Friday, October 27, 2017

prijs van het vrije woord

1u15m stort de winnaar van het vrije woord prijsje nog wat neoliberale saus over Sadam Hussein .. let wel .. op oktober 25, een dag die deze ronde toevallig op SH z'n geboortezegeltje valt als je in de profeet Valum Votan gelooft tenminste .. maar ik ken een halfgaar halfbriljant analyst [Drew Hempel] die hem in het neoliberaal psi-op hokje stopt), kin 155, crystal eagle, moon per lot: 8SE//moon per tmq: 18Sp .... in de relevantieroos .. maar niet in de schuld onthuldig[ende]e zin.
Je moet wel van een in de prijzen willen vallend kaliber zijn om de 'nietzie nazi notie' te omhelsen dat je tussen de door je baas gestraften gaat paraderen .. eh ... 'getuigen' en hen, temidden van hen, de schuld geeft. Als je zoiets al te uitdrukkelijk doet in een of ander westerlijk nogozonuhtju, krijg je tenminste iets direct naar je eigen hoofd geslingerd maar een embedded zeurnalist kan natuurlijk net na bommentijd opduikelstruikelen.

kek ... voor een lesje werkelijk vrij en niet tiepies nederlands heilschijnig woord kun je bij boris malagurski terecht,
youtube.com/watch?v=vNNG_mn_9DU

het 2e deel van de 2014 uitgebrachte documentaire  'weight of chains' (over de eerste grote wereldmisdaad van Nato (in Yugoslavie); deel 1 verscheen 4 jaar eerder en de youtube teller staat op 1.1 miljoen, deel 2 heeft het twede tiende daarvan nog niet bereikt, vrij online sinds 1 april

59:35 MParenti on Sadam posterboy .. "and then, when he turned around and started insisting on a better deal on the oil quotas and committed economic nationalism, they started saying oh he's worse than hitler"
Boris: "it seemed dangerous to support policies the US didn't like and it didn't matter if you were a republican or a democrat.

Wednesday, August 31, 2016

The Bridge with Kira featuring Mike BlueHair and Uŋpa Nuŋpa

The Bridge with Kira featuring Mike BlueHair and Uŋpa Nuŋpa
Kira Young - 428
9 views .. Aug 30, 2016

Originally aired on 8/27/16 on Revolution Radio, Mike BlueHair of Film the Police Portland and Uŋpa Nuŋpa of Cheyenne River talk about the evolution of the peaceful encampment of 4,000 Native Americans who have come together to peacufully and prayerfully stop a pipeline. Mike BlueHair is offered a slot at Revolution Radio and the beginings of a livestream in camp emerge.

Friday, November 27, 2015

GimmePleasure | wandering in the images

Sunday, October 25, 2015

domme kristenen, stop de neerbuigendheid omtrent 'stof' aub

sunday 25th of oct, k205, planetary serp psalm 44 vers 13 psalm 44, verse 13 in de kerk op het organisten plekkie achter bijbel geopend naar Psalm 44 vers 13 staat de tekst die ik weldra hoor http://www.psalmboek.nl/zingen.php?psID=44&psvID=13 Waarom, daar wij Uw bijstand vergen, Zoudt Gij Uw aangezicht verbergen? Waarom vergeten onz' ellend En onderdrukking zonder end? Want onze ziel, die nauw'lijks leeft, Is treurig in het stof gebogen; Daar onze buik aan d' aarde kleeft, Bezwijken wij in onvermogen. ik betreed vervolgens de plaatselijke ruimelijkheden van de baptisten gemeente waar ik een kennis naartoe op weg zie en leg hem [Zeger de sokkenboer] op de bank in het portaal van de overgens slecht bezochte dienst kort uit wat daar zo vreselijk mis mee is: Er word in deze tekst minachtend, ik zou zelfs zeggen heilschennerig met stof omgesprongen ... en het is een schande dat net als de dokter die bittere pillen in suikerlagen verstopt, deze gezonde geestesgesteldheid ontwrichtende voostellingenn in mooie misleidende melodien verpakt word door zijn collega, de dominee, beiden beroepen die in een enorm duister gilde passend opererenn. Want onze ziel, die nauw'lijks leeft, Is treurig in het stof gebogen; Daar onze buik aan d' aarde kleeft, Bezwijken wij in onvermogen. stof leeft nauwelijks maar daar met gemak verandering brengen is de zegen die, voor zover mogelijk, ons dat beetje in ons sluimerende goddelijkheid hier beneden helpt verwezelijken. Ik bedoel natuurlijk stenen malen en kompost hopen bouwen, van lievelee steeds meer aarde zwarter maken op een positieve in plaats van figuurlijk neerbuigende, dwz versmadende manier zoals in het vers. Als we buikklachten hebben en wat aarde (klei) slikken[/drinken] is de kans groot dan onreinheden aan de klei beginnen te kleven en niet langer aan ons waardoor we van ziekte en ongemak bevrijdt worden .... een natuuurwet die in het vers regelrecht omgekeerd en op zijn kop gesteld wordt. Dat is de joodse handelsgeest en -wijze aan het werk en als je die niet uitdrijft en -bant moet je je niet verwonderen dat de wereld langzaam in een hel veranderdt. Nederland zou een paradijselijke school in nederigheidslessen van[en voor] deze aard kunnen zijn maar met rollen [en levens de nekken] omdraaiers in het spel staan ons aller levens erop en worden inplaats van tuiniertips als bestaansrecht en middelen bijbrenging die van hele volkeren tegelijk, de palestijnen voorop, met andere, die zich evenwel daartegenover, geheel vrijwillig aan de stompzin overgeven, zoals het onze, letterlijk en figuurlijk teniet gedaan, maar dat doet er voor de vrome zendingsgezinde godsvruchtgristen die zijn kop, als slachtvee in de knoop heeft laten leggen, helegaar niet meer toe, toch? daar helpen geen 60 speellijsten met 8000 wegwijzende videos [samensgesteld door iemand die elke klap van de dweepzweep kent] wie dan ook in dit bevolkingssegment weer van af mar dat mijn video lijsten deze groep misleidde zielen enigszins de weg uit dergelijke beknellingkwelling wijzen hoop ik stiemum toch!! 18:43 Toen vergruisde ik hen als stof voor den wind; ik ruimde hen weg als slijk der straten. stemt, in het licht van bovenstaande uitleg, het feit dat verguisen en vergruisen zo weinig verschillen, niet nadenkelijk? En lijkt dit geval niet erg op een soort besnijdenis waardoor een zakelijk en nuttig werkwoord in een beschuldigend veranderd?

