Monday, April 07, 2008

Wilders, Crazy Horse, Monotheismen en meestvoud

AEL 'antwoord' op Wilders

roept wel een associatie op met hoe het woord thuis ondanks mijn aan jahjah's adres gerichte wijze lessen van vele jaren geleden alweer, nog steeds verwarring sticht en tot botsen poogt te verleiden en voorbereiden.


we zijn weer ...
nog lang niet ...
dit wordt ons ...
voel me meer ...
met huis, je weet wel, waar we vaak alleen maar verder van raken dankzij foute voorstellingen.
gaan nog niet naar ..
... wieltje centje.
Een reklame bureau dat, goedgekeurde natuurlijk, toekomstplannen facades mag inkleuren zodat de klant er bedrogen op uit gaat. Amerika inclusief ggggggggrrrristal ikheid is het allekantenland van zionisme en zo is het.2 april 2008:
En piet sprak de volgende vergelijking to Je Zusje: Daarop lieten hun moeders zich de huid vol schelden en haar tuin kaal plukken met vreemd verwende kinderen die geen bitter lusten en routine fobie hadden ten gevolg, ze vonden geld uit om eeuwig jong te blijven, koste wat het koste.


Een (spl)interkultureel knelpunt aankaarter en gave munt uit de knoop masseur
beweegt zich in de spanningsvelden tussen terroristen, hun hormoonhuishuishouding abominabel onkundig voerend, maw, tussen de 2 vuren van treurigerwijs vrijheid in vaandel voerende staten enerzijds en de 'dhimmertanen' aan de andere.


De schrijfstijl (om van vormgeving maar niet te spreken) mag dan
spottend overkomen maar bedoelingen zijn bloedserieus.Wilders, laat ik daar kort over zijn, is een zionist
...

....ik ben blij te kunnen melden dat 3 april, de volgende dag dus, de opinie pagina (13*) van het Reformatorisch Dagblad middels afgedrukt protest van Rabbijn Evers [Rector nl/Il Seminarium] jegens recent radio gesprek met Geert, mij noopt die (al jaren bestaande) indruk bij te stellen. Geert is toch niet zo eenzijdig en partijdig als ik tot nog toe dacht maar heeft consequent ook op bloeddorstige passages uit het oude Testament gewezen en daarbij christenen een met dat aan Koran lezers vergelijkbaar advies verstrekt: opdoeken die passages.

* Citaat (het kopje volledig): Oude testament hoeft niet worden herzien. Film "Fitna" volgende stap in marginalisering jodendom in Nederland. De opmerking van Wilder dat het OT vanwege de agressie vervangen moest worden door het Nieuwe Testament - als voorbeeld voor zijn pleidooi voor een nieuwe Koran - is kwetsend voor de joodse bevolkingsgroep, schrijft
rabbijn mr. drs. R. Evers. De aanhangers van het OT hebben nooit dood en verderf gepredikt.

Piet: Nee, mischien niet, mischien hebben ze er stilletjes in een hoekje gniffelig en gespeeld boos aan zitten werken en ging het daarna als een troost en trots tijdens grote onderdrukking en onmacht van hand tot hand (en is sindsdien bron van wijze lessen over hoe makkelijk gevoelens zich aan omstandigheden aanpassen of iets dergelijks, zou goed kunnen) maar humor met doodsverachting (iets wat ze zeker met hun vroeger en nu weer naaste buren gemeen hebben ... hoewel je je kunt afvragen hoeveel van de oorspronkelijk gediaspoorden genetisch ongewijzigd terugkeerden) of (betrekkelijk onschuldig) stoom afblazen in en vanuit kansloze positie, veranderde in een onschuld die toch des te betrekkelijk bleek naarmate nadragendheid rekkelijker, de grotere oorlogen van de afgelopen eeuwen brengen bijna stuk voor stuk het bewijs dat toendertijd stilletje een rekening geopend was die de halve wereldbol rondgezeuld werd. Is hier sprake van een groot geloof of diep trauma? Mij lijkt het nog het meest op een (echt of aangepraat doet er weinig toe) brok wrok dat 3000 jaar moest sudderen voordat het eindelijk de vele vijanden kon laten sidderen. Vijanden die zich ondanks vriendelijke glimlach niet zonder slag of stoot van huis en haard lieten ontdoen en er wel oog voor moesten krijgen maakten ze overal, dus tja, Saddam was gewaarschuwd en had Palestijnenhulp beter over een andere boeg kunnen gooien, permakultuur in Ur of zoiets bijvoorbeeld, maar dat terzijde want nauwelijks terzake. Palestijnen zijn anders dan Joden niet op schijnheilige maar voltijd en daadwerkelijk met hun oergronden verbonden, bijna op de vroegere roodhuidige manier die zoals bekend onroerend goed niet als verhandelbaar beschouwden.

