Monday, May 22, 2006

Publieke ruimte te huur gevraagd

ZIENSWIJZE:

Geef groot Hinkeloord een sociale functie inplaats van woonhuizen.

Huurcontract met proefperiode voor leeszaaltje en bijzondere boekenverzameling gewenst.

Voorbehoud: Wanneer wat slechts voor de nalatenschap van zeer beroemde persoonlijkheden weggelegd is al voor een levend en onbekend persoon met incourante hobbie te bedacht, gewenst en/of voorgesteld word spreekt men ook wel van kapsones(1). Maar dat is in dit geval, wanneer uitzonderingsgewijs (derkgelijke regelingen zijn immers aardig aktueel) rekening met de naar alle waarschijnlijkheid --en ik heb het in het verleden minder mis gehad dan dat mensen me niet bij konden houden. Het laatste euvel kan middels deze permanent opgestelde en toegankelijke naslagwerkverzameling eindelijk uit de weg geruimd worden-- uitgebalanceerde vertegenwoordiging van van nature slechts moeizaam, problematisch schrik- en schokachtig op elkaar reagerende, in elkaar overgaande en met elkaar uitwisselende maatschappelijke gewrichten rekening gehouden mag worden --- Op elkaar af- en instellen der al te verregaande dan wel van gewetenswaarden)vrijblijvende gevoelsfronten doet nood, Waar in woede ontstoken werd moet wederzijdse inspiratie tot een grote kulturenschoonmaak kunnen komen. Ik heb dit tot nog toe alleen digitaal, gratis en nogal anoniem gedaan. De resultaten zijn nog niet door onpartijdigen opgemerkt, laat staan geanalyzeerd. Laat ik volstaan met de neutrale opmerking dat de kost met hun vondsten verdienende eerlijke vinders legio zijn en wie ben ik te beweren dat wat je vindt niet voor jezelf gehouden dient te worden.

Dit is een poging kapitaalvernietiging en erger, ook dat van cultuur- met natuurschoon, te voorkomen. Liefhebbers van een uiterst uniek stukje Nederland, een mooi ingenesteld stukje Wageningen zullen niet graag om de haverklap weer een stukje ervan voor woonklotserij* afgeknabbeld en geprivatizeerd zien raken. (2)
Toegankelijk parklandschapkarakter en vogeltjesparadijseigenschap dragend Hinkeloord verdient bescherming. De arboreta, het statig reusje van een landhuis vol kunst (van het stofvrij onderhoudbaar soort), de wandelpaden en dergelijke attracties kunnen en zullen bij aanname van mijn voorstel zoniet versterking dan toch zeker aanvulling krijgen.

Naar mijn idee zijn de leslokaaltjes ideaal om voor de ene helft als leesgedeelte (met professioneel academische stilte) en voor de andere als boeken uitstal- en opstelplek te gaan dienen.

-------------------------

(1): Ik begin met mijn gebedel al aardig op Multituli te lijken maar hoop bij tijd van leven niet zo weinig success te hebben. Ben gelukkig niet zo middelloos, of, omdat ik me met een zwervend bestaan tevreden gesteld heb, juist nog meer. Ik zoek al heeeeeel erg lang naar een ideaal plekje om met mijn honderden dozen vol drupsgewijs in 30 jaar tijd verzamelde meer en minder zeldzame boeken in allerlei disciplines een tijdmuisstille leeszaal voor de echt onafhankelijk boekliefhebbend denker (zoals ik er 1 ben) in/op te richten en open te stellen. Recent voorbeeldje, gericht aan een vastgoed van de WUR regelaar ziet u onder # Om een idee te krijgen van de ‘boekensmaken’ en denkrichtingen surft u naar: http://poetpiet.tripod.com/bibliography_and_index_thereof.htm dit stamt uit de late 80er jaren, sedertdien veel bijgekomen (vooral op journalistisch gebied, actualiteiten en geschiedenis).#


*Mijn persoonlijke bouwstijl voorkeur gaat uit naar http://archilibre.org . .... het stapelen van fokhokken doet men in ’t algemeen dieren nog niet aan maar wel de zogezegd goedkopere kuddemens.


(2): tot een maandje voor afbraak, mits dat tijdstip nog minstens een jaar in 't verschiet ligt (ik neem aan dat jullie al een vergunning en datum geprikt hebben). Borgsom geen bezwaar.


Ps: N S (van Ruimte) schreef mij eind april als antwoord op een e-mail: “Aangezien de gemeente geen eigenaar en ontwikkelaar van het project Hinkeloord is, kunt u wellicht uw bericht (ook) aan de ontwikkelaar Roelofs en Haase uit Rijssen richten.”

Ik schreef een eerdere versie van bovenstaande ook al aan de project ontwikkelaar (To: info@roelofs-en-haase.nl --- Date: Apr 27, 2006 7:39 PM) met de volgende toevoeging:

Het is mij onbekend of project ontwikkelaars zoals jullie ook een goeie doelen potje hebben en iets aan reputatie gelegen is want de media stellen jullie vaker in een kwaad daglicht als gangsters en maffia dan andersom dus tenzij jullie op beschermde vestingen aanwerken (kloostergemeenschappen met hoge muren of landgoederen met bewaakte grenzen), is hier minstens een kans om een leuke documentaire te draaien die het tegendeel bewijst en, wie weet, het tij keert. ------------ Resultaat tot dusver: nul.# huurvoorstel, verzoek:
het betreft een barak met 2 leslokalen aan de oostkant van agronomie (gebouw 527 op haarweg 333) die volgens de beheerder afbraak wacht.

Ik zou ze graag huren om een oude droom te verwezenlijken.
Namelijk:
mijn zorgvuldig gedurende 20 reizen verzamelde boeken op, vaak open en af en toe voor te stellen. een kleine 200 bananendozen vol met een heel brede selectie. Naast zeldzame documenten en gekopieerde boeken over het gebruik van steenmeel (mijn lievelingsonderwerp) allerlei 'alternatievelingen' literatuur, maar ook psychologie, filosofie, geschiedenis, economie (verschillende smaken: de charismatische bewegingen achter Henry George, Silivio Gesell, de LETS varianten maar ook veel libertarisch gedachtengoed zoals de grote denktank het Cato Insituut dat uitdraagt) enzoverder enzovoort.

Ik weet niet of en zo ja in hoeverre u de biologische land-, tuin- en bosbouw een warm hart toedraagt maar nooit geschoten is altijd mis.

Oorspronkelijk kwam ik slechts een keer per paar jaar (jaren 80), in de negentiger jaren al bijna een paar keer per jaar naar Wageningen (dit om mijn lijfblad ((voor zover ik mijn landbouwerschap nog wat om het lijf heeft)) te lenen en lezen: acres, USA, a voice for eco-agriculture - een 30 jaar oude maandkrant met 13.000 stuks oplage www.acresusa.com wat op mijn aanraden 'beabboneerd' werd en waarin ik met steenmeelgebruik kennis maakte begin jaren tachtig) en 2.5 jaar geleden begon ik in Wageningen op kamers te wonen. Heb er ook al enige tijd een post adres maar mijn emigratie plannen willen nog niet vlotten (zolang mijn moeder nog leeft maak ik daar ook niet al te veel haast mee).
Ik heb bijna 10 jaar in mijn paginas gestopt.

(NOG) Een vruchteloos gebleven versie van bovenstaand voorstel als landelijke advertentie vind u hier

Groet van piet

0 Comments:

Post a Comment

<< Home