Monday, April 20, 2015

notes of today

here, .. have some .. free of charge ..

Mobilization for war in Ukraine music video for desert


RT -- 1,499,350 subbers
4,595 viewinz counting from Apr 19, 2015
#WarWitness: 'There were traitors. Because of them, my entire family was shot'
Taisiya Kozyr-Pavlovskaya. 85 years old. Defence of Brest Fortress. June 22 - June 30, 1941

there's no good and bad side in armed conflict ... show the excesses both sides are capable of side by side .. and MUCH more important, show the alternative .. effort expended to find, take hints from and help the real SOIL 'BUILDING' peace princes among us are dangerously far and few between.
Pupstep Zach Mills ft. Nummy Muffin
RockSoilerToil TaleTattler commented on a video on YouTube.
Shared publicly  -  1:20 PM

1
i love you to pieces but .... you ARE a holowood addled bunch of EUstrays .. thinking any trick is good enough if it makes you happy .. if it makes you forget you are an alien body and have no rite / right to ground yourself in america ... getting you pleasant smells out of an industrial process that sacrifices the micromanagements delegated to it on the altars of profit. A dog would tell you a thing or two about scent / volatiles / compost and ... to make a long story short (and picture board like ... juuuust the way your ilk likes it ... imagine a culture multied with the following ingredients: tibetan buddhist prayermills ... american drums .. and cernunnos .. the soul/soil food coiner and spender (big) whom the roman gods came to study and pay homage to ... before they were taken down the delegative due drains of diabolically double clutched decency 'growing' revolutions via pre splinternet splinterstatehoodmembership.

2 ... added 'if not so distracted with expectations of obliging accomodation'

i love you to pieces but .... you ARE a holowood addled bunch of EUstrays .. thinking any trick is good enough if it makes you happy .. if it makes you forget you are an alien body and have no rite / right to ground yourself in america ... getting you pleasant smells out of an industrial process that sacrifices the micromanagements delegated to it on the altars of profit. A dog, if not so distracted with expectations of obliging accomodation would tell you a thing or two about scent / volatiles / compost and ... to make a long story short (and picture board like ... juuuust the way your ilk likes it ... imagine a culture multied with the following ingredients: tibetan buddhist prayermills ... american drums .. and cernunnos .. the soul/soil food coiner and spender (big) whom the roman gods came to study and pay homage to ... before they were taken down the delegative due drains of diabolically double clutched decency 'growing' revolutions via pre splinternet splinterstatehoodmembership.


kerryoke68
5:32 PM
+RockSoilerToil TaleTattler Boy if I had a nickel for every time someone said that exact thing to me... :PAn Apple A Day in May 5-22-2013
Randi thinks shaking equals and is due diligence when pretending to copy (homeopathic) stirring so he can 'debunk' it ... a bit like the attention ('payed') {to pups!?!] overriding ethics ('perped') .. every time innit?


http://www.NodoEspiral.net.Till Brönner & Band - Jazzwoche Burghausen 2004
33:47 - Little Sunflower
(6 minutes into the 16 minute long song it gets amazing .. for only 3 minutes, then 2 minutes of mayhem, the last minute is great again) ... so:
39:46 - 42m
(2 minutes i don't care for)
44:08 - 46:11

01:07:48 - Rising Star = same style but unfortunately this has dumb vocals on it

removed from my second native american themed playlist .. and added again .. should have watched it first .. although even after that i didn't remember seeing / adding it at all positively. Is that worrying? I am only 56? Is this what i get for having a brain that runs at 19 times the speed of ordinary folk?

