Saturday, December 03, 2005

stapelgekbaarheid, neoconsolidariteit, vastleggers en -lopers


sargasso.nl/?p=1662 
Liberaal Blowverbod


30-11-05 om 19:02 - Markpiet('s laatste pennevruchten loos)

Het is niet voor niets dunkt me dat een eerste confrontatie met mijn! schrijf- en teksten stijl als het al een reaktie uitlokt, zulks 9 van de 10 keer verdachtmakingen en vermoedens jegens cannabinoiden en verwante middelen gebruik mijnerzijds
(geweest) zijn
(tot nog toe).Ik waarschuw maar vast even, 't zijn weer eens een beetje
(voor beperkte want als het ware voorpolarizerende zwartwitvormen te?)
ingewikkelde zinnen geworden, doe iets gezonds, rust uit en drink koffie voor je eraan begint. Dit fatsoensoffensief zal wel een stuiptrekking blijken en geen trend die ons kunstmatig terug richting gelijkvormig en stapelbaarder, maar half overwonnen confessionele hersenschimmenspelen dwingelandijt.Ik ben een
(ind)extremist op velerlei gebied, en als lange haardracht
(zoals bijna alles wat aan het lot van een stammenwereld die onbeschreven
((behalve door onder vuur liggende lang haar dragende uitzonderlijkheden zoals Ward Churchill er 1 is en dus niet onbeschrijfelijk)) veel dichter bij een 'eindoplos! sing' kwam dan de luitjes die nog geen 2 generaties later gewoon weer de zelfde grootste en veel slachtoffers makende praatjes maken dat ze een afleidend propaganda offensief over eigen
((zogenaamd uniekst en grootst))
slachtofferschap nodig achtten
((Norman Finkelstein
thema))
) wel verboden word heeft me moeder mischien nog net op de 82 jarige valreep de voldoening alsnog, een -- wegens in oog lopendheid overigens erg pijnlijk stekende piek experijens en aspect van een met dwarsheden doorspekt gedragingenkomplex dat
(vooral in het licht van genoemde bijbelse absolurditeiten)
haar latere leven verdriet heeft opgeleverd -- al 30 jaar lang voorspelde 'vastloper' mee te maken.was getekend:

knapkoppige letterkunstenaar maakt zijn komposities zonder krullenbol maar ze staan wel bol van de extra haakjes binnen haakjes tussen nog meer haakjes, wat hem tot inkleuring noopt
(om latere lezers door tijdgebrek geplaagd hetzelve te kunnen sparen indien zij alleen de openings! kleur volgend de tussenvoegelijk aanvullende anderen makkelijk kunnen overslaan, een eenvoudige techniek
((al vrij snel (((omstreeks de eeuwwisseling)))
willekeurig en kinderlijk geimiteerd door niet de minsten zoals scientific american))
die hem tot aanzienlijk roem zal strekken en zijn erfgenamen tot grote vermogens wegens verkoop van de gekleurde teksten als mode patronen . .maar) waarover bijna iedereen vooralsnog reden ziet om op hem neer te kunnen kijken.oops, .. .kooraktie: was getekend:

knappe kop zonder krullen bol, MAAR MET komposities .. .etcetera

ps: al 15 jaar niet meer gebloot. helaas tabakverslaafd, helaas tuin en bijna weer eens dakloos. 0 Comments:

Post a Comment

<< Home