Giftig geniep: Stel je voor, niet niks, 3000 jaren collectief gemompelde krabbeltjes onder het recht op anders zijn, eigen identiteit enzovoorts, als doorsudderende wrok- en wraaklangademigheidsoorzaken zonder door, wat de overgrote meerderheid betreft, zulks onderschattend schrijversvolk, ook maar bij benadering (uitzonderingen daargelaten) tot in dit duister verleden herleidt worden. Alsof kontrasten tussen woestijnen en groene dreven niet levensgroot genoeg zijn. Logisch toch, dat wegens zoiets de volgende uitspraak van Evers al met al niet herkend word als die van een tiepisch gespleten oorlogsmisdadiger.

Het Koude Kunstje van Evers: "Is het niet opvallend dat de aanhangers van het Oude Testament nooit dood en verderf hebben gepredikt de afgelopen eeuwen?"

Laat me eens pijnzen, waar kennen we joden nog meer zoal van? Is Cruyff een Jood? Is aanvallen de beste verdediging? Handtekeningen, oogwenkjes, schijnbewegingen en ander toneel .. op de beurs, in de krant, voor de kiekerd. Hoe meer men Evers en dergelijken (gerede lijken?) gelooft, hoe onbeschaamder ze te werk gaan. Zolang dit soort leugens (en het is nog veel meer een halve waarheid want pro-Izzyisten zijn hoofdverantwoordelijk voor een ontwricht midden oosten en een ontketend klimaat) makkelijk aftrek vinden, is de markt voor Israels lievelings industrietjes, repressie en ├╝berwachung nog lang niet verzadigd.

Ik schaam me voor het joods gedeelte van mijn bloed, juist wegens dit soort ontkenning op een leugen gegoten om die over een onwaarheid te spannen en dan ijskoud een rekening te schrijven voor de bouw van een stuwdam dwars door elke oceaan voor een eenmalig peperduur opvoerinkje van de aardkloot af uittocht. Alleen zij die autistoods eichmanneske truukjes leerden en enorm veel verdienden de laatste tijd need apply. De rest mag door aankomend schrikbarende verduringen kreperen of kampbewaker
worden.

Klakkeloos jodendoem ondergaan is dom, ze maar halfdoordacht te slim af proberen zijn lukt niet, daar kunnen de nazis van meepraten.

Mensen de dood in sturen en mooi weer moraalridder spelen, ook hier in Nederland. 2003 --de VS vallen een land binnen dat al zwaar lijdt onder eigen leider en buitenlandse sancties, met middelen die langwerkendheid langs heel anders bewandelde weg dan enkel pen en wegens voldoende collectieve wraakgehalte heilig verklaard papier bereiken -- DU ammunitie kan elk dom, klein en vooral, half dronken (letterlijk de oudste truuk in het boek) gehouden fabrieksarbeidervolk
in elkaar zetten.
Laat de opdracht tot gebruik maar aan de hoge versteende zielepieten in de rabiaatste Rabbijnenkringen over. Zie bijvoorbeeld het relaas van Joachim Martillo over de dood van 8 studenten afgelopen maart in jerusalem, vlak nadat een 'legerhuishouding' in Gaza 120 levens, op de kop af 15 keer zoveel, had geeist. Mogen ze nog blij zijn, niet tegen de zelfde koers als Libanezen over de kling gejaagd te worden, maar daarvoor moeten ze dan wel al 60 jaar lang met honger en dergelijke boeten. Ach relativeert u, de roodhuiden zo goed als uitroeien was ook een klus van veel meer dan een eeuw? Van je familie moet je het maar hebben. Niemand kan dat gezegde beter begrijpen dan een een Indiaan en een Palestijn(die liever sterven dan hun land verkopen).