Extermination! Evidence of Biological Warfare Against Native Americans!
Representative Press ☞
Representative Press ☞
47,678
6,965
Published on Dec 8, 2013

"Extirpate this Execrable Race"! See actual letters where Europeans plotted to intentionally give Small Pox to Indians (Native Americans) in order to Exterminate them. Letters Reveal Plans of Germ Warfare Against Native Americans!
inoculate --"to communicate a disease by transferring its virus."
extirpate -- "root out and destroy completely."
execrable -- "very bad" "deserving to be execrated"
vermine - "A person considered loathsome or highly offensive... such people considered as a group." "Various small animals or insects, such as rats or cockroaches, that are destructive, annoying, or injurious to health."
https://sites.google.com/site/represe...

"Could it not be contrived to send the Small Pox among those disaffected tribes of Indians? We must on this occasion use every stratagem in our power to reduce them."
http://www.nativeweb.org/pages/legal/...

Did whites ever give Native Americans blankets infected with smallpox? - "A STRAIGHT DOPE CLASSIC FROM CECIL'S STOREHOUSE OF HUMAN KNOWLEDGE" http://www.straightdope.com/columns/r...

"if we are constrained to lift the hatchet against any tribe, we will never lay it down until that tribe is exterminated, or driven beyond the Mississippi." - Thomas Jefferson, August 28, 1807 http://www.usdakotawar.org/history/th...

"They have seduced the greater part of the tribes within our neighborhood, to take up the hatchet against us, and the cruel massacres they have committed on the women and children of our frontiers taken by surprise, will oblige us now to pursue them to extermination, or drive them to new seats beyond our reach." - Thomas Jefferson letter to Alexander von Humboldt in 1813 http://www.let.rug.nl/usa/presidents/...

VIDEO: NBC Suppresses Protest Against Drones Killing Children http://www.youtube.com/watch?v=fkFhC5...

VIDEO: Architects of US War Crimes Rewarded with Even Greater Amounts of Powe


short video ... the demonized Ward Churchill is a good source for facts concerning this 'mishap' .. misshaping the entire world for generations to come unless yall start listening to folks that called plague for what it was way before i was born (and whom i hunt down to treasure and support) and who called, as i been doing too, and called for calling it (plaque generation / supremacy imposed suffering) off in one fell swoop of staccato common sense interspersal[ment .. mint ... hint .. see previous hints]
Inside White House Call Boy Ring
by The Alex Jones Channel
    4 hours ago719 views
Alex Jones welcomes Nick Bryant & Henry Vinson to the show to talk about Historical White House sex scandals and why the D.C. Madam was killed


wiliam binney = nsa whistle blower, mentioned by paul (17th minute), first guest on a SS thingie:
Big Brother Out of Control - A pure truth symposium

Fred

back in the 1920’s—Hitler was occasionally backed by the Rothschilds to scare the Germans into continuing to support the Weimar Republic (and therefore, continue paying war reparations). That’s sort of like Israel supporting Hamas back in the 1980’s, in the sense Israel was hoping Hamas and the PLO would fight and kill each other off. They didn’t; instead, Hamas conquered the PLO and became 2x the threat to Israel. Or, it’s like us supporting al-Qaeda when they’re attacking al-Assad’s troops in Syria, but then bombing them once they join ISIS in Iraq.

What you have are a handful of very wealthy westerners born into extravagant means, raised in a very flattering illusion that they are “elected by God” to rule over everyone else—and it really doesn’t matter whether they’re Jews or gentiles, seeing as “self-conceit” is an equal-opportunity employer—and so this group of people spend all their lives thinking up ways to keep this western system intact, manipulating other persons to acquiesce to it, to love its wars and ignorance, to believe in its unfairness.

The heart of this system is the US Federal Reserve and the private cartel of banking families that are the creators and benefiters of that system. Rothschilds of London; Lazard Brothers; Kuhn, Loeb and Company; Lehman-Brothers; Goldman Sachs; Rockefellers; Israel Moses-Seif of Italy; Warburgs. Mostly Jewish, but not entirely—and their many backers in the US military-industrial complex and oil industry are gentiles. “Elites”.

Now, why isn’t a war with Iran going to work?

Here, I’ll just give you the same explanation I posted on RT America a few days ago. When it comes to plans to overthrow Iran—to militarily remove the Ayatollah from power—we have 2 choices:

1.) Fight a lengthy ground war with Iran on their own territory. We already know this is an  inevitable consequence to any bombing campaign, as conventional bombing isn’t going to do it—the Ayatollah’s physical defenses are far too impervious. And so what does that mean—a “lengthy ground war with Iran”?

This means fighting battles that are very similar to the Hindu Kush Mountains of Afghanistan, only unlike in that former instance—a case where we were fighting nomadic warriors who had leftover rifles from the cold war era—now we’ll be fighting a modern mechanized army with state-of-the-art ground weaponry and all sorts of booby-traps along every square mile of terrain. And chances are such a war would make our country drool with envy over our “happier days” back in Vietnam. You’re looking at massive American casualties—50,000+. You’re also looking at the price of oil skyrocketing, as the first thing Iran has promised to do if it is attacked is to stop the transit of oil through the Strait of Hormuz by sinking every oil tanker that tries to get through.

