Friday, October 14, 2005

digitale wegpiraat bromt een decennium

Voordat we daarop ingaan even iets over de politiek correcte neigingen van de techneuto-zeurtneurd


Wat betekent het dat http:// brechtjesblogje.blogspot.com evenveel via google referrals .. .oh wacht even, voor de digibeten of beginners onder hen die deze woorden onder ogen krijgen; zogenaamde 'referrals' zijn verwijzers lijstjes vermelden het digitale adres waar (van welke webpaginas vandaan men bezoek gekregen heeft in de afgelopen 24 uur, verscheidene smaken verkrijgbaar en meestal onderaan de paginas die dit hebben geplaatst ((niet zoveel trouwens, pagina laden kan erop hangen helaas))).

'Overniew' zoals mijn mongoloide zusje vroeger vaak zei.

Wat betekent het dat http:// brechtjesblogje.blogspot.com evenveel via google referrals binnenbauderende bit aan-, uit- en bijbeners telt als ik -- haar site 288 en de mijne ((steeds vaker)) tegen de 360 aan ((en dat schommelt verdacht weinig))) maar daarenboven drie leveranciers heeft zitten (resp. 2, 3 en 4 keer zo groot, op de vijfde plaats met net iets minder komt http://weblog-politiek.pagina.nl [280] waar ze trots op zal zijn, ze is tenslotte groen links ambtenaar) -- terwijl zij geen blogflux ranking heeft en ik tussen hyperstition en geenstijl in zit?

Puzzeleltjes rondom dergelijke ongerijmdheden zijn de specialiteit van een aantal websites zoals: www.google-watch.org (vergeet niet ook http://www.google-watch-watch.org/ te bewonderen en pas op dat je niet in het ravijn tussen opvatting zus en gezichtspunt zo dondert tenzij dat