Een van de beruchte probleemwijken (oosterwei Gouda, zie Ref DB p2, 4 april, Vredespad verbindt kerk en moskee - door G Verdouw.) heeft sinds enige tijd een 50 meter pad van blauw geschilderde klinkers.

En inderdaad, ik ben ook van mening dat het christendom en de islam elkaar juist zouden kunnen helpen in- en herzien in hoeverre ze door hun intriganten (door ((hier en daar steekjes laten vallend en opstandig)) tegenstand te bieden) besmet zijn geraakt.

Walging en fascinatie zijn hoogst verwandt want massaliteit verbroedert EN verschraalt, daar munt uit slaan is onethisch.

Het in verdediging gedrongenschap begint met diefstal, vernedering, knechting en draait meestal uit op onverbiddelijke volkeren moord en de trend dat hierin steeds sneller en met steeds ongelijker middelen te werk gegaan word lijkt vooralsnog alleen in Afrika met enige regelmaat en traditioneel handwerk gelogenstraft.

Poolse volkswijsheid omtrent Joden ---- Alvorens u er eentje aan te bieden, een inleiding (ongeduldigen kunnen die makkelijk overslaan door naar zelfde kleur als hierboven verder te bladeren, in de zwart op wit versie naar het volgende #tje zoeken). Ze zijn er in alle soorten en maten omdat Polen als op geen ander Noord Europese bodem ongewaarschuwd met dat werelddelen rondzwalkende, tafel- en rafelranderig alle kanten opspetterende gajesbloed 'hoedende' en 'beherenboerende' belastinginnnende goedje (met de bergen joetjes onder hun hoedjes) te maken kregen.

De vandaag de dag door niemand zo zeer als joden zelf in leven gehouden joden 'haat' daar (evenals elders overigens), is niet voor niets het spiegelbeeld van hun 'liefde' voor alcohol, een onnodig en onnut gepolarizeerd en dus alle nastrevenswaardige potentialen aborterende 'ondingamiek', ... ze gaan met z'n allen haagse woordenschat verbeterings wedijveren plegen daaro (Wilders werd politiek pyromaan en dergelijke genoemd deze week) dus dan kan en mag ik niet achter blijven.

1450 verleiden kabbalisten AKTIEF christenen om hen aan het roer te laten.

Het deel van semieten dat via de meer directe route in noordelijke richting migreerde zagen zich op de lange weg naar Polen genoodzaakt om zich allerlei bloeddorstigen van het lijf houden en dan te vriend te maken. Daar offerden ze dan rip uit hun lijf voor,
het al sinds genesis tot hulpje gedegradeerd en inlijfmachientje opgefokt, wat geld en/of een van de bloedjes van schoonheden die -- daar werd op het pedofiele af voor gezorgd, door crimineel vroegtijdig in eigen rozen te schieten zeg maar -- ruim voorhanden waren. Solzhenitsyn bericht dat joodse huwelijken tussen 13 jarigen 'regelmaat' waren.


Het bijstaan van de minst kiese onder leiders loopt alleen in your Hollywood dreams slecht af met de booswichten, zowiezo slechts 'fall guys' voor de onzichtbaar 'blijvenden'. Ze zorgden om de dooie donder wel en zo vroeg mogelijk bliksemsnel (paarden en duiven
deden vroeger het zweet en zwerk werk wel)
om hun slachtoffers in en zichzelf uit de knel wegen op en neer te bewegen --


Hieronder een soort Geraasprutkal van Zion in eigen woorden (daarmee niet mijn aanleg voor dergelijk misbruik ten tonele voerend maar omdat ik toch bezig ben ... . met huiveren van gelopen gevaar, ... via de dominee bijvoorbeeld ((1 van K's voorlopers)) was ooit een Zuid Afrikaan op bezoek, tijdens mijn tienerjaren en die nodigde me gul uit de slavenzweep te komen hanteren - ik heb een precies 12 jaar oudere canadees israeliet ((een internetkennis van me)) ongelooflijk goeie boeken zien citeren maar er toch volgens mij verkeerde conclusies uit zien trekken - volgens hem is Israel de enig echte en geslaagde matriarchie):

--- Gastlandgemeeschappelijkheden verslappen met overvolheid inplaats van gezamelijke doelstellingen formuleren en vervullen (DE voorwaarde voor waarde vastheid en het irrelevant maken van valse veiligheid in wapens en goud) raken in het slop.