2.) Preemptively nuke Iran. This would destroy every single nuclear treaty in existence, creating a worldwide black market for plutonium overnight. Whereas the first scenario is disastrous for the US in particular, now you’re looking at a situation which is disastrous for the entire planet, with the end result probably being a global “Road Warrior” society—bands of survivors from a nuclear holocaust fighting primitive warlords and marauders. Hell on earth.

With that in mind, what I’m foreseeing on the future horizon is a US military junta. Simply put, I think you’re going to see some charismatic Douglas McArthur just say “no” to our civilian government and its banker overseers, then come back home and conduct a military overthrow of Washington. France almost suffered a similar military overthrow back in 1961:

http://en.wikipedia.org/wiki/Algiers_putsch_of_1961

And after that comes martial law. A real police state—rather than this series of petty government impositions every conservative now complains about. And after that? After that the junta will fracture.

Thing is, if you look around the world at countries that have been ruled by a junta for an extended period, you find they’re like Myanmar—they start from a rural economy full of subsistence farmers who don’t expect much, and then don’t get much. That sort of “circumstance” works well under a junta. In contrast, a highly developed country like the United States would almost certainly revolt against a junta after a very short period—say, 12 months. After that you would see us progressively devolving towards total anarchy.

And after that you wouldn’t have to worry about “elites”. Instead, you would have to worry about a RWOL situation, followed by figuring-out how you’ll help your local community function without any US federal government.

Are you hip to independent agriculture?

Hip to available forms of alternative energy?

Might as well get hip, because you’re no longer going to be able to depend on any shipping or oil.

Different world, Reggie. It’ll feel like a giant eraser wiping the current one away, wiping the current institutions away. Not so much the institutions of thought, certainly not all of them, but rather, the institutions of power. The Federal Reserve is an institution of power. In contrast, the concept of “being an American” is an institution of thought.

And then there will be those who say, “Was this really necessary?”

I think it’s necessary. A people really cannot grow in wisdom or virtue if they’re stuck in a mentality that limits both. You know, as long as a self-conceited person is within a comfortable setting--even a merely FAMILIAR setting--that person will never, ever part with an iota of their self-conceit.


Quantum Physics Proves That There IS An Afterlife, Claims Scientist
collectivelyconscious.net
Source: www.whydontyoutrythis.com | Original Post Date: November 28, 2013 – Robert Lanza claims the theory of biocentrism says death is an illusion.
quantum phuking phizicks is another 'scionzz' disaster waiting to happen ... before you know it they claim what you have (not) left (not much after their war and pharmaffiose diabolic peers take their cut)
The Khazar Myth Debunked - 13th Tribe - Arthur Koestler Refuted
Chris White = 28,250
31,264 Jan 7, 2011
Here are some of the resources that I quoted from.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16835895
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19669163

so, .. from the eleventh minute one can surmise (from between the lines) that certain genes (out to preserve .. something ... criminality?) can / ... "may take on the appearance of their host populations but remain distinctly different genetically"
.. let's call it the empire gene shall we? Cuts across race gender age class and continent in one hell of relentlessly fell swoop .. when you string out a long exposure.
if they should ever manage to ethicise their growth factor obsessions, what a wonderful world this would be ... i invite you ... follow me ...
Fred

My first impression of Colin Doran is he’s a nobody who just wants to get in on the discussion. My second impression of him is he’s part of a segment of persons who serve as “official story gatekeepers”, or what Gilad Atzmon called “Anti-Zionist Zionists”. This is a group (a small one—but an effective one) that operate beyond the official narrative, but still basically support it.

The official narrative is 19 mad Arabs somehow overwhelmed the entire US civil defense structure through a series of bizarre coincidences, then got 3 airplanes to do impossible aeronautical feats for jets that size, then got two 110 steel skyscrapers to collapse into their own footprints—this, just with the jets’ own aluminum hollow bodies—and did all because they were religiously deluded on the Koran, something which forbids drinking alcohol and sleeping with prostitutes—yet for some reason, these super-fundamentalist Muslims spent their last night drinking tons of booze (in public) and taking strippers/prostitutes back to their hotel rooms for sex.

Now, that’s a little hard to swallow, so then come the official story gatekeepers. The first lot of them are those who say, “Well, if you want a real conspiracy, look at the phony story of Saddam’s yellowcake uranium”—and that certainly is a real conspiracy, but it has nothing to do with the specifics of 9/11. Then, there’s the next group, and this is one Colin Doran is part of. This secondary group says, “Well, the real shame is nobody will admit that Washington’s unjust policies in the Mideast have enflamed people for the past 20 years.” And that certainly is a shame, but again, it doesn’t begin to answer for the outrageous claims of the official 9/11 tale.

And there’s even a third group of gatekeepers, and this is one for which Alex Jones is a part (or at least used to be).The third group admits the phoniness of the science behind the official story, but then disregards the fact the one common thread amongst all the suspects in the 9/11 false-flag is they were all Zionists—they all supported Israel’s policies in the Mideast.

