Monday, March 01, 2010

VerMassaliteitenPlaag

Tussen lipToorn en neusDoorn Door Kroniek Van VerWoestenijing.
De strijd tegen peilloos feilbaar imperium opname is als een onbeginbaar werk, geen zalm die de niagara anders achter zijn staart laat dan stroomafwaarts (of hij zou een sluipweg moeten kennen ... ik bedoel natuurlijk zich zulk 1 herinneren). Door mijn overtuiging dat simpele uitvindingen doenbaar zijn gelook ik ook dat schuilplekken makkelijk genoeg een John Galt gehalte kunnen halen en zullen bereiken. Ayn Rand's Atlas Shrugged zou best eens binnen onafzienbaretijde profetisch kunnen blijken, vooral omdat ze mischien voelde en deel uitmaakte van een intelligente russische voorhoede met een slag mensen die linea recta via zulke die Robert Friedman beschrijft, achter de computers van Goldman Sachs en verwante takken van sport terechtkomend pas echt een imperiaal stempelterreur op de wereld weten te drukken. Hun erfgenamen zullen met gemak een brokstuk hier en daar 'verslimmeren' in de hierboven bedoelde zin. Daar is ook OBL trouwens al een veeg teken van. En nu ik het er toch over heb, ......
hoe solidair zijn Arabische Immigranten met Duister- dan wel Helderdom. Is er hier sprake van een keus, willen en hebben ze die ook, willen ze die moeten en/of moeten ze die willen maken? Raadpleeg Lexiline over de liminale en randverschijnselige vraag- en vaagstukken als het over verschillen tussen Joden en Palestijnen gaat. Waar is daar de middenweg die Klaas van Egmond, auteur van 'Een vorm van beschaving' zegt te beogen?

Mischien verdedigt Klaas zijn stadia en geleidelijke in elkaar passelijk- en grijpbaarheden doel slechts zwakjes. Ik hoorde hem 28 februari bij Vara's Vroege Vogels. Mij is ook veel gelegen aan het niet verraden en neerhalen van voorgaand ten gunste van volgend, zodoende te ver gaand goed, globaliteit ten koste van regionaliteit is bedrog, het dient er op te rusten, bouwen, vertrouwen en zonodig, terug te vallen, geen verderf ervan ten gunste van luchtspiegelend erf menig brug kleur geur en deur te ver. Mischien verdraait Klaas de standaardwensen die hij zegt te koesteren lekker smakeloos in de opvlakkigste versie van dien (hoe psycho-wereldwijd en wie weet kosmisch uitspraken als oost is collectief, west is individueel ook mogen gelden) die hij zodoende ironische genoeg in het extreem veralgemenizerend (en dus buitengemeen extremismenwaards) midden houdt. Middelen en media, gekaapt door de kapitaalvernietigende oorlog op elke schaal, elk straatbeeld verpestend, hebben een extreem slechte naam en ik gun Klaas zijn Herkules moed en taak. De omkering van collectieve schuld zorgt niet voor de bestendiging waar hij zegt op uit te zijn maar op statiesu quota van allerbreedst uitgemetenheid. Een goddelijk standpunt waar de mens niet stand houd noch verstand behoudt. Maar ja, mischien heeft alle begripsvorming een fundamenteel basisdualisme als vertrekpunt. Allesbehalve af in de zin van neutraal natuurlijk. Wat dat betreft is het beroemde Maslow stapel(b)aar volg ordetje ook nogal behoeftig. Moet natuurlijk nog door nogal dimensies gestut en bijgestaan worden voordat er natuurgetrouwheidsprijs kandidatuur van moet en mag kunnen gemaakt.

Duitse hang naar het groene, bescheidene, behoudende, plaatselijke, intieme deel (mee- uit- in- ver- en opdeel) ideaal waaraan de Nazis appeleerden maar helaas, zoals alle mooipraters, verraad pleegden, besmet als ze waren met en door globaliteits aanspraken en netwerken van hen die al vele vele generaties gewend waren geraakt uit nood een deugd te maken, ondanks alle goedbedoeld verzet. Ze hadden eigenlijk al eeuwen een sluipende en dra een fixe infexie onder de leden van lieden die op hun manier deelden, namelijk hun oorspronkelijk noodgedwongen (zelfveroorzaakte erosie en reputatieschade) migratie lot, dwz, anderen aan een weldra ook hun eigen en als vanzelf verraad (van alles hun eigen) 'hielpen', in andere woorden diegenen van de joodse gemeenschap die door schade en schande specialisten machtsmanipulatie werden en er tot de dag van vandaag onweerstaanbar toe aangetrokken worden, sleepten en jaagden de ene volksstam na de andere, en hoe langer hoe meer mengsels vandien, ook Duitsers, schermutselingen, veldslagen, grensconflicten, imperiale ambities en een wereldoorlog of wat in en door.