--- Balling ('Verballen' niet beter?) van beslissingsmacht met ontruiming
(onteigeningen a la Josef in Egypte, zie jewdas.com).

--- Schuld en ontheeming ophopende alsmede daarop hopende speculatieve marktinterventies (hongeren de mensen niet door uitblijven van de 7 slechte jaren, kunnen
we ze altijd nog dronken voeren).

Voordat dergelijke talenten kunnen woekeren moeten menig schijnbaar anderszins edoch voorbereidende en van reeds opgesomden enkel in mate verschillende de ronde doen. Daarbij geldt:

Hanteer en werk vermassalizatie in de hand, vergoedkoop levens door overstelpende aankweek en -drang, overspoel de markt --- hierbij zou ik Kevin Macdonald's duiding van immigratie politiek in de VS graag laten gelden, ware het niet dat mijn standpunten wat dat land betreft en zeker met betrekking tot immigratie, altijd in de eerste plaats bij de oorspronkelijkste bewoners, de roodhuiden, aanknopen en iwel zo dat ik me inzet om alle bleekscheten naar europa terug te repatrieren, sterker nog, de EU is het de First Nations aldaar net zo verschuldigd als het hielige plicht zou moeten kunnen voelen om minstens ook Zuid Afrika van blank/globa- en Zionistiese overheersing te bevrijden --- destabilizeer inheemsheid en doe politie-staat speelgoedjes vraag rijzen (anticipeer wijselijk genoeg met specializatie - Zie hierover Bichler & Nitzan), dit al zal zorgen dat alles weer zoals thuis word, toen de in ons DNA nagloeiende bloei en glanstijd waarin babylon zo ongemerkt kaal gevroten werd dat we uit pure noodzaak beginnen moesten onze vleugels uit te slaan en daar een deugd in leren zien te zien, dat we de herinnering aan spelenderwijsheid van machtsgroei niet door harde feiten willen bederven maar doorvererven.

# De jood, terwijl hij zijn slachtoffer slaat, roept en jammert: au au, je doet me pijn.

Uit het Pools gezegde blijkt dat de J.., laat ik liever bezetenen of bezittelijken zeggen (dat klinkt onpartijdiger en het rassisme element kan me buiten de aanleg discussie toch niet boeien) zeggen, hun slachtoffers ook het slachtofferschap niet gunnen, ze kunnen het zelf wel gebruiken, er veel beter mee om en vandoor gaan, hun voordeel mee mogen doen en er bijna letterlijk met veel media geweld mee moeten mogen 'schermen'.


Wie wil nou geen stageplaats in zo'n bedrijf, een lesje geleerd worden door dit huiselijke kring ontgroeid ambitieus vrouwelijk (onderzee)geschipper?

