Thursday, November 03, 2005

De islam als zondebok

http://ayaanhirsiali.web-log.nl/log/3984113 AHA vind arabische leiders fascistisch; de discussie onspint zich rond amerikaans gedrag; mijn inbreng (als 19de en kennelijk laatste): ja ja amerika doet er alles aan .. ..nou 1 ideetje hebben ze toch stiekem effectief over het hoofd gezien .. .je wil met zo'n winstgevende wapen industrie toch zeker geen middeleeuwse indruk maken zeker?

Als ze arabierse strijders voor zouden stellen naar een eerlijke 1 op 1 met gelijke wapens oorlog over te schakelen zodat burgerdoelen echt vermeden kunnen worden moet je eens zien hoe snel ze in de rij gaan staan; alle olympische disciplines maar gewoon tot de dood erop volgt of een andere inzet; ze gaan tussen de burgers zitten om de amerikanen voor gek en als bruten te kijk te zetten; dat moeten de amerikanen toch makkelijk kunnen uitbuiten en omdraaien door meteen en op het slagveld al te beginnen met die fabelachtige gelijkheid die ze industrieel schielijk denken op te moeten mogen dringen. . . eh sorry, dienen bedoel ik?


http://ayaanhirsiali.web-log.nl/log/3995691 2-11: Prettig weekend ondanks alles - Katja Schuurman was goed bevriend met Theo en ze speelde in een aantal van zijn films. Zij wilde het er niet bij laten zitten. Het resultaat daarvan, één jaar later, is een persoonlijke zoektocht en een onthullend onderzoek. - 20:55 - 22:00 - Ned. 3 ------- (eerste en enige kommentaar): goed programma - heel plausibel ook ... maar ik zie intussen dat jullie ook naar LGF linken; dat doet voor mij de deur dicht en dus: doei

http://ayaanhirsiali.web-log.nl/log/4000206 (zelfde artikel nog een keer) -- Inderdaad plausibel dat Bouyeri een dubbelspel speelde en op een gegeven moment zijn loyaliteit verlegde en de AIVD de regie verloor maar achteraf haar rol niet te kijk gezet wil zien

Aan de andere kant is het niet echt moeilijk te raden wat hier (o.a.) minstens een bijsleutelend rolletje speelt:
Katja heeft een klopperdeklapje van de molen gehad en is spreekbuikster van een schoolvoorbeeld generatie conflict wat zo als het ware niet alleen boven het gemiddelde zichtbaar maar zelfs boven het graf uistijgt.

Stel je voor wat het met een gevoelige intelligente jongen doen moet als diens vader het gezinnelijk brood bij een van de zogenaamde geheime diensten die de wereld 'rijk' is verdient. Grote kans datie zoals in dit geval, van weeromstuit neigingen en aanvallen van enorme flapuiterigheid kent en het spontaniteitsaspect des te fanatieker poogt te perfectioneren naarmate hij onder de versleuteling van mercurialiteit te lijden heeft en er inzicht in krijgt. Geheel ontsnapt aan de kunstmatigheden is ie niet, want de film regisseur is voor zijn publiek zo goed en zo kwaad als een geheime influisteraar ook maar zijn kan.

Mijn pa's carriere ging vanaf 12 jarige leeftijd via het meehelpen een wagen hooi lossen omwille van een paar onsjes meer vlees verkopen op fiets met bestelmand langs meer koeien dan mensen naar het inmiddels afgebroken abbatoir in Rotterdam (ze zijn wel vergeten de gastarbeiders naar huis te sturen, inderdaad de omgekeerde wereld) een kruispunt van vraag en aanbod waar de cijfertjes van alle bereikbare markten hem per telextape dagelijks ondersneeuwen. Ik concentreer mij van weeromstuit waarschijnlijk al te zeer en eenzijdig op bodemerosie en letters en ben gefascineerd door maar ook hoogst achterdochtig over het soort mensen die lettertjes cijfertjes geven en ze niet alleen combineren (Lyons, Land) maar ook aan versen van hun heilige boeken tijdseenheden verbinden, bijvoorbeeld Boek, Tenen en Szabo (Bijbel en Torah) Arguelles, Khalifa en Jarrar (Koran).