For the first 10 years after 9/11—and even to this day, albeit to a lesser extent—Alex Jones’ job was to make it seem as though the 9/11 conspirators were every single group on the planet besides Zionists, one representing every single ideology besides Zionism. And so he’d list the sins of the Freemasons, the Jesuits, the WWII-era Nazis, the communists, the Bilderbergers, the Trilateral Commission, the Club of Rome, the London royals—anyone and everyone who had ever done any sort of closed-door planning of any event—but again, none specific to 9/11.

In contrast, if you want a book which throughly explains the 9/11 false flag, look no further than Christopher Bollyn’s “Solving 9/11”—it uses hard evidence to indict real-life persons and real-life agencies with what can be forensically explained as the most likely thing that happened on the morning of September 11th. And I’ll tell you right now Bollyn is an anti-Semite—you can’t come away from his book and deny that—but then again, when you have a particular crime that has overwhelming Jewish involvement, overwhelming Israeli involvement—so much the whole thing might as well have be thought of as a “kosher” job—well, then it doesn’t hurt to have a prosecutor who pulls no punches.

Bollyn lays bare all the Zionist players involved, Jew and gentile alike. The only thing I’d disagree with him over is his end conclusion this was an attempt of Jewish world domination—I’d say it was an attempt at Federal Reserve world domination, seeing as it’s most logical to think all the funding for this operation came out of the banking cartel that constitutes the Federal Reserve. Is that cartel mostly Jewish? It is—but not entirely; it also includes the Rockefellers and the the Morgans. Furthermore, along the way there was also an enormous profit-incentive on behalf of the military-industrial complex and the western oil corporations.

So, yes, heavy Jewish involvement, but as far as who instigated it and crafted it, I’m going to label those persons as “bankers”. There’s also the word “elites”, and I think that also applies. In contrast, just saying “Jew” infers that gentiles never committed any acts of conquest or exploitation themselves, something that disregards America’s ethnic cleansing of our continent’s native population, as well as the American south’s love of black slavery. It also suggests that if you removed all the Jews from the agencies of corporate power, yet kept the agencies in place, there would never be any more exploitation, suppression, propagandizing, false-flags, wars-for-profit, etc—and I don’t believe that for a minute.

Years ago, someone once told me a very cynical-yet-truthful fact about the nation around me, if not also the world around me, and that fact is “About nine-tenths of the human population cannot govern themselves well.” And at first I thought that was very undemocratic, if not also bitterly pessimistic, yet in the time since I have come to accept it. Granted, I don’t believe humankind has to REMAIN in this state of perpetual lostness, perpetual dependence on the most aggressive and ruthless members of our species to govern the rest, but for now, yes, the bulk of us still have a problem with self-accountability. And that’s also the appeal of the official story: it HAS to have been done by some foreign group with a foreign culture and a foreign religion; it cannot be from within your own nation, your own group, and involving your own group’s own “most successful persons”, at that.
my comment was censored

Soon...Europe Awakes
Mel Goyson
26 views Apr 15, 2015
1
8th minute: i oppose your "brutally apocalyptic conclusion" and resent your illustration with ritually sacrificially protest .... there's a world of difference, culturally speaking, between being rooted and rooting (the latter implies making marginal 'hostile' environments more amenable to habitation, more productive, check Sepp Holzer out if you think i am just dreaming); europe's heritage thru cernunnos (decried as lustfully pagan by the very people who use that type of temptation to gain political footholds, commercializing vitals that should never ever be delegated way, but really an active provisioner, check the mineral needs of soil, little fresh dust coinage, spent on and dissolving / saved in soilbanks --  our meanwhile thoroughly betrayed and squandered good standing did indeed get taken down and your frust is understandable but your cure of dark allusions do not apply to 'soiling' rock by lightening it up to boost the greenery and therefore isn't one.

2
8th minute: i oppose your "brutally apocalyptic conclusion" and resent your illustration with ritually sacrificial protest porn .... there's a world of difference, culturally speaking, between being rooted and rooting (the latter implies making marginal 'hostile' environments more amenable to habitation, more productive, check Sepp Holzer out if you think i am just dreaming); europe's heritage thru cernunnos -- decried as lustfully pagan by the very people who use that type of temptation to gain political footholds, commercializing vitals that should never ever be delegated way, but in reality stood for active provisioners. Check the mineral needs of soil .. all the liddul ones in there (outweighing us gazillionfold if it came to a vote), served small 'change', little fresh dust coinage, spent on and dissolving / saved in their habitat, soilbanks --  our meanwhile thoroughly betrayed and squandered good standing under his now crumbled and forgotten directive (was jesus attempting to import it to jewland is their undying hatred stemming from that? reasonable questioner wants to know) did indeed get taken down and your frust is understandable but your cure of dark allusions which do not apply to 'soiling' rock by lightening it up to boost the greenery in the sense described, therefore isn't one.

