Sunday, December 29, 2019

How bad are fireworks for the environment?

goeie radio doku over vuurwerk op ovt vandaag .... mijn vader had die ziekte ook ... een vorm van stockholm syndroom, wat overduidelijke blijkt uit de woorden van de man die in belgie winkelt (tegen het einde), hij vind dat het zo goed de oorlogs-sfeer oproept; helaas brengen de hasbarattenplaagprogrammamakers het onderwerp van deze video in het geheel NIET naar voren ... 'verrassend' en 'psyopmerkelijk' niet waar? Ruim baan voor klachten over de roep om beperking, dat wel.

Wednesday, December 18, 2019

Pieter Derks over boerenprotest

1.5K views
•Dec 18, 2019
162
13
Share
Save
Pieter Derks
16.5K subscribers
protest met voeten in de aarde? Even 'begrondbaar' als [w]elke 'koe bezwaarheid' dan ook? Ooit 'whandelgangen van een bergtop tot haar dieptepunt nagegaan? Ligt een rivierendelta daar niet precies tussen? Kunt u waar dan ook eigenlijk nog wel aarden?
Op al deze vragen hier een bijna 40 jaar lang antwoord:
https://archive.org/details/rotsstoffeerder-schrijft-zich-bluf
'rotsstof eerder' tekent 1980er jaren tot 2017 aan

Friday, November 15, 2019

Peter den Haring - Buitenaardse Beïnvloeding // Pressense @ Sterrenstof...

hier had ik kennelijk al 25m geduld opgebracht ... (?):
rond het hallf uur puntugeitje horen we het soort giftige fabel waaraan gelovigen subiet de memenmoord sterven tenzij er toevallig iemand hoogdrangelijkst levensreddende 'jolly heretic' [EDutton] 'pillekkus[jezus bij kruis op de buis*]' in de kommentaarbalk strooit.
* maar niet meer bij piet in het riet want die's nou een 'kick' backhomie waarie werkt aan hun kleur met zijn griet

 Peter Den Haring -- 2 years ago (edited)
Dit filmpje start helaas steeds pas op 25 minuten. Je kunt het met je cursor terugzetten naar het begin.

aha .... dat ligt aan dit stukje code (op ju eigu wepstek): &t=1547s
... op zun abbonenten pagina waarschijnlijk:

https://www.youtube.com/watch?v=1s_PUzOkAI8
&t=1547s&utm_medium=email&utm_source=Inboxify&utm_campaign=Tijdgeest+Magazine+1+mei+2018+
Peter den Haring - Buitenaardse Beïnvloeding // Pressense @ Sterrenstof Festival 2016
3,671 views - Dec 15, 2016 - Pressense
340 subscribers
Sterrenstof is het eerste festival van pllek in samenwerking met Knowledge Matters en Pressense. De eerste editie was op 04/09/16 bij pllek op de NDSM-werf in Amsterdam-Noord.
www.knowledgematters.nl
www.pressense.net
www.pllek.nl

hee meneer de valkuil uit haags fabeltjesland .... letisop!! want de haringen zijn niet meer te vreten in nederland .... zout suiker en zuur maffia zijn weer door hun komposteer beperking gebroken
... of is dit de vermomming die nodig is om zonder gevaar te lopen de waarheid over ukraine te kunnen vertellen en waar wij maar moeten mee zien te leven .. ik bedoel .. doorheen moeten prikken / kijken?

apropo rooie jurk (afgezien van u 8 jaar, ik 2 weken), heeft u ralph ellis wellis over de galatiers horen vertellen???? doe datis onder ggggristelijk publiekurse riekurs wrijven

