Monday, October 23, 2006

kennelijk teveel gevraagd

Op 22 mei deed ik hier verslag van een bij de gemeente Wageningen ingediende, zogenaamde ‘zienswijze’. Dit is het vervolg (herschreven ((en aangevuld)) gedeelte):

Een attraktief deel van de voor Holland toch al uiterst en zowiezo vrij unieke berg in Wageningen heeft al heel lang een vooral botanische en dus ook faunamatige soortenrijkdom stimulans opleverende funktionaliteit. Die is mij gister bewezen middels een khirgisische rozebottel aldaar* die praktisch van onschatbare waarde is (maar voor dat soort inzicht/oordeel is een variant ‘oordeels-lach-vaardigheid’ en praktisch uitgestorven kennis van smaken nodig, die ontzettend tegen de helaas dominante, massa heiligverklarende sentimenten du jour indruist). Helaas hebben Universiteit en Stad Wageningen succesievelijk stukjes van dit erfgoed verkwanseld. Gelukkige eigenaar nu is een projektontwikkelaar (Roelofs en Haase), naburig perceel is al in gebruik is genomen door Dupp (na ((een onfrisse (((bloeduitstorting door hondebeet))) ervaring pal aan hun voordeur seconden na aankomst tegen vijven ’s middags met diverse getuigen en)) een beetje googelen kwam ik te weet dat ‘medewerkers’ bemiddelen voor Cargill en dat zijn, ((nog steeds, sinds ik (((in de 80er jaren))) een van hun ex topmannen hoorde vertellen hoe hij vanuit een kerkekelder de eerste grote (((helaas slechts tijdelijk))) succesvolle consumentenboycott tegen Nestle leidde .. .)), zeg maar gerust: legale schoften in dure pakken en andere gemakken, druk bezet met het langzaam maar zeker steeds minder sluipenderwijs voortschrijdend en dodelijk ‘spelletje’ how to get and who gets the cunts dumb en de dumb cunts, de girl dus); daar weer naast bevindt zich nog een inmiddels volledig gerenovveerd pand, een groot statig huis waarin stof vrij opgesteld beeldhouwwerk en andere (dure) kunst. Aan de andere kant een stel buren die (volgens hun zienswijze OOK ((merkwaardigerwijs)) op 22 mei aan het College gericht) de kleine voormalige bibliotheek (tropische bosbouw .. .u kunt zich het loeizware karma mischien beginnen voor te stellen?) afgebroken willen zien#.


*Dank aan de Stichting Proeftuin Groot Hinkeloord (neem ik aan).


GEWENST: Huurcontract (tot afbraakdatum, eventueel met proefperiode) om voormalige Bosbouw bibliotheek nu/weer als leeszaaltje bij, alsmede op- en openstellingsplek van een brede en met betrekking tot gewetensvragen bijzondere boekenverzameling te gebruiken.

Voorbehoud: Wanneer, wat slechts voor de nalatenschap van zeer beroemde persoonlijkheden weggelegd is, reeds al voor een nog springlevend en onbekend persoon met incourante hobbie, toebedacht, gewenst en/of voorgesteld word spreekt men ook wel van kapsones .

Maar dat oordeel zou in dit geval voorbarig zijn omdat

1 dit (realist die ik ben) slechts een uiterst bescheiden verzoek betreft, namelijk het gebruik mogen maken van een ruimte die afgebroken gaat worden.

2 wanneer (WANT EER ZAL ER) uitzonderingsgewijs (dergelijke regelingen zijn immers aardig aktueel) rekening met de naar alle waarschijnlijkheid --en ik heb het in het verleden minder mis gehad dan dat mensen me niet bij konden houden. Het laatste euvel kan middels deze permanent opgestelde en toegankelijke naslagwerkverzameling eindelijk uit de weg geruimd worden-- uitgebalanceerde vertegenwoordiging van - van nature slechts moeizaam, problematisch schrik- en schokachtig op elkaar reagerende, in elkaar overgaande en met elkaar uitwisselende - maatschappelijke gewrichten (zich verhoudingsgewijs zelfs als het ware al op voorpret verheugend) rekening gehouden mag worden, voorbarig zijn --- Op elkaar af- en instellen der al te (verregaande dan wel van gewetenswaarden)vrijblijvende gevoelsfronten doet nood . .. waar in woede ontstekingsmechanisme af- en aanstellerij plaats dreigt te vinden, moet voor escalatie plaats grijpt, geen enkele ruimte voor wederzijdse inspiratie die tot een grote kulturenschoonmaak kan komen (inplaats van zeer zelfbeperkend alleen voor precies het slechtste aan de ander(=zelf) oog te hebben) onbenut blijven (afgezien van vele andere bezwaren (tegen afbraak) zoals daar zijn: de ((uit mijn oogpunt (((van wageningse zijde zelfs met nadruk als verplichting aangemerkt!!!))) bijna misdadige)) kapitaalvernietiging, de misachting van mensen die al eerder van die plek werk maakten ((wat sterk aan Michael Hudson’s relaas over het mede middels eigendomsoverdracht telkens opnieuw startende afschrijfprocess als niet geringe factor bij belastingplichtenontduikingen))) . Ik heb dit tot nog toe alleen digitaal, gratis en nogal anoniem gedaan. De resultaten zijn zelfs door de aangesprokenen nog niet opgemerkt laat staan door onpartijdigen geanalyzeerd. --- Laat ik volstaan met de neutrale opmerking dat de kost met hun vondsten verdienende eerlijke vinders legio zijn en wie ben ik te beweren dat wat je vindt niet voor jezelf gehouden dient te worden.