20:35
i'll make you a deal: you read it back to me and i'll throw 2thou nickels into thygh paypal ... which i don't have yet but it's hi time if i want to get rid of my money before some gruesomely gristian relatives, the gvt or alzheimer takes it ... i'm gonna give up hoping i shall soon learn to spend it on myself .. or rather, (hopin against hope) on attracting expert help to do so.
https://2013andthemysteryqueen.wordpress.com/2015/04/20/number-is-the-language-of-telepathy-and-following-the-13-moon-calender-increases-synchronicity/
6 days ago, on Kin 10: Planetary Dog,   the same Planetary tone coded the Year, Moon and Day.
N. S.  1. 27. 10. 15.    D 16:  Electric Warrior,  M: 8 Muluc   4/19/2015

what was the 13th like for me?Chautauqua is one of the few writers articulating the depth of the daily ongoing disaster.

http://readersupportednews.org/news-section2/318-66/29125-the-earth-has-exceeded-four-of-the-nine-limits-for-hospitable-life


march 13 20 27 april 3 10 17 24
proyect on kdvs .. found none archivedhttps://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QxcyMU_XGv0
nomi prins at gold switserland

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=s8ZHD8BR3zw
save donbass
= pop song with none of the completely addle brained las gasp of mass['sieve'] media lies as pumpin the pumpkin 24/7//13/28+1 in Ukraine


https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bIPCvCERghQ
mobilization ...
going on 2 million views since februari 1st
.. and indeed, the russians build good weapons .. but also make very good vids (check masha and the bear series if you like animations, .. specially if you have children)


my heart warms to russia .. to the point where the hasbaratified history buffs hogging the airwaves during churchtime on sunday in Holland will prolly add my life story to the pile of russia goin biops they've already stacked up over the decades at some point in the distance.
The empire is broken up at it's very [strategically and) variously placed 'hearts' as it is .. in any case ... in it's zeal for undead mis- and displacement.
But let me not end on a dark note alone, add a little radionics, Demeo, maybe even a gravity wheel .. if we can get enough heavy lifters convinced it's worth their time.

i've already said a thinkg or two about the way the devils figure they can play this in the eye of the working public with little time to dig for truth on the internet and not charmed by the likes of those who do .. like me. I had a christian who sings in the comfort of his home nearby with 3 daughters already run away when i accused him of being biased which he tactically saved himself from by claiming i was interrupting him and he was just about [getting ready] to balance his demonization spiel (unmarked fighters yada yada).

make the EUkrnns look bad by sending them inexperienced youths that would only get in the way of WUkrnn oligarchs anyway and instruct them to terrorize, drug and drunk them up, then make them look up to the actually paid private supremacist armies who do a little exemplary free market lancing on the side by sluicing well paying westerners through for whom fsg (first shooter games, no questions ever) are not real enough.

for those who don't know, the poroschenko shot in the beginning should be enough to tell you what sort he is (USraeli stooge) as the mobilizations are far from voluntary unless you like to picture the alternative, abject oligarch finagled poverty a choice.

so Donbassians will seem cruel if they shoot those who refuse to retreat and/or don't heed folks like Gubarov (-ev?) shown in the beginning, urging them to go home (and as usual the soldier is threatened from both sides)https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=42RnhSS7WV0
good with rockets