Monday, November 04, 2019

De orthodoxe moslim: Lale en Dennis Honing


'ongelovigen' betekende verschillende dingen in verschillende perioden: aan- af- en opvalligen bijvoorbeeld en de receptuur is daaraan aangepast.
als we gaan turven doe dan eens bijbel met islam vergelijken. Verhelderend.
staar je niet blind op de botte middenmoot en laat Dennis je door het brilliante zijstromen land van, netzomin als de ander monotheismen, monolithische rots & knot 'randschap' gidsen. Bijvoorbeeld:
https://youtu.be/XHdhmpkGJs0?list=WL&t=3240
55th minute Dennis Honing mentions RKhalifa briefly in one of his bird's eye sweeps thru spaces and ages of islam
Khalifa was the first guy to let a computer loose on the crosschecksum factor 19 .. big aspect of Bahai for instance and it has a biobase in moon/sun periodicity; the maya calendar updater Jose Arguelles believed he had telepathic contact with Muhammed in his previous incarnation as contemporary ruler of his, Pacal Votan, whose tomb in a Palenque pyramid was excavated in 1952 ... sofar nobody has managed to work with hints he left in 1999 very much
tortuga1320.files.wordpress.com/2018/08/19-260-holy-quran-and-law-of-time.pdf - this will blow your mind .. and make you wonder about nonsequential aspect in the Quran, ... in my opinion, obviously in parallel to the 'shuffled' 'mundane spread' next to an orderly / sequential one. I mean the divine / calendrize 'notionalisms' per playing card decks  .. a bookversion of which i used to carry and use, to quickly get an idea about new people while travelling, via an A4 sized, plastic ringspined copy of "secret symbols of the ancients" - digitally usable at metasymbology.com

religiosity as puzzle ..... en denksport ... leert u lekker hobbelen door een sfeer van taalknobbelen ... a grade [and cut] above personalization, personification / anthropocentrism and yet as intimately in- as it is out- and ongoing.
other work by JA:
https://tortuga1320.com/library/

Thursday, October 31, 2019

'Ze passen de norm aan, tot het niet meer slecht is voor het milieu' | N...

allemaal diepe diepe watergaten graven voorlopig dan maar even .. de rest boomkwekerijen beginnen en de mensen die bewerem dat ons verstikstofprobleem "niet in 1 dag op te lossen is" voor lul-kut zetten middels doorlopende demonstraties van drolwasem bemetingen, voor en na bepoedering met verse steenmeel .. op het malie veld ... het "emissie probleem" word daarmee in letterlijk een simpele volle handomdraai en opening niet alleen "opgelost" maar zoals elke juist behandelde grondstof opgewaardeerd [grensgeval steen [[biosferiek gesproken]] legt vluchtig[[[ g]]]edrag aan intieme banden] ... omwille van deze eigen bodem verrechtsruk .. eh ... ik bedoel verrijktruuk, komen inneraard parlementaire drollen in aanmeerkoning .. eh .. aanmerking en zullen tijdelijk voortouwelijk vertrouwelijk omgeleid worden tenzij aan van naambord voorzienigheid behoefte doen bestaat. Doen!!!!!. Douwu jullie datur effe door masjienissies?

 Welkom tot openbaarheid van schappelijk aanbod .. wat?

 Volksgenotentelers ... we schakelen schielijk naar een welgeschapen en onterecht ondergeschoppelte grote boodschap wegspoelvoorkomst omdat de goot eindelijk gezien en gevierd mag worden opdat het nog altijd scherpste oog dat ik ken toch hopelijk niet tot blindheid to verbannen dient te blijven (en let niet op zu lelukke tanden, sufferd.

antwoord over de andere boeg sprak jesus to petrus:
onsmakelijk hoe die over pannen vreten lalt aan het eind ... en nog onsmakelijker als je bedenkt dat de "gewenste uitkomst" bepaalt dat mensen als Martin de Vries voor pedofiel uitgemaakt word omdat daardoor de minste strubbelingen ontstaan (want werkdruk verlaging is toch het geilste wat er bestaat? daar zijn sterielu zielu bij politie en zorg[spookwit]pornose het wel over eens).zie ook https://archive.org/details/rotsstoffeerder-schrijft-zich-bluf
rotsstof eerder tekent 1980er jaren tot 2017 aan

Friday, October 25, 2019

De wereld van Joost Conijn


mensen die dit leuk vinden zullen uren plezier beleven aan jamie mantzel ... mij frustreert de eigenzinnigheid op den duur, dat komt de ethiek
2e gedeelte niet gepost
De wereld van Joost Conijn - 54 views - 15 hours ago - De Balie - 5.49K subsc

https://duckduckgo.com/?q=+Joost+Conijn&t=canonical&atb=v184-1&iar=images&iax=images&ia=images
red bird man went clear [ 'quer' ] across africa (against the road veins)


http://adambeeldenva1900.blogspot.com/2011/05/artzuid-2011-joost-conijn-vliegtuig.html
Nog een spectaculair werk op de kunstroute ARTZUID 2011 staat/hangt/vliegt aan het eind van de Apollolaan; het zelfgebouwde Vliegtuig van Joost Conijn. Met dit toestel vloog Conijn in 2000 boven de Marokkaanse woestijn. “De omwonenden reageren enthousiast”, verteld Conijn in de NRC van 19 mei j.l. “Ze vinden het prachtig, een vliegtuig middenin hun straat.”    