Piet

# De smeekbede . . . eh zienswijze van de buurtjes jegens eigenaar om toch maar vooral het ‘voorhebben’ de biep, het semi-monumentje, te molesteren uitdrukkelijk in de volgende vrijstellingsversieformulering (van bouwplan) op te nemen doet sterk vermoeden dat ze doodsbang zijn van mensen ongeveer zoals ik (namelijk uiterst beheerst en beleefd maar niet alleen zoals ik, na al dit soort moeite toch wel bereid over kraken na te denken en vragen maar buitendien aan alle vooroordelen bevestigd willen zieners voldoening schenkende rotzooitrappers, herrieschoppers, kleremuziekliefhebbers, zuipers en wat dies meer zij), mocht ze onbeloond blijven. Ik kan dit echter alleen tussen de regels en dus zoals bekend evenveel naar binnen als naar buiten lezen; de daadwerkelijke woorden zijn als volgt: “De mogelijkheid om de appartementen te bouwen heeft de projectontwikkelaar gekregen vanwegen het plan om diverse oude gebouwen op het terrein te slopen (piet: klinkt hier niet de volgende gedachte door: bomen en ((leegstaande)) gebouwen van stand leveren immers maar ((bestuurlijke en nabuurlijke)) hoofdpijn op tenslotte). Zo ook bijvoorbeeld de voormalige bibliotheek. Wij zouden daarom graag zien dat u aan de te verlenen vrijstelling een voorschrift verbindt waarmee de sloop van de voormalige bibliotheek ook daadwerkelijk wordt afgedwongen. (piet: alsof die stomme ontwikkelaars daar moeite mee zouden hebben of er onderuit gaan kruipen of zoiets .. .. .alsof ze niet zonder meer .. . zo niet zelfs niets liever doen maar het word nog mooier, opeens word er aan het botanisch erfgoed en bestemmingsplan gerefereerd voor ‘de betreffende grond’. Ik zal mezelf maar eens beleefd gaan vorstellen).

ps: De draagkracht van ouders is zoals bekend variabel. Hun kunde om het kroost te helpen doen verwortelen word er door de onaflatende druk die het mensen tot autisme toe hun eigen hoofd inplaats van het land op jaagt, niet beter op.

Ik heb van dit soort nood een deugd gemaakt en ben inplaats van voor een normaal huis te kiezen, in de verduivelde digitaliteit gaan wonen. Ook daar zijn (3 dozen vol ((losbladige))) vruchten van in mijn verzameling te vinden. Na een aantal jaren lezenswaardige artikelen van hun formaat te ontdoen teneinde papiersparende (zogenoemde prfr) versies in elkaar te knutselen en dan op mijn paginas te plaatsen, vond mijn gratis aanbieder het welletjes (doorklikwerk van mijn lezers was niet ijverig genoeg en ik heb ze daartoe ook geenszins aangezet; pop-up blokkers zijn en dergelijke zijn me heel wat meer welkom dan de een na de andere hoos eindeloos zieniskme waar alleen regerende leugen voor koos). In ieder geval ben ik ze blijven produceren voor mezelf in afwachting van het ook nu weer naderbij gewenste moment mezelf met bewuste boeken te kunnen omringen.

----------------------------
Ben minder middel- dan dakloos omdat mijn zoektocht naar zo harmonieus mogelijke verwortelingskansen chronisch is geworden door te hoge eisen en een te groot voor(- en denkbeeldige combinatie)stellingsvermogen .


Tot zover het herschreven gedeelte, de rest is behalve als blogpost sinds mei leesbaar, inmiddels ook door minstens de helft van mijn mede zienswijze indieners ruim bevestigd (6 stuks buiten die van de gemeente zelf) en ook al gelezen (inclusief een niet voldoende gecorrigeerde versie van bovenstaande waarvoor ik mij vooralsnog zwakjes verontschuldig; helpt allen een krachtiger versie binnen mijn bereik te brengen).

0 Comments:

Post a Comment

<< Home