Friday, July 25, 2014

virussenQM goed uitgeruste russen lusten er pap van http://sargasso.nl/kort-haat/#respond 35ste op 'Haat' (over antijoodse akties in europa) mischien toch niet de meeste geschikte om mijn lange stukje te plaatsen???? haat daad zoek domme maat zionist zoekt jood wilders plaagt breivikingen de tent uit word u liever gewoon hatelijk of toch net zo 'lief' prozionistisch mishandeld? tirnasaor.com (land of the free in het iers), een internetradio kliekje, waar gisteravond Douglas Dietrich, een asiatisch amerikaans archiefsoldaat in hoge tonen van verontwaardiging ... of toch stiekum van viering?? .. verslag doet van sataniciteit in het amerikaans leger. Hij is een zelfverklaard 'pro-zionist' (pro-joods .. ? .. pro-nazi?? .. pro-nazionist??? .. pro-zionazi???? .. pro-khazar????? ... pro-bolshevist????? ... ik weet het niet ... in ieder geval zeer vokaal en uitgesproken anti-amerikaan ... omdat die domme gasten zich voor een satanisch karretje laten spannen. Hij doet dit voor wellicht de 10 duizendste keer ... een tiepisch reizend rock and roll artiest-achtig spreker oftewel snake oil salesman en donderpreker die het overdondersirkwiet rondzingt (C2C is ook bekend met hem, alsmede regelmatige beursen over mindcontrol, ufos en supersoldiers [dissociativizeer techniek ... partitieervolle vermelding jager] inclusief hotelverblijf). wie zei er ook al weer iets over satan/god rollen van judaistiek naar christenDommen omgedraaid? Texe Marrs zeker? .. en is dat werkelijk in 'tegenstelling' tot al die hoerenmoeder haar afwendselen en mislukkende geneesherenhierraarkeien (mason, rosicrucian, al de monotheismen). Dit gaat over waarom daarom kgkgkgristenen doen alsof het model pacifisten zijn waar naartoe geleefd moet worden, waar oren naar gehangen en zeilen naar gereild dienen te worden. Israel: fall! -+- christians: how deep? de gruwel misstand in en uit jubelland vormt achtergrond en mischien wel aanleiding en aanjager van menig parallel geveinsde bedreiging .. zie Shir Hever over Homeland Security Industries die vanuit het heilige land gedirigeerd en gesjoroemd worden .. in het allerergste geval als volgt: Douglas Dietrich blaast op het iers 'no borders' station - - alwaarvandaan men zich ook aan een welonbetamelijk dikachtig pakkertje klaag belaag te buiten kan gaan en/of laten vol audueelmuilen en kabbalistiekteristisch huuroerkies smeelsmullen, moderne souvereinzeringstechniek experimenten en (etym/dyslexicanaleesjes ook van de partij - - op volle sterkte zijn (a)partheidje mee ..... [vergeefs ten beste gegeven? opname van vorige keer (5 uur lang) verloren .. nou .. hij herhaalt zich anders vaak genoeg bijna verbatim dus DAT valt tenminste mee .. maar of je het meeste van zijn werk ten goede van wat dan ook kan kwalificeren betwijfel ik af en toe ook sterk] ..... en houdt zich streng aan zijn geliefde meest duivelse opzienbaarLIJKheden volgorde met de nadruk op LIJK dan wel ... zo ongeveer a la verslag van wat poolse bolshevlerken met blond volk uitspookte toen de 'russen' (onder Bolshbewind) van rechts naar links bewogen als antwoord op natuurlijk minstens zo laaghartige bedoelingen van de raddraaiers .. letterlijke raddraaiers zijn leuker, zie nepalese versies voor hoe men aan veel gewicht met weinig moeite de grootst mogelijke vandien aan een oplichtertje en uitzichtertje kan geven (buitenwacht versterkend aangezigzagzegd). maar goed, ik was op weg naar zijn 'derdmeest' favoriete verhaal .. volgorde in deze aflevering: 1 - de (paedo)sexuele uitspattingen van zijn babielonies bovenbazerige voorgezetenen .. .. die hij vanaf vrij jonge leeftijd moest beginnen te bedienen daar zijn vader ook een leger karriere ten offer viel .... 2 - regelmatig gepleegde massale slachtofferanden .. en de afgrijselijk gedrochterig mensbeeldmisvorming dat achter deze schalen van geweld schuil gaan wat in beide oervormen beoefend word en voor leverbaarheid waarvan geijverd word ... nogmaals, zie Shir Hever over Homeland Security Industries die vanuit het heilige land gedirigeerd en gesjoroemd worden O - vrouwelijk: biologische 'agenten' I - mannelijk: krachten en materiaal verspillende, industrieel zwaar, grof, ROLLEND GROLLEND met veel kabaal en misbaar ten tonele gevoerd kanonnenvlees, wederzijds hun tegenstanders bruut van verre verzorgend. grof en bruut industrieel geweld Dirigatie, roemspreuk en toedichterij met behulp van een als oneerlijke betaling voor buitenmenselijke natuurgrootheden gemisbruik opvatbare krachten misdeling .. (polarizatie: voor wat hoort wat ... als je een leugen aanvaard moet je hem ook weer zien te verkopen ... in andermans vlees snijden doet uiteindelijk zeer en das is niet af te bezweren door net te doen alsof de rollen omgedraaid zijn), .. krachten die niet veel verschillen van zulke die 'achter' het weer zitten ... in het laatste gedeelte reptie over Haarp als deel van een massaal / massief bezweringsritueel dat in DD's ogen .... [die door z'n pa's verslaving aan SciFi filmen al vroeg verpest werden in Rochester, 1 van de mediatiek (door Kodak) meest verpestte gebieden ter aarde tot Afrikaaans Agbolshie richting die verh(/g)evenste plek 'opfrukte' - sideswipe at the porn addiction / rocketry connection, DD is a lamentable and lamentably professional victim, maar dit terzijde] ... monsterlijke vormen danwel titaanse maten aanneemt, maar zoals zijn gastvrouwe met verwijzing naar wicca en witgroene magie stelt, zich als ook heel vriendelijk kunnen tonen .... ze hebben minder keus dan mensen en daarin