Thursday, October 17, 2019

Barsten in het ammoniakbastion

midden 80er jaren schreef ik dit:
Koorts is ook puur physioligisch als een mineraalgebrek te begrijpen trouwens, zoals Hensel, Liebig student en bewonderaar van zijn laatste als herroepingen bedoelde inzichten die waren maar als zodanig geen effect meer sorteerden op de chemische industrie die dachten de gemene trucjes van ander massaschalige mechanismen zoals de politiek ongestraft af te kunnen kijken en wel van de darwinisties democratische dwingelandij en dominantie sanctionering, daar is immers (en eigenlijk ook in een meerpartijenstelsel) alleen het recht van de sterkste (monopolisten, in dit geval koning kunstmest stikstof, als natuuurkundige verkrachtingen van biologie) geldig. :: :: :: :: :: :: :: :: :: De grootste deelnemer als beslissend beschouwen loopt zo langzamerhand afschuwelijk in het honderd getuige de chemische gifspuiterij om een principiele zieke zaak van kwaad tot erg veel verder naar verdoemenis te helpen. Dat gaat inmiddel al zover dat de oogst al in de grond begint te rotten voor ie binnen gehaald kan worden, maar ja, dat is weer houdbaar brood op de plank voor de driftig aandokterende conserveringindustrie, altijd bereid iets in te palmen en als aan een doodkult geofferd op te baren. :: :: :: :
Er is stront aan de Hollandse knikkers, (stankzij de te grote voederimporten en onvoldoende mest be- en verwerking). Zie aan de hand van deze leiding hoe je ermee omspringt. :: :: :: :: :: Vluchtige ammoniakverbindingen uit verse mest en tabak zijn nog steeds bijna onontkoombare meuren voor vele Nederlanders, ik wist ook niet beter tot ik nog weer eens, maar dit keer met herinneringen aan verre, vriendelijke en fijne streken, aan het voormalig maar al te bekende en voor lief genomen sfeertje kwam proeven. :: :: :: :: Ik weet het nu allemaal te relativeren, aan te vullen en te contrasteren met peesaanzettende spankracht van oerkompost zoals welriekende en niet wateroplosbare, stikstofoxide rijke lucht binnenlatende woudbodems, vooral ook dankzij het 100 jaar oude werk van Julius Hensel (o.a.: "Brood uit stenen"). :: :: :: :: :: Het mestoverschot heeft tot nu toe veel geschaad omdat we de aardige kunst van het composteren nog niet machtig zijn, hoewel er bij de chinezen al en ook in de Bijbel sprake is van het bedekken en mengen met aarde van uitwerpselen (5e boek van mozes 23; 12 en 13). :: :: :: :: :: :: Ons huidig probleemgoedje kan dus nuttig en lonend worden door het aan verse mineraal banden te leggen, eigenlijk zo logisch aanvullend als vlees en bot. Een eeuw geleden liet de net genoemde, als de bekendste bewust steenmeel op waarde schatter uit het recent verleden, physiologisch chemicus Hensel, auteur van 'Macrobiotiek' en 'Het leven, zijn grondslag en de handigheidjes tot haar behoud' van zich horen tot voor de rechtbank toe, waar de toen al invloedrijke chemiebazen hem zwart probeerden te maken. Hij stelde de overheid voor ieder erf en huishouden een container vol steenmeel te verstrekken om het met organisch afval te mengen voor een stankloos, behoudend en verrijkend composteren. Recentere voorbeelden stammen van het onafhankelijk proefstation in Oberwil, Zwitserland en de Universiteit in Witzenhausen, Duitsland waar beerputten met mechanisch steenmeel door drijfmest geroerd in voornoemde zin goed functioneren. :: :: :: :: Om het maar eens goed onakademies te zeggen en ik waarschuw maar even, dat ga ik u vanaf kolom 88 met toenemende mate voorschotelen: uit op vers steenmeel getrakteerde grond groeien grotere wonderen. Maar nu even serieus en rigoreus disciplinair oftewel degelijk: click your back button or something.


https://archive.org/details/rotsstoffeerder-schrijft-zich-bluf
rotsstof eerder tekent 1980er jaren tot 2017 aan

-00 - 80er-96.htm