Wednesday, February 24, 2010

frontbegrip deel II

In de kontreien waar ik opgroeide en pas na decennia lange halve wereld omzwervingen naar terugkeerde pleegt de dominee, voor en na mijn verlorenschoonzap, de preken steevast met 'genade zij met u en vrede ..'. Sta me toe de boodschap die door alle kristensoorten heen enigszins overeind blijft (alle interpretolijtvlijt en prolifijt resulterend uit bijbelsplijtstof contact varianten, alle kristensmak en -smaaksmaken) in eigen woorden af te maken:

De Genade U gul aangeboden door de GodenZonnige Zinneminnige -- en op onze gezegende breedten gelukkig versappigend doordrenkend gedempdamp toelatend en niet in zo zinderig in het uitdrogend oog en uit de rulzandgevuldehand lopende mate drog eerder dan droogvrucht in de hand werking-doortrokken -- Dochter van God. ...

Dus, iets minder bloemig geformuleerd Zon is een vrouwelijk wezen dat planeten baart. Slaat u daar het werk van Julius Hensel (1880) of het veel makkelijker toegankelijkere van een Nieuw Zeelander David Calder Hardy, genaamd Genesis Continuous (kort en krachtig) maar op na.

stamboom, band en stamland verband is een hydraulische arm
judaism, christendom en islam zijn een drietraps raket

1e beste dichtstbijzijndste redster en middelaarster = zon
... straalt op on in gunst van boven en van trots op ons uitstekende photosynthese woekeraars

Tuinieren zat ons aardse culturen bijna allemaal aardig in de vingers tot door eigen success/kroost dat uit pure overmoed en overweldigd roekeloos steil begon te stapelen, waarbij de steigers en klimmers van sociale rangen overal bouwstijlen verstroomlijnde en enorme aanzuig en wegblaas kracht ontwikkelde.

Het bezinnen op autonomie word altijd wel ergens door een splinter hier of daar bewonderd en/of bedreven. Ik heb aan dit circuit mogen ruiken maar u hoeft maar een Landleven bij de dokter open te slaan om te zien dat de hang naar zieke salarissen vaak wel een gezonde droom van gezondheid ten grondslag heeft, tenzij u tot de steeds grotere getalen behoort die niets dan mensengedrang gewend is (wat het zicht op genetische continuiteit en rijkdom aardig vertroebeld). Er zijn suburbia tegenstanders die metropolen verdedigen maar dat is voor mij kanonnen met mitrailleuren vergelijken, niet wapens met bomen.

Waar waren we gebleven in het aanstippen van ware gemeenplaatsen, niet be- en overheersbare markten (waar(( ))binnen kortste keren verdeelsleutel tot versleuteldeel verkomt en -word), maar universeel, waar dan ook, hanteerbare, principiele gemeenplaatsen, die in menig heilsboodschappelijkheidsbetoog vermomd raken, overtogen met evenzoveel knellende en in de knoop rakende abstracties tot onherkenbaar, dan/dus zo goed als afwezig, ongeldig en uiteindelijk vergeten raken er op volgt. ....

... eh, .. die gunst van boven valt niet zo makkelijk 1 2 3 op te rapen want daarvoor stuitert het indien onbegrepen onontvangen en onaangegrepen net zo hard weer terug de hemel in en weg ... vooral in door zonde gevallen en verdorde, stapelgekke mensenoverheerste gebieden. Maar ach, ze hebben het niet van een vreemde, zodra de miniaturizeringvernuftigheden en knusheidssnufjes een bepaald peil bereiken stapelen die schatten zich een ongeluk. Boten tot ze afzinken en torens tot ze instorten en zielen to ze inzinken.

De grondslagen ervoor hebben een enorme lange aanloop nodig om van planten olie en diamanten te persen, koken, smelten en al die tectonische trollenkolder, kantelkunstjes en hoogste tot laagste tandjes meer.

