Saturday, December 03, 2005

aardig bezielezeilbaar sprookjesland-goed-makertje

Ik heb wel eens eerder lang moeten zoeken voor afbeeldingen van
'de brede en smalle weg'; een panoramisch geheel dat machinale moderniteit tegenover (eer van eigen groene vinger- dus) handwerk langs kronkelpaadjes (voor)stelt.

Via google zijn mijn documentjes
(vooralsnog slechts op archive.org te bezoeken maar ook daar) niet meer te doorzoeken. Tijdens mijn reizen ben ik veel eigentijdse door hippies getekende versies tegengekomen maar omdat deze gedenkenswaardige 'begeurtenissen' in een tijdvak opdoken waarin ik mezelf nog niet als een soort archivaris/ kracht- en inspiratie opdoenbare plaatsbewaarder voor ogen kreeg, en ik ook nog niet mijn fruitzak verzameling begonnen was aan te leggen, heb ik deze posters en tijdschrift illustraties niet beschikbaar.

VIA IMAGES.GOOGLE.C! OM vond ik hem echter al snel:
rebweb.nl/ rw/sjofar_7_5.html 5666 berichten ter forum -
Brede en smalle weg (*ZIE TEKST VERDEROP*)

Holger Klaewer.
gottesbotschaft.de/ ?pg=2082
christliche-gedichte.de/ ?pg=5107
schmutzundschund.de/..bilderbogenmotive
pro-hedonisme en porno stek van het 'Ludwig Uhland Instituts für Empirische Kulturwissenschaft'

DEZE VIA GEWOON GOOGLE ZONDER PLAATJES BEHALVE DE LAATSTE
volkscultuur.nl/kb.php?doc=46602

Prenten

De smalle en de brede weg zijn op vele stichtelijke prenten (gravures, etsen, litho's) uit de Nederlanden afgebeeld. De vroegste dateren uit de zestiende ! eeuw, maar het was een thema dat populair was tot in de twintigste eeuw.

volkscultuur.nl/kb.php?doc=45695
Hoe gingen christelijke geloofsverspreiders om met natuurreligies?

Waarom geven religieuze prentjes een beeld van de geloofsmentaliteit?
Meer informatie: J.H.M. Jacobs,'Vroomheid inprenten. De prentjesverzameling in het Museum voor Religieuze Kunst in Uden', in: L.C.B.M. van Liebergen en G.W.J. Rooyakkers, Volksdevotie. Beelden van religieuze volkscultuur in Noord-Brabant (Uden 1990 Op het forum van deze site staat 1 lange pagina vol vragen waarvan er maar weinig beantwoord zijn.

via vanstockum.nl is een poster te bestellen De Groot Goudriaan ISBN 9061404169 Prijs € 5.50 3x4 meter

Ds. J.J.W.A. Wijchers De brede en de smalle weg
Prijs Euro 13.30 75 paginas uitleghttp://wjzijderveld.web-log.nl/log/1201154 44ste en laatste google resultaat is de enige die het plaatje ook echt heeft en verwijst naar een grotere (175K) versie:
http://home.deds.nl/~izeboud/...jpg een theatergroep


