Wednesday, March 03, 2010

pro-Judaisme van Geert W weegt zwaarder dan z'n contra-Islamisme

Natuurlijk heeft Agnes Kant gelijk als ze zegt dat de Geert Wilders aanhang een groter gevaar vormt dan de Moslim gemeenschap .. voor zover ze de Joodse daarmee bedoelt ... maar dat verzwijgt ze.

Voor zover Geert meer pro-Israel is als contra-Islaamse diaspora/migranten is haar bewering van toepassing. Of, tenminste, voor zover zijn pro-Israelschap zwaarder gewogen mag worden, en dat is volgens mij zelfs een moetje.

We zijn weerbaar thuis
verzoenende doofpotten werken net zo goed averechts als onvindbaar of te ver gezocht verband helemaal niet, beiden laten wonden voortetteren.
Wat volgens sommigen de mantel der liefde is blijkt de cloak of darkness voor anderen - Heeft Agnes Kant echt iets effectiefs tegen Geert Wilders of zitten ze gewoon enorm onoplosbaar met elkaar in de (sociale verslap- en verslapenheidswedloop)knoop ... omdat de conflictbaronnen daar garen bij spinnen?

Agnes gaat voorhoede en onder hoede neemster spelen voor .. kuch .. eh ... onze KULtUUr slaande verrijkingskundige transformatie factor die ze met alle geweld (vandien) wil mogen pogen opvoeden (wat op naar en tot welks nivo nederhalen uitdraait, maar goed)

Adoptatie is even onomkeerbaar als geboorte, mensen kunnen als het hoog komst en loopt, bij uitzondering, alles bij elkaar slechts 1 enkele keer als hartehandelswaar versleept worden en dat moet dan vroeg genoeg zijn, verder kan niemand* voor het eerst geheel op niew naar onvertrouwd huis gebracht worden, want daar ben je per definitie van geboorte af aan al. Geen Nederkanen naar Marokko dus. Niet dat ze dan ook consequent geen jood meer naar israel, geen palestijn naar elders in de zandbak bepleit. Allemaal 1zijdig stroefglij genukkeruk natuurlijk. Agnes de Socioporno ster, de soci opp showstop portunist de socioshopper, de Shoahhopper. Agnes de kladden klopper, hup Agnes Hup. Laat je lewd niet in zun hempie staan en schroom niet onevennaarbare stompzinnigheden te begaan. Geert intussen begaat ook een enorme fout door Marokanders met Palestijnen inplaats van izzies te vergelijken, wat bewijst dat ze elkaar verdienen en van de politiek niks goeds te verwachten valt. En dat terwijl het schikken en herschikken op vrijwilligheidsbasis zo makkelijk kan zijn als hongerigen te eten geven ... tenminste als er geen amerikaans wapentuig een stokje voor komt steken.

*Over dat speciaal back to b(l)ack (op) zonder licht er tussen troetel oppject .... niemand schuldig, niemand thuis nog even.

Het vreemdste (multicultuur-vuilnisbakken-helendste) mensenras -- met vleugjes van bijna alle (bezoeking gebrachte) soorten 's werelds (d)rasserigheid in de botten als souvenirtje van waar zij zich ook ooit mochten bevindelijken -- voor zover het zich Jood voelt en aan de dreunregels uit hun geerfde oefenboek houdt, ... we gaan nog niet naar huis, nog lange niet, nog lange.... is een ongelooflijk oud, vertakt, geld en moeite op klakkeloze dreun bereidheid zettend netwerk dat zich (PLOTs) in het midden oosten thuis verklaart, ook al is dat tot dan toe duizenden jaren lang niet veel meer dan schijnbewegende nominale snoeverij, deels dreiging, deels troots en vooral, speculatie opkweek geweest ... terwijl intussen en ondanks dat joodse wortels VOOOOR de eerste grote Palestijnse overheersing (waar ze eerst braaf 40 jaar lang hard en verhardend voor oefenden), de ene middenoostelijke diasporadische verplanting na de andere onderging -- staat er in Anatolie nog een graspriet van overeind? Nee maar de uitspraken van antiochus (nemrud.nl/) maken wel aannemelijk dat zijn zoon jesus-status had (met enorm legenarizatie potentiaal, een status die voor de erfgenamen van de hedendaagse bankheisten hengsterigheid zich (in de eerstvolgende generatie al) eindelijk weer eens lang en breed makerij kan verooloven), of denk aan khazaria (en het in Holland compleet in taboeverpakking verstikte Jood/Bolsheviek thema) -- (be)noemen ze zich (met alle geweld vandien)(tot) MiddenOostelijk heer en meester (absoluut parallel met Zwangskurs om nog maar zo'n ingekerkerd sleutelbegrip te noemen). Dit al voldoet ruimschoots om versterking op te trommelen, gewoon door alvast de buren te pesten tergen en martelen. Dan zorgt de verslechterende collectieve naam vanzelf dat nog meer niet lekker in hun vel en situatie passende geestes(gezinde )ziekelijken van elders en nog net niet onze in weldra onze en eindelijk ook onder ons mensen veranderen, op- en weg- dan toe- en aangejaagd worden. Ik wens allen behouden thuiskomst. Ook hen in dienst van woestijngoden, -fenomenen, -traumas ....

Tot besluit wil ik mijn oprechte dank en erkenning uitspreken voor een volgens mij andere en betere kant van Agnes Kant, namelijk het/dat gedeelte van haar wat het schandalig vind om investeringen in straaljagers voorrang te zien krijgen boven die in zorg (waarbij mij de logica niet ontgaat dat niets zorg, zorgnood en zorgnoodzaak beter aanjaagt dan straal ... bezopenheid).

0 Comments:

Post a Comment

<< Home