Heel moddermoederhart godinnelijk verstikt ze zich in eigen kroost zodra die een bepaalde tijd lang lekker door( en door) gesocializeerd hebben, wat na een enorme wederzijds hulpvaardige periode van expansie (te vergelijken met de fabelachtige gastvrijheid in de woestijn*) na kerend tij poogt elkaar er met alle geweld vandien onder te krijgen.

Planeten die terugvallen op een sterk afgekoelde ster die haar kinderen niet langer buiten haar eigen aantrekkingskrachtkringen weet te duwen. De alle culturen bekende saamhorigheidsbevorderende versmeltingsdans in het groot.

* Van iemand die ondanks de enorme obstakels een reis dwars door onherbergzaamheid weet te maken zijn om- en afkoopsommen, gunstig stem geschenken en dergelijke te verwachten. Om van lachspierprikkeling maar te zwijgen. Er schijnt een rijke Hollanderin met moeder en gietijzeren ledikanten door de woestijn te zijn gereisd. Daarbij vergeleken werden latere reisen zonder dat soort ballast natuurlijk stukken makkelijker.

Verleidijke vormen die oppotbaarheden aannemen door/na aan doorduw- en -durende verdichtingsdruk en concentratie pleegt blootgesteld te zijn, loert het allersnoeihardst voor hen die ironischerwijs denken het meest ervoor beducht te zijn.

Onze sociale gelaagdheid hebben we ook niet van vreemden, een paar stappen of trappen maakt al werelden van verschil, laat staan meningen, hier zijn er een paar:
Een stap richting schat en/of grondstof is een misstap.
Een misstap ermee is een doodzonde.
Een doodzonde is veeeeel erfelijker dan de redenen om ze te begaan.

De onnozelheid van recordjacht -- lange aanloop overspant al te gauw tot vervelens toe te lang verwacht ... toch heeft tussentijdverdrijf waarvoor en waarin voortdurend en veel offers zijn gebracht, de wijsheid op weg naar uitzinnigheid in pacht -- lijkt nog het meest op mislukken met voorbedachte rade.

De verdeelsleutelstrijdperken van erfrecht en afkomst, vrome gelijktrekkings- en intussen ook al weer vervlogen mode, nivelleringspogingen ontbranden en duren niet zelden zelfs na teloorgang van de oorzaak, te herverdelen erfgoed, voort.
Duwen, trekken, zeulen, torsen, draven, rollebollebeulerij en floep, de geheimzinnige verpopping ... alvorens verfladdervlucht een stralende toekomst binnenbuldert.

Herinnert u zich de beduchten die met precisie, beheersing en fatsoen facades van bordkarton waarmee totalitegenten schermen? Over hoge vluchten gesproken, men kan vandaag de dag vanachter een schermpje waar dan ook, totaliteger schermen, doet u even mee met onze wolkkolom bij Tempeltocht, stofwolk bij WTC diagnose? En passant kunnen Potemkin en Hollybollywood decortjes u van duivelse herhaalbaarheid overtuigen.

Het moge u duidelijk geworden zijn, Niet de zwierende zwabberende golf of golf aan gezelligheids-, geestverruimings- of leed verdovend roesmiddel najagers zorgen voor de verduizelendste afzwaaiers, nee, juist zij die de meest rechte banen en leren kruien en spuien doen dat. Op elke schaal!!! Tot aan en met de laatst aardgebonden gesproken mogelijke toe. Die wapen producenten hebben in feite winnen en winst, laat staan van oprechtheid nog het simpelste rechtopperigheidje niet begrepen om van hun pushers maar te zwijgen (zie vorige bericht). Hep u mij goed begrepen? De veelzijdigst harmonizerendste, plantaardigste, mineraaloprichtendste, zonnestraal aannemend-, opvangend- en inspannendste ... http://www.seercentre.org.uk

0 Comments:

Post a Comment

<< Home