Potentiele opvolgertjes, vooral laatkomertjes die tergend langzaam op gang komen en bovendien niet al te veel broertjes hebben terwijl pa al op volle toeren ligt hebben het niet makkelijk.

hee, ik zie opeens dat mijn eerdere reaktie (bij het eerste artikel over dit programma) niet aangekomen is, dus die plak ik er nog bij:
goed programma - heel plausibel ook ... maar ik zie intussen dat jullie ook naar LGF linken; dat doet voor mij de deur dicht en dus: doei
Kunt u mischien een Polletje plegen over de LGF hier; wie vindt dat de verschillen die men daar placht te maken tussen de semitische
(wortels ontsproten) volkeren/naties schromelijk overdreven worden en wie niet.

http://ayaanhirsiali.web-log.nl/log/4002728 NRC over het Rode Hoed debat met alle (vooralsnog intakte maar toch hun nek uitstekende) 'kopstukken' --- ik post: zo invloedrijk als de 60er jaren ook waren inmiddels is hun inspiratie uitgewerkt, ondanks al de zich aan onze aandacht opdringende feiten die hun waarschuwingen met de wijsheid zoals die alleen achteraf beschikbaar is bewijzen als echt niet loos uit de (.)erf(deling) doen komen, bijvoorbeeld: tegen te ver gaand imperialisme (dure huur(, )soldaterij, kolonialisme, erosie, te hoge afhankelijkheid en vervoerkosten, tegen elkaar uitspeelbaarheid van betrokken partijen) en de vroege voortekenen van sluipende klimaatverslechteringen.

Ze hebben zover aan gezag en respect ingeboet dat de tolerantie voor kraken en opbloeien van zonder winstoogmerk opererende en legalizeerbare Centri Sociali een nulpunt is genaderd (terroristen schuilen er) en dus doodbloed inplaats van opbloeit.

Ook de sexuele kanten en uitvloeisels van de psychedelische hoogtij dagen (met het voortouw al veel eerder gespannen door gemeenschappen stichtende utopisten die vanuit de zelfde inzichten op de secessionistische toer gingen) zijn op leven na dood en een gemeenschappelijk (opvoed) verantwoording dragen is teruggeworpen op ieder voor zich en gezinsmodel inplaats van de aan veel veel vroeger aanknopende uitgebreide en brede familie banden.

Ik verwijt de verre gaande verwarring tussen de hoge vluchten en standjes in korte tijd bereikt voor effecient in- en overzicht verschaffende mechanismen van centralizatie aan de ene kant en de zeer partijdige met ellebogen bewerkelijke en bereikte beslissing wie dan ook alweer wel goed genoeg is om ervan te gaan mogen profiteren en de stromen erin te di- en redigeren (terwijl een ((met metro in A'dam vergeleken)) kleine reorganizatie al genoeg is om er gewoon ieder burger toegang voor te verlenen - gemeentehuis, archief, biep, bank, voorstellingenzalen in 1).

Vooral die ecologische kanten aan de zaak gaan ons de nek breken denk ik. Blind voor het paradoxale feit dat in de Arabische wereld enorme monopolizering aanjagende productie gedraaid word* is oorspronkelijk veel en ook agressie niet delegeerbaar in de arabische wereld (kunnnen we veel van leren, al te ver van volksgerichten afgedwaald als we zijn) waardoor zelfs het magerste schoffie in een watjeswijk de baas gaat spelen.; ieder moet daar blijk van kunnen geven om mee te tellen.

*stof, olie en agressieve demografie, dat laatste een uitvloeisel van het al te lang al te goed hebben en daarna doorschieten naar een tegenovergesteld extreem waar mensenlevens spotgoedkoop raken zodat spotten je op de doodstraf komt te staan) zoals in het 6 paragrafen terug (donkerder oranje) aangestipte noodlot. (luister net naar no more mr nice girl van shankar en zappa via shoutcast.com) hebben we de tegen wil en dank woestijn met zich mee en uitdragende (echoende en aankondigende) gemeente tot ver achter de verdedigingslinie laten doordringen; ze zijn zelfs zo goed als systemisch maar voordat we hierom hoon en afgrijzen over hen uitstorten is het wijs te bedenken dat we een groot aandeel hebben in het verwoestenijen tot nu kantje boord van voormalig lustoord (want ondanks het ophemelen uit- en oplichten van individu romantikus en held alsmede het individuelen tot verantwoording roepen terwijl juist corporaties zogenaamd onbemand en onvervolgbaar blijven, bestaat er wel degelijk iets als collectieve verantwoordelijkheid en als ie ver genoeg terug gaat zijn er al gauw een handjevol rassen bij inbegrepen)

Dichter bij de stamverbandhechtheid en decentralere autonomie waarbij grensconflicten altijd kleinschalig blijven (ware dit al universeel zou de Koran veel acceptabeler als leiddraad worden maar omgekeerd het universeel dan wel heilig verklaren van boeken zorgt ervoor dat die lokale details tot eenheidsworst vermalen worden om zo des te hapklaarder aan oppermachtigen geofferd te worden.


0 Comments:

Post a Comment

<< Home