Maaaarrrrr ... .. omdat mensen met die levenshouding doen alsof ze met slachtoffers meevoelen via dezelfde veronpersoonlijkende gespletenheid waarmee delegatie en in deurwaarde gelaten wetnalevingsplichtverachtenden placht te belonen, namelijk door hen hun daardoor meteen ontheiligde plaats met even weinig dankbaarheid als waarmee onze zo gewettigd mogelijke fatsoensrakkers een slok water innemen, te ontnemen, lijken ze aan een binnenste buiten gekeerde jezuscomplex te lijden. Met andere woorden .... Dit 10 kommas tellend zinnetje is een stukkie theologie: Als ware dit DNA kruispunt ontsproten opportunisme kind van de rekening schrijverij specializatietje een spiegelverkeerde (huis vol verdraaide psieguls) versie van Jesus, neemt ie anders dan in ons poolse volkswijsheid voorbeeldje de pijn van eigen, en ja, zelfs vreemd volk wel echt op zich. Helaas komen de spiegels in beroering, zo heftig dat de duidelijk gewenste en gewenste duidelijkheid van grenzen tussen/aan zelf en ander - kristelijke vorm van het verwenst heidens 'van de nacht een dag maken' ook ver blijken te kunnen zwemmen en dus niet veel beter uitvallen. Als we de protestante stromingen binnen de godengeleerdheid even verwoorden op een manier waarover ze onmogelijk bezwaar kunnen maken moeten we Jezus als, zij het tijdelijk hulpeloos mens, toch ook nog steeds als (onlosmakelijk van) God beschouwen, en dus niet een soort rode kruis en humanitaire blauwhelm. In dit goddelijk licht kan je stellen dat ie kinderlijk eenvoudig verstoppertje speelt en de pijn van eigen slachtoffers gaat verlichten, of, alle verantwoordelijkheid, zo ver mogelijk, van zich werpend, slachtoffers van eigen (mischien ook slechts tijdelijk leidende/lijdende) satan gaat compenseren. Mij bekruipt daarbij het gevoel dat iemand met jodenmentaliteit het wel best vind als kristenen een Jood Jezus krachten en machten toedichten, zijzelf bedoelen met metaforen in die richting een altijd oneindig in het verschiet, buiten zicht maar ook schot blijvend en doorstotend afstammeling, de hoofdzaak is zo veel mogelijk lotjes in de loterij te hebben. -- het volgend tekst segment in groen gaat weer over Je( )Zus.

Eerst even iets over boek houdingen (in welk licht is een boek houdbaar, of en zo ja, hoe (hoelang, hoezeer, onder welke voorwaarden) boeken houding geven.

-----------------

De Bijbel in plaats van EEN boek met boeken, bestaande uit kleinere, samengevoegde boeken, HET Boek DER boeken te noemen is een grote fout die ook Moslims met de Quran maken, ook hier spreekt de besmetting door (bel)oer(draai)boekhouders.

De antologie maar ook de catalogus, verzamelboeken dus, zijn boekvormen waarin allerlei uitersten 'passen' --- pacificeren, verzonnen, verzind en verzuild; passeren, van persoonlijke herinneringen aan dierbaren in poesie albums aan de ene kant, en de meest 'bedwaasde' en 'aanvliegerig' gepassioneerde uitersten van gewekte illusie aanjaagsel, wat wederomstuiterig de hele heilig nu nog behoudener woudse vastigheid voorspiegelende psiegotechniek fabriek in beweging brengst bevordert met rode draad en complot zoekerij, wraak en wrok, pief, paf en poef.., aan de andere kant.

----------

De brieven en kranten in de middeleeuwen stonden vol details over de ontelbare soorten stad- en streekgelden, vooral zulke die al in omloop waren natuurlijk, de verscheidenheid daaraan beliep volgens Ulrich von Beckerath wel 1000 soorten. DAT WAS PAS DIVERSITEIT, en wel de veiligste, op grote, precies goede zelfs, namelijk thuis houdende afstand er op de koop toe bij inbegrepen. Het perfecte kat uit de boom kijken, multikultuur ten top! De enigste vorm waarmee ik wel leven wil en kan maar desondanks nog steeds vruchteloos bij medemens in herinnering poog te roepen en tot leven probeer te wekken. Maar onlangs waren er weer van die links verdwaasden die deze feitelijke waarheid (ook eenzijdig trouwens als je het over de lucratieve wapenhandel in het 'spel' prominent in dit plaatje past en plaatst).

Boeken in(-, om- en aan)zet kan even afkeurenswaardig zijn als in het geval van wapengebruik omdat ze superioriteitsgevoelens opwekkende gemakzucht in de hand werken. Een boek samengesteld uit andere delen is niet alleen (smart halverend) gedeeld maar ook vaak ver- en hoe langer hoe verder onderverdeeld (vooral wanneer de ((onbeschreven)) bedoeling en inhoud door laag bevestigbare feiten gehalte zo veel mogelijk valse tegenstellingen schept teneinde allerlei klandizie segmenten tegen elkaar uit te spelen).