schuilt de duivelsheid van ons erbarmelijk ras: misbruik van flessegeesten .... zowel ritueel als informeel ... laat dat maar even bezinken zuipschuitje vaar bootje zdrinkehoer boerenzonenlanderig volk!!!! Menselijke massa offers die via het leger dat met, als geheim, vrouwelijk en (voor zichzelf ook) hoogst gevaarlijk wapen 'uitgerust', opzettelijk besmet worden is een oude techniek in de amerikaanse manier van oorlogen voeren, die stamt nog van tijdens de volkerenmoord op indianen. Te weten, inceptie van de 'spaanse' griep door het amerikaan-sataanse leger ... ja u hoort het goed ... het sataans amerikaans leger ....DD rept (vaak*) hierover ..... en pas heb ik deze, 'wanvege' er bij velen allesbehalve makkelijk inkomende en gaande , .. edoch zo kort mogelijk benoemde en terminologies enig korrekte karakterizering, ... ... .... .... kweenie meer waar ik hier naartoe op weg was ....... waarschijnlijk het inmiddels 'hoger' genot(ul)eerde zijdelingksje over Texe Marrs ....... dus ... erg kort en bondig neergezet gezien [[[[[Q]]]]]] * een woordje over de herhaal drift van amerikanen: het is uitsluitend bedongen door beperkt repertoire wat gauw verveelt en novelteit verkoopt het best ... dat is ook wat men zich 'verspreekt' (belooft) van exoten die de geenpool binnen zwemmen. Men hoopt op vroeger hechter 'stam- en volksverband, en dat is logisch als je Andrew Lehman (en mij) begrijpt, ooit DE magneetmotor van wat voor de onstporing, aan multikultuur bewonderenswaardig was. gevangenen het hele land over-, hier en daar doorslepen, op open wagons, in de kou, achter wagons volgepropt met gevleugeltje ... voila presto ... hieperde piepsie piep .. nieuwe 'duivelsvleugelgreep' op verse mankrachten ... met uiterst beperkte houdbaarheid en toch zeer effektief ....wanneer je oorlog in meerdere continentenranden tegelijk uitvogeldokter bent .... en vervolgens de immune dragers 'gebruikt' door hen op intiemere posten te houden ... deze infectie dragers dus, vermommen door hen bijvoorbeeld als kok aan te stellen ... hij noemt er 1 bij naam ... de zo op scherp gezette krachten werden op de boot gezet en enorm veel werden onderweg al doodziek .... (doel was rusland) en zo begon de telling to de bij elkaar honderd miljoen ((echte)) slachtoffers, het leger wist dit van de boeken te houden ... van DARPA, van google ... ) De derde verhaallijn gister was de meest Thomas Pynchon achtige, over het Trinity bomtest gebied .. waarbij hij zijn stem de meeste kracht van hoogte en laagte verschillen poogt bij te zetten ... alsof zijn persoonlijke trubbels er volledig bij in het niet vallen en dat doen ze natuurlijk ook ... vreeemd genoeg gaat het hier eigenlijk helemaal niet eens meer over zoveel slachtoffers, slechts over de knetterknal stinkgekste mensen die ooit vrouwen als onuitputtelijk bron voor branie misbuikten ... OOK zionisten of semieten mischien ... semi-semieten op zijn minst toch zeker ... Hij vertelt over Crowley en Parsons (doorspekt met flarden over Hirohito en Roswell .. de spreker als componist en couponeur hengelaar .. hopend op ... veel beet .... in zijn bits en bytes), vooral over de raket ontwikkelaars dus. Pynchon kenners zulllen bekend zijn met de mogelijkheden velen vandien neer te zetten als volslagen wereldvreemde kultleiders die proberen de alles in hun val mee te slepen .... en andermaal ... let hier voorvalal op de hitlereske zioni[zie]teit geliefde lezertjes ... nazi is volgens de pafzak Rickels notsee .. bekanntlich (in mijn kranium en wat daarvan op netdrift raakte dan). Hoofdstuk kopzorg II waartegen men beducht dient te zijn niet russen maar virussen ... en natuurlijk het maresjosjezend bewapentuig zoef snoef .. snif snuif ... hop stof en de struif welk verleidelijk wapperend kuif weest uw gevoelens voor ..... voordat slechterIK wijs u gevoelens voor .. KEN u gevoelens voorwijzen stel dat een psij[th]op en hup hup weeromstuit op ons af probeert te komen die veeeeeel veel groter uitpakt dan Fortuyn Breivik en of Mehra tezamen .... en dit jaar het hele westen niet alleen aan de rand maar in het hart poogt te raken en overschaduwen via een vorm van biologische oorlogvoering zoals het zojuist aangestipte (Fort Dietrich Maryland geval). Beschamend als we werkelijk nog steeds niet veel verder voorbij verguis geraakt zijn dan het kontakt van de patsie zondebok voor de kennedy moord met de vrouwelijke sickbock van die tijd, ... woont in nederland voor zover ik weet ... www.doctormarysmonkey.com any volunteers??? unarmed but for knowledge, preserved AIDsperimint corpse collection duty today!! don't visit that website ... ignorance is bliss

Thursday, March 27, 2014

Eva Bartlett on Gaza in Crisis - An Eyewitness ReportEva Bartlett on Gaza in Crisis - An Eyewitness Report
Published on Mar 22, 2014

Called Canada's Rachel Corrie, Eva
Bartlett is an activist and journalist living in Gaza since 2008. Her
eyewitness accounts from Occupied Palestine have been published in the
Electronic Intifada, Inter Press Service, Countercurrents and her own
blog http://ingaza.wordpress.com./
As a volunteer with the International Solidarity Movement, Eva
accompanied Gaza farmers and fishers under threat of harassment and
sniper fire from Israeli forces. Eva rode with medics in their
ambulances during Cast Lead, Israel's devastating assault on Gaza in
2008-2009 which killed 1500 Palestinians, and she documented the 2012
attacks from a central Gaza Strip hospital.

Videography/Editing by Jeffry Zavala.
A ZGraphix Video Production.
http://zgraphix.org