Tuesday, February 23, 2010

fatsoen facades van bordkarton

21 februari
Voor de burgemeester en wethouders van Gemeenten tijdelijk vertegenwoordigd in B.

Sinds de maand september 2005 poog ik middels (niet alleen domweg eindeloos hopen maar met) advertenties, brieven en persoonlijke benadering, tot nu toe tevergeefs overigens, (uitzoek, op- en openstel)ruimte te huren om iets te realizeren waar ik al bijna 30 jaar, langzaam maar zeker, steeds meer, naar toewerk: referentie bibliothecaris zijn voor 13.000 grotendeels zorgvuldig op ecologische en sociale harmonie potentiaal geselecteerde boeken en met kopjes thee -- de academische dan wel gewijde stilte die mens en boek verzameling kenmerkt, iaw, de waardigheid van beiden - hoe breder hoe meer, hoe liever hoe beter -- te bevloeien en de vele vormen van oorlog die het niet kan laten tussen beiden te komen uit te bannen.
# 1 tussenliggende, hier overgeslagen pogingen kort beschreven.

Herfst 07 begonnen mijn schriftelijke pogingen kontakt personen te vinden op het gemeentehuis niet buiten maar naast de Heer K met wie ik tot dan toe ongeveer sinds voorjaar 07 poogde te onderhandelen.#2

Met uw welnemen, welke ruimten kunnen jullie me tegen welke voorwaarden bieden?

Omdat ik niet verwacht dat u het hele gemeentehuis vlot - binnen 1 of 2 jaar tot capaciteit op commerciele voorwaarden - zult kunnen vullen (hoe groot is de belanstelling voor de te bouwen winkelruimten?) - ook niet als alle architecten daar gaan zitten inplaats van in gebruikelijke stapelketen - is de (huur)marktwaarde puur wenselijk en nominaal .. maar in feite niet veel hoger dan die van de - tezamen schokkende hoeveelheid lege winkel- en - afbraakpanden alhier.#3

Dus tot het gemeentehuis wel vol loopt stel ik voor mij een van de verweesde ruimten ter beschikking te stellen om, als u geen kennis spaarpotje maar wel een kunstkasje heeft, bijvoorbeeld een boeken tentoonstelling te laten organizeren (met in de ruime aanloop erheen regelmatige besprekings- en voordrachtsessies waarvoor ik met intensieve foldering en advertenties aandacht hoop te genereren maar die in youtube verpakking hoe dan ook geen verloren moeite zullen zijn) en van mij te vergen dat ik tegen die tijd of vertrek of dan wel marktprijs betaal (die ik hoop via donaties op te brengen)


Wij allen, U, burgemeester en wethouders, ik ook, wij kunnen een deel van onze kapitaalvernietiging beeindigen door krachten te bundelen, mijn denkkrachtvoer in uw ruimte verenigt in 1 handjeklap vraag en aanbod.

1 zon 2 polen (noord en zuid grens rijkt niet verder maar zit dieper dan die tussen oost en west)

1 land 2 geslachten 2 handigheden
1 soort 2 houdingen 2 orientaties
1 bestaan 2 vormen van aanleg, opvatting en inslag

Hoezeer ik ons land ontaard acht valt in een kersvers (wereldprimeur!) bijgesloten opstel te lezen. Het is voornamelijk aan het adres van christenen gericht (grootst blok alhier) en geschreven naar aanleiding van pagina 11 in de feb 12 editie van het RD (waarin BSpruyt oproept een 'fundamentele bezinning te starten') en pagina 16 waarop tegen een absoluut blanco achtergrond driekwart ervan opgeslokt word door een f-16. De Erdee Media Groep tekent verantwoordelijk en kopt met 'Gezinsbeurs - Wegwijs 2010, verrassing van buiten, F-16 strijkt neer'. In/door mijn optiek lees ik inter alia: onzinbeurs, onwijs weg, onaangename verbastering. Net als in het BS artikel prijkt een cirkel elkaars handje vasthoudende mensen maar hier geen andergekleurde buitengeslotene. BS suggereert dat het een zelf eruitstappend terrorist is omdatie (verweesd, gefrustreerd, perspectief-, mischien wel dak- en waarschijnlijk gezellige leesruimteloos) kneuterig aan een explosief knutselt. Het artikel problematizeerd onze opvattingen over gewelddadigheid (zonder zover te gaan om eerlijk vechtregels te formuleren .. en dus tekort te schieten in mijn ogen) maar laat de idee dat gezinsgezinden (gewetenloos) rustig straaljagertjes mogen bouwen en op een dagje uit bewonderen ver buiten beschouwing. Maar het ontbrekend verband tussen paginas 11 en 16 vormt een breuk waarop veel spanning staat en die leiden vaak tot al te schielijke ontladingen. Ondanks dit alles wil ik mij, om het nut van mijn voorstellingen ook anderen helpen zich niet alleen te verbeelden maar realistisch voor te stellen van een tiepies kristelijk begrip bedienen maar er een draai aan geven die het van een relatief zelden opspelend zuiver gemoeds- en gewetensnodenkwestie tot een dagelijks en alledaags troost en toeverlaat schouspel omtovert, te weten 'bekering' als volgt bedienen:

Om van verkeer bekeer te maken moet een 90 graden, haakse rictingsverandering in het denken en doen plaats krijgen. Groei organizeren op photosynthetische diversiteitsbasis inplaats van het woekermodel. Hierover heb ik een webstek opengedaan te poetpiet.tripod.com, intellectjuweel.blogspot.com en http://members.lycos.nl/vadercats (plaats dit adres in de WayBack machine balk van www.archive.org).

Tot dan vervuilt monomanie verder, ook de politiek. De meeste kinderen die zich tot mij aangetrokken voelen (en dat zijn er velen, om u daarvan te overtuigen hoeft u uw oor in dit dorp niet lang te luisteren te leggen) en die ik dergelijks geestelijk zou kunnen (op)voeden, krijgen meestal vroeger dan later allerlei verboden jegens mij over zich uitgestort maar aan mijn inspiratie kunst en materiaal ontbreekt en ligt dat niet. Ik noem slechts het meeste van de latere werken door Marten Toonder. Die zegt de docent 'animal studies' aan de UVA (kersverse (ver)deeldiscipline) overigens niet te kennen. Het zoveelste voordeel dat B boven Amsterdam bezit.

Wat staatkunde (en 'Markt Uiter(t)schap') betreft:
1 staat 2 geldsoorten (goud en papier/contract)

Veel staaten- en marktengelden golden in de gouden eeuw. Daar moeten we weer heen, naar terug bedoel ik. Gewoon alle mediale leugenfabrieken weer dicht en tot specifiek informatief en waarachtige muntslacht overgaan. De dagelijkse keur tegen sleur op elke schaal .. in elkaar schuivend .... keurig en 'vrijwilligeurig' ('vrijwilligaarderend'). Voor dan mogelijke wonderen schiet onze woordenschat tekort, inplaats daarvan kregen we een wereldoorlog of 2.

Maar toch, stelt U zich voor, ongelijkheid, geroofd door sociale hoogstaperaars kunnen we dan de ecologie terugbezorgen, waar ze thuis hoort .. zodat bomen eindelijk weer het aanzien en de hoogten winnen die ze sinds de zegetocht van christendom - in het kielzog van oneerlijk vechtende zwaarden in formatie massaliteit - verloren (over behuizingbelofte die dat inhoudt heb ik een mooie plaatjesverzameling die van de genoemde tentoostelling een feest kan maken maar voor dergelijke plant plannen moet ik om te beginnen een poster sponsor vinden).

Met dergelijke werkelijke instemming vergeleken is ons troetel- dan wel zorgenkindje, het zogenaamde stemmen, slechts zielig en huichelachtig theatraal gepredik(rakeel), kompleet overbodig (op z'n vergevingsgezindst uitgedrukt), de hele onuitputtelijke bron van onenigheid totaal en even onnodig, hergebruik en statiegeld verplichtingen gelden voor iedereen, als rem op allerlie in-, op- en afscheping.# 1 -- Andere/eerdere (allen mislukte) pogingen om plattelandslocatie voor mij en mijn 8000 boeken met een sociale functie (en huurprijsreductie) te combineren ziet u hier:

1) omslag.nl advertentie
http://intellectjuweel.blogspot.com/2005/09/mijn-advertentie-te-omslag-punt-en-el.html
september 2005 ... 2 maanden later publiceer ik aldaar over leegstand.

2) aanbod aan kursuscentra en gemeenschappen door heel europa in het engels en duits

3) poging om voormalig bosbouw bibliotheekje in Wageningen te mogen gebruiken (door middel van
bij gemeente aldaar ingediende zogenaamde 'zienswijze'; nog te zien op
http://intellectjuweel.blogspot.com/2006/05/publieke-ruimte-te-huur-gevraagd.html

4) poging om er (tijdelijke) winkelruimte in B (tegenover het gemeentehuis van G) te mogen
gebruiken. http://www.sargasso.nl/archief/2007/11/27/13478/#comment-258113

# 2 - Betrof benutting v van zo'n beetje het meest dorpsgezichtbepalende stel winkelruiten van het voormalig De B kleding en daarna L pand, wat tot dan toe al zo goed als ongeveer een heel jaar geblindeerd bleef wat ze tot de dag van vandaag toe, 4 jaar later nog zijn. Ik had me bereid verklaard de gevraagde huursom, 100 euro per maand te betalen maar er was 1 gegadigde voor mij die ook de woning wel wilde (betalen). Voorstellen mij bijvoorbeeld alleen tijdens afwezigheid van hoofdhuurder het winkelgedeelte te laten benutten werden door de gemeente niet als voorwaarde gesteld en waarschijnlijk in het geheel niet gedaan. Dergelijke inbreng die ik alsnog op eigen initiatief voorlegde vond geen instemming.