Boeken waarover oerlang gedaan is of bestanden zoals het hier en daar de kop opstekend leitkanon raken al naar gelang fijnmazigheid enorm en uiteindelijk tot barstens toe vervuld/vervuild, simpelweg omdat de onderdelen doorgaans per definitie, daar door/in/uit andere tijden en door/in/uit andere lagen van bevolking opgetekend, niet geheel niet maar wel niet geheel met wat dan ook, en zeker geen gemiddelde, verenigbaar zijn.


De orthodoxe joden (het rabiate rabbinaat, de chahal, Kahal, Hasbara en hoe ze ook allemaal niet nog meer heetten, heten en nog mogen gaan heten), en meer nog de telkens weer jammerlijk mislukkende weer- en opstandigen en apostaten uit eigen kring (die averechts werkend de ouwe garde nog versterkt, zoals daar waren, marx, freud, de bolshies, de neocons, de eredivisie massamedianten, de niet eigen maar alle bodem ├╝bernazis, de transfeodale marktverpesters enzovoorts en zo verder) plaatsen dat 'beste van alle boeken' beter in perspectief door ernaast de talmud en torah maar meer nog de verse geldstroom becijferende gehouden eindejaarsboeken voorrang te verlenen .. .van testament vernieuwing moeten ze echter niets hebben, mischien omdat dit kkkristelijk evangelie uit een tijdperk stamt dat ze als hun diepst treurige beschouwen.

Bovenstaande moge duidelijk maken dat ik en velen met (en wat minder met) mij ----- de hele islam, die A: wat de harde en vroege kern betreft mischien het soort vrijheidsstrijd leverden dat een duistere schaduw richting Crazy Horse en dergelijken wierp maar B: aan de vijand wat demografies machtsvertoon meer dan gewaagd waren en die C: als voormalige huurlingen hun zwaardzwaai werk voor het islamities equivalent van de doopplechtigheid nauwelijks hoefden onderbreken en na bekering er blinkblink vrolijk mee doorzwaaiend belastingvoordeelpinatas steeds en almaar verder wegen op en af in de bomen mochten gaan hangen ----- ervan overtuigd zijn dat ouwe ondeugden nogal taai en verdelging-resistent zijn; de onophoudelijk- en bij 'voortduurzaamheid' van de Poolse Jood praktijk word via het Jezus figuur omfloerst en gecamoefleerd, die deed het ooit, om ooit (maar niet meer hetzelfde ooit), voor eens en altijd een eind aan alle lijden te mogen maken -- helaas schijnt de adempauze of het pleitbezorgen die ervoor nodig is nogal uit te lopen, wat voor intussen veel vals gebleken jubel heeft gezorgd (kalendrisme is een aan het boekhoudend vrekkendom en eeuwig jodenstom nogal verwant, de torah zelf is minstens ook 'gewoon' een kalender, zie de mafketels te elcappuccino.ch).

Waarschijnlijker dan dat men in de hemel nogal slecht op adem schijnt te kunnen komen zelfs al is men als gods enig eigen zoon de ijle lucht van jongs af gewend, lijkt mij de volgende mogelijkheid: Jezus heeft per ongeluk een beetje veel lijden op zich genomen zodat dit crediet voorlopig nog niet doorleeft en afgeleden is kunnen worden teneinde het op zijn rug af te wentelen alvorens en waardoor de uiteindelijke (lang reikhalzend, smachtend en zuchtend naar uitgekeken en verlangde) vrede op aarde zal losbarsten

Hoeveel en hoezeer krediet omslaan en op een straf kan beginnen te lijken word overal daar waar het een poos lang vergeten is ongenadig ingewreven (op de weerlozeren afgewenteld), dat merken vele tot voor kort welgestelden in een land dat zich nogal massaal aan Jezus en toch ook aan Joden zijde waant (eerste door ((en toch ook ondanks)) het twede zogezegd).