Zijn Arabische Immigranten in Europa en Amerika bereid hun positie/situatie op te geven als daardoor Joden het zelfde doen of ertoe gedwongen kunnen worden zodat Palestijnen hun vrijheid terug krijgen en het hel op aarde tijdperk kunnen beginnen af te sluiten? Vroeger mocht ik graag stukjes pennen over het elkaar niet uitsluitend verschil tussen wortelLOOS en wortelEND, cosmhiepocriet en (wortel)levensloopbaan bereiderschappelijke bestaan dus dat kan ik nu gerust achterwege laten (want waar een weet was is al een weg of isie ((niet nog steeds maar)) alweer weg((?)))

Is er niet een vreselijke verscheurdheid in het denken van joden en hun geblondeerde kampioen Wilders die er toe leidt dat zij zich massaal en met zijn allen wijs maken maar het niet zijn? Geen verhechting, genezing en bruggebouwerij te verwachten van hen die stofdoeken voor een terroristies teken aan de wand en voorbode van zwaardere instrumenten aanzien, voor hen die Palestijnen bestelen van alle recht om het de nieuwe invasieve buren toe te kennen.

Is er niet een vreselijke verscheurdheid in het denken van joden en Wilders die zich er toe leent van het afstoffen van oud erfgoed om de daarin gekerfde boodschappen te kunnen leren lezen verwacht dat het tot een landspaalverwijzing en verwijdering van aanstootstenen zou kunnen leiden?

Hebben de Marokaanse onrust stokers hier niet eerder alles met Joden dan met Palestijnen gemeen ... als je Hollanders en Palestijnen zich in elkaars lot laat verplaatsen.

De Joden en Wilders staan sterker omdat het in weliswaar oppervlakkiger maar heel veel opzichten eenvoudiger is Palestijnen met Marokanen te vergelijken, bovendien verklaren de laatsten zich solidair met de daarvoorgenoemden. Hoe Palestijnen over Nederkanen denken is mij nog nooit ter ore gekomen.

Links heeft vaak de mond vol van politieke vluchtelingen en schuift daar dan regelmatig Joden tussen als het wel duidelijkst en schrijnendste voorbeeld (BBC en zo), bij voorkeur als Israel weer eens een misdaad tegen de medemenselijkheid begaat om daar geraffineerd de aandacht van af te leiden. De vermeende wereldkampioenen slachtofferschap zijn namelijk in de eerste plaats heersers in het richten en doseren van alles, tot en met de laatste snufjes, wat de kampanje- en preek(- als de beste vorm van smeer)geld verdeelsleutelende en aanverwante roeptoeter beroepen zo beslissend maakt (zie Kevin MacDonald).

Een politiek vluchteling IS niet vaak spirituele zendeling en is dat nog minder openlijk maar 'werkt' wel veel meer ALS zodanig, dus als invasief intrigant (meestal tegen wil en dank trouwens), gewoon omdat niet genoeg mensen echt in de gaten hebben dat willekeurig welk heilig boek (memento mori, uit de wrakstukken gered souvenirtje), A: razendsnel een enorm geesten scheidend, mentaal splijtstof en eigen bestaan gaat leiden, B: slechts eigen schuld afschuivende erosie verbloeming en in werkelijkheid schuldbekentenis is, C: Kroniek van verwoestenijing.

Nu, na 12 uur, mag de linkse kerk weer een plaatje kiezen (under my thumb) en Nellie Frijda aan het woord laten die over wegvoering van Joden (maar over 900 keer verbanning, de helft 'take the money and run gevallen natuurlijk binnen 1000 jaar met geen woord) rept en een deel van hoeren eigen wil dikke bil toedicht (ook daar geen woord over jodenaandeel in een door hun notoir geliefde handel). Ik ben ook tegen ondergrondsen, dat weer wel. Palestijnen mochten willen dat Duitsers de vrije hand hadden om hen te helpen maar ook hun glorie is verguisd, vergaan en onderworpen.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home