5) een voorstel om boekenkasten in het kleinschalig woongedeelte van BejaardenCentrum G te plaatsen kwam niet ver voorbij de kantoordeur van het hoofd inrichting aldaar, dus lange kale wanden en holle geluiden duren daar vooralsnog voort

# 3 -- Meer dan 1 maand geleden werd mij door een tijdelijke gemeente graafstroom kracht gemeld dat ik voor het ex-assurantie kantoor (dat [1] plat moet en waarvoor dus per definitie geen lange termijn verhuur mogelijk maar wat [2] voor mij tijdelijk wel geschikt is) niet genoeg wilde betalen. Kennelijk wil niemand dat en dus is het oud vertrouwde - kapitaal vernietigende, sociaal initiatief smorende, frustratie kwekende, onbetreedbaar heiligst der schijnheilige - leegstandliedje bij deze en bij schrijnende voortduur weer een coupletje rijker.
-----------------

Vroege kristenen plakten hun milde (zonsgewijs milde breedtegradatie gerijpte) houding reflecterende testament als (verbeterindehandhoudgreep) een pleister op het (beslist niet alleen door maar evenzeer als) woestijnvormend, oer bloed en bodem (expansionisme en onderwerping) vergoelijkend en verform(norm)ali(be)zerend boek. Tenminste dat denken ze, in werkelijkheid werden ze als dank (en/of wraak) voor dat hulpaanbod, als straf voor de als belediging opgevatte mankement en nood lijdende perceptie en inschatting (of voor de oppervlakkigheid van geboden hulp, niks doortastends, slechts cosmetische ingreep, een masker ((en plastischirurgrijnzende ent)) om een verminking te verbergen), zonder pardon ingelijfd en sindsdien geloven ze niet alleen dat het aards bestaan een reddeloos diep tranendal en barre woestijntocht is maar helpen de schepping aan meer zand, veel meer dan men (over) opscheppen kan, Onze stichtelijke maatschappij bestierders 'helpen' alle volkeren aan het zelfde gevoel door (monomanies besmet) mee te doen met het allerhand gebied in woestijn omtoveren, missionaristies langzaam of bij voorkeur met straaljagers. Want die vergen uiterst beheerste bediening en op dat soort fatsoen word graag gepocht ... maar helaas, geen waarden zonder gasten.

Is het niet of juist wel zonder reden dat zodra dergelijke verzengingsregio onder ogen zijn gezien, die gebieden meestal meteen ook (al) op het (onderhavig/desbetreffend) netvlies naijverig doorbrandend en daarom alleen/meteen al zorgen baart?

En dan ben ik nog niet eens aan de demograviezigheid en incontinentie gevolgen toegekomen.

KKKristenen plegen hun uiterst hoog en droog (maar toch ongezond ver)standig heilsboodschappenpleisterplaatselijke oorverdoving missies intussen contraproductief en zelfverloochenend in opdracht van deze verzenging-verstrenging verste hand aanhouding. Palestina is de hel op aarde maar op de kansels bazelen zwijmelen, zwafelen en ijlen ze rustig ziende blind verder over 'het beloofde land'. Die geestes(ON)gesteld(over)heid brengt hulpjes, vanzelfsprekend altijd tekortschietende bevoogdingbehoeftige minderwaardigen het opdreunen van draaiboeken vol onderdrukten scriptease bij met en volgens ijzeren rita ball en kettingreaktie (er) onderhoudende tiepies gespleten formule:

zorgmijder word geproblematizeerd maar de gemeden zorger kan geen blaam treffen, populisme is nooit gezond vestandig maar altijd polarizerend op de man spelend onderbuik(braakberieksel).

bewapening 'zorgt' voor veiligheid maar wie dat als bedreiging opvat is irrelevant want wie zwaar bewapent is houdt per definitie het hoofd koel want gezag is tenslotte overlegd (├╝berlegen, alles slaand boven alles staand) synoniem met fatsoen.