dbnl.org/ digitale bibliotheek voor de nederlandse letteren

*TEKST*:
Hoewel aardig oud, is dit nog steeds de plaat die bij velen op het netvlies verschijnt als zij 'de brede en de smalle weg' horen. Deze prent is lang gebruikt als voorbeeld en waarschuwing en heeft diepe indruk gemaakt op jong en oud. De tekenaar heeft vrijwel alle onderdelen voorzien van een verwijzing naar een bijbelgedeelte. Kijk hoe het afloopt met de bewandelaars van de brede weg. Als gevolg van o.a. hun bezoek aan de danszaal, het speelhuis en de bank va! n lening, maar natuurlijk ook door voor de hand liggender kwaad, belanden zij uiteindelijk in het hellevuur. Ga je echter door het smalle poortje, dan begeef je je op een even zo smal weggetje dat er niet bijzonder aantrekkelijk uit ziet. Nogal saai eigenlijk: veel rotsen, weinig te doen, weinigmensen. Het is duidelijk dat je heel wat moeite moet doen deze weg te bewandelen om zo uiteindelijk het nieuwe Jeruzalem (de hemel) te kunnen betreden.
De plaat bevat veel elementen die tegenwoordig door vele
gelovigen niet meer worden gezien als slecht. Ook het idee dat
er maar één goede weg is, is voor lang niet iedereen meer
reëel. Misschien spreken we op z'n hoogst nog voor iedereen als
we zeggen dát er zoiets is als een slecht leven leiden. Wat dat
inhoudt, is voor iedereen weer verschillend. Volgens de bijbel
echter, zijn er toch maar twee wegen. Wat er op welke weg
thuishoort, kun je deels wel bepalen door de bijbel te
bestuderen, maar het is nergens letterlijk aangegeven.
Duidelijk is wel dat er géén derde weg (middenweg) is. De
tekenaar laat wel bruggetjes zien tussen de twee wegen. Je kunt
de overstap maken, je kunt je bekeren, maar dat is dus in één
keer; het kan immers geen tussenweg zijn.
Wat is die overstap dan? We zeggen dat wij, kerkgangers in dit
geval, soms nog niet eens op de smalle weg zitten, maar slechts
op de afslag ríchting die smalle weg. Het doet vermoeden dat
wij het dus toch hebben over een tussenweg, maar dat moet
anders worden opgevat: wij, die kerkgangers dus, hebben het
voorrecht om te weten dat er zoiets is als een smalle weg. Je
zou kunnen zeggen dat we die afslag al ontdekt hebben, maar dat
de vraag nu is: maken we er gebruik van?
Maar als we er gebruik van maken, hoe weten we dan wat goed en
slecht is. Leven zoals Jezus dat gedaan heeft, is de goede weg.
We moeten Hem dus bewust volgen. Er is in het echte leven geen
duidelijke grens tussen twee wegen; we leven niet gescheiden !
van elkaar. Een andere weg volgen is daarom niet eenvoudig, je
moet tegen de stroom in durven gaan, iets anders durven doen
dan de grote massa.


"WIDE AND NARROW WAY"
http://ist-socrates.berkeley.edu/~caforum/..l "Es Sind Zween Weg": Singing Amish Children into the
Faith Community
a crude version shown in this long article; source:
#footnote19 Daniel Sudermann. 1622. "The choice between the
wide and narrow way." In Schöne ausserlesene Figuren. Frankfurt
a.M. Cited in Harms 1970, 348.

7 pages worth of images for 'WIDE AND NARROW WAY' do not turn
up any relevant ones.

1 Comments:

Blogger piety piet said...

While a substantial portion of holland's mobilized and employed citizens are choking on each other's being in the (SAME BLAMEGAME) welcome outwearing way at the same time I went to switchyland and back managing to be the only (admittedly stinky) car (dad put his foot down 200plusthou in it) in sight for at least 65% of the time/distance. I find it hard to say for sure as yet, if what i do is to stray away from (and thus betray*) decency / duty / dutch doctrine or run to go get help return/stick to strictly enforced foodforall footpath handtec versions of it better (derivative of that famous "wide and narrow road" panoramas (http://intellectjuweel.blogspot.com/2005/12/aardig-bezielezeilbaar-sprookjesland.html mostly in dutch but plenny links to the images - form of iconism that penetrated the protestant world just fine, the church annex my father helped tear down and upgrade during his typical 'old age respectfully religious hometown focus phase' has proof of that, a copy is one of the few decorations there), instead of the ideal and narrow caught between pathless wilderness on one side and ways wide enough for all to fall (and collectively stall) on the other. Proximity to none too endless phases/stages and stretches of the definitely different and essential complementation is to be imp'ed at all scales. The more of them we reach the fewer in/along them we manage to teach.

*couldn't do (that) without (benefit((ting)) from) it

ps: caffeine this morn from a coinop (a bigun by de.nl douwe egberts), some of the oldest dutch taliban.

Wed Apr 19, 12:35:00 AM 2006  

Post a Comment

<< Home