoen minder olijfbomen doen om maar niks vreselijkers te noemen.

Met dank aan de media manipulatoren die mij het publiceren mogeljk maken ... maar het lucht geen steek op want anders dan de huidige BBC campagne over de 'superpower' van het internet, koester ik die illusie niet langer, maar denk veel eerder dat het voor bijna alles en allen een versplinternet betekent. Ik denk wel goed maar mijn stem telt niet want hij is niet flinterdun en eenzijdig genoeg, ik verhef de mijne voor te ontelbaar, te stand- en statusloos velen.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home