Het schreeuwlelijkst voorbeeld van dienststatus (objectieve aandacht voor staat van dienst gaat daar ten kostte van) is (komtie weer ... ) een straaljager. Namelijk kroonjuweel en publiekstrekker bij gezinsgeorienteerde beursen van de kkkristenen. In 1 en hetzelfde exemplaar van Het Gereformeerd Dagblad (12 februari) waarin zo'n onding de helft van een pagina grote (gezins)beurs (23-27 f) advertentie instraalt, opvult en uitpraalt mag Bart Spruyt reppen over de groeiende perceptie dat geweldbereidheid alle monotheismen kenmerkt, omdat door de aandacht voor islamitische vormen ook de christelijke vandien treft. Kennelijk deed hij dit zonder te weten dat het bewijs voor zijn stelling enkele bladzijden verder geleverd word want hij vermeldt het met geen woord (gemiste kans) .. of mischien word er opzettelijk een levensgroot en zo niet doodgezwegen dan stilzwijgend verschil tussen aan de ene kant het kneuter(knutsel) terrorisme en aan de andere de verzuild, gespecializeerd, industrieel en exporteerbaar vormen ervan gemaakt, alsof ze niet alleen niks gemeen zouden hebben maar elkaars natuurlijk vijanden zijn ... zoals macht en kracht ... wat voor zover het fout aangebrachte (dus continuiteit verkrachtende en continenten in botsing brengende) schaalverschillen betreft eigenlijk ook wel geld maar beslist niet wat betreft principiele middelen keus. Plof is plof en lof is lof, groot en/of klein maar lof beslist niet plof en/of geen lof ooit plof (biobranstof hin, biostofbrand her, moederhulpje lief enzovoorts).

Loeizware verlogenheid
Volgens die takken kristen rakkers zijn stalgraajers een symptoom van goed fatsoen, daar zijn , ik zei het al, zo bescheiden vol bewondering over dat het grenst aan het onbespreekbare. Ik ben voor beide gaten niet te vangen en dus spreek ik rond( )uit, zij het niet met veel spreekbuis-hulpmiddelen (zelfs geen bloggie ((hoewel ik nog wel wat (((engelstalige))) kommentaartjes smijt hier en daar)) aangezien ik me onderwerp aan de internet verduiveling en uitbanning die het, in tegenstelling tot mij, buiten mijn moeder's deur houd).

Dat doelwitten van zo'n onding gillend aangekrijst worden alvorens pas echt onaangenaam be- en getroffen te raken is geen vermelding waard, nee, Balkenende, je weet wel, de man die heeeeel ver weg een wit voetje ging halen bij de aan- en opstokers van dit soort industrieel terrorisme en er nog lekker vervelend veel verrend lang last van hield, DIE heeft last van "toegeschreeuwd worden met gezond verstandig parlament vervuilende populistische onderbuik(zakenvullende) straatpraatjes". Dat is wat ik een CDA stemmend vrouwtje (op Avro's Nachtdienst) en even later een oud prominent CDAer van Zijdeveld (op De Andere Wereld, 21 februari 2010) hoor beweren tenminste, op o zo beheerste toon natuurlijk, dat spreekt.

Van Christelijke tegengas bij en redmiddel voor formidabel onverbiddelijk versmachtig, ver3ewereldlijkend en misstandelijk 'geintrigenteer' (oftewel, in 1 modern woord: inkomenspolarizatie) komt dus helaas niet alleen weinig tot niks terecht maar veel erger nog, de krui(t)tocht TTTegen te kaal en onontsnapbare gestrengheid, schrijnende ondeugd en gevaar alom in te droog, heet, en harde dreven, ketst en stuitert even hard terug en men herstelt de vijand dus niet maar voedt en verleent hen hand en spandiensten door er simpelweg door aangestoken te raken ... 'er tegen' verwordt tot 'erin', 'erdoor' verzandt en komt er niet anders uit dan (zo 'goed') 'als' en 'met' hen (ook op zoek naar een volgend verzandbaarheid meelijdend opvolger om ook die van falende behulpzaamheidsmisstapperij te genezen of hen daartoe te bewegen, afhankelijk van welke frontkant men de toestand beschrijft. Krijgt u er al Tolkieneske beelden bij? Nee? Dan kan ik u aanraden hem net als ik, midden in Saudi Arabie te gaan lezen).

Voor zover de christen zich aan bovenstaande schuldig maakt, faalt, verknoeit, verspeelt en verraadt hij als ver- en niet bekeerde volkstamsgewijs zijn mooiste herinnering, meest koesterbare talent, beste voornemen en geloof (leidt u even met mij af: geloof, lof .. aanplant en hergroensel, allemaal doelen die ik even schrome- als tomeloos ook, zo niet uitsluitend als, toch wel degelijk onder mijn dierbaarsten er- en beken. Dit schotschrift is dus een gewoon een zindelijksgwijs verantwoord voorjaarschoonmakertje, een ballast lozertje. En als opmaat tot een scrappe zet tegen beveiligd Zionisties PVVeriteus lefgozertje ook nooit weg).

0 Comments:

Post a Comment

<< Home