Joden Jezusachtige talenten en eigenschappen toedichten en zich van ebensolchen te bedienen stuit slechts schijnbaar en des te harder op stinknormale realiteiten naarmate de danzij gegoochel met symbooltjes (kalenders noemde ik al, voorraadcijfertjes en ghetto-verdiepingstapels), aangedikte goedgelovigheid de gemoederen zo danig vergiftigt dat ze minder tegen een stootje, laat staan steeken onder wateren, kunnen. Het lachen is ons met man en macht vergaan.

Ps (ooit de kern van mijn betogen en beogen maar de weerklank was zo bijster bedroevend dat ik het naar achter(/onder) heb verschoven, toch snapt u bovenstaande niet goed als u dit niet gaat snappen):

Kristenen steunen niet zozeer de verkeerde semieten* alsdat ze semieten verkeerd steunen. Niet bommenwerpers maar zakken zaad, watervervoersmiddelen en migrerende dwangarbeid in de op kleinst mogelijke schaal door te voeren kompost 'inDUSTtree' zijn van node en dan een heeeeel lange adem voordat we het MAKROklimaat weer eens ten goede kunnen veranderen (intussen mogen we natuurlijk wel met volste teugen van MICROverbeteringen beginnen te genieten en dat is ons geraden ook).

de verkeerde semieten* = hoe groot ook verschillen tussen Arabieren en Joden mogen zijn, de overeenkomsten zijn altijd nog zwaarwegender. Met betrekking tot het kristendom is vooral van belang dat het groot werd door de alleronderdruktsten hoop en troost te bieden, de manier waarop in haar voetsporen nu ook de Islam aan terrein wint. Dit in kontrast met de de zogenaamde 'bevrijding' ideologie waarmee joden (altijd zorgvuldig op de hoogste plekken achter de schermen te vinden) achtereenvolgens rusland en amerika beheren en overmeesteren.--- Joden hebben een al veel oudere staat van 'dienst' bij het alle rassen 'binnenoeverend deriveren' wat al demograviezigheid plegend een stel absurd veelkleurig en navenant steil klasse, bijna kaste verschillen oplevert en alleen daarom al hun nationale grenzen als een aanfluiting ontlarvt.

Geschreven ter gelegenheid van de na meer dan 15 jaar verder verhuizende Nederlandse Hervormde dominee,

door piet (die u, lieve lezer ((hoop ik dan maar)) in de rest van deze zin 5 keer de kans geeft (in en) af te haken en 4x af te commaen) en die zich mateloos ergerde aan zijn eeuwig gebazel over geloofd land, jeruzalem en omstreken zonder, voor zover ik weet, ooit maar een woord te wijden aan langzame en pijnlijke volkerenmoord ondergaande Palestijnen, behalve ze mischien ooit een bedreiging genoemd te hebben (ik luisterde natuurlijk zo min mogelijk naar hem - maar moest toch af toe de huiskamer van mu moes doorkruisen - hij helemaal niet naar mij, en zal zich ook door dit schrijven niet ter verantwoording geroepen voelen, maar ik schrijf het ook meer in mijn funktie voor de taak gesteld ziet boven op de zich hopende zieleknopenberg middels tot besef reikende want goed treffende benoeming en dan te boven te komen, dan voor hem).
Dat is het lot van een zwartschaapachtig zoon van de man die hem een groot
gemeenschapsgebouw hielp bouwen
(helaas niet met een brede keur aan boeken zoals de mijne getooid en ontplooid)
....
en god weet aan welke verdere afleiding van echt genezend kontakt tussen vader en zoon hij schuldig is en naar allerhoogste waarschijnlijkheid evenzeer zal blijven; een genoegdoening is al even onwaarschijnlijk als dat de wolken ooit echt iemand genaamd Jezus in de absolute definitie zin, zoals hij en zijn collegas niet moe worden te beweren, zullen gaan dragen.U zult zich afvragen, waar haalt hij het vandaan?
Nou, hier
http://limitedinc.blogspot.com/

Friday, March 21, 2008
---
What would Jesus say about the warmongers? -- Men in chains 3 (zie hier vooral ook de overheerlijke kommentaartjes)
.. niet maar ik ga mijn antwoord voorlopig toch bij de wedervraag laten, waarom lezen jullie dit niet (eerst eens)?

0 Comments:

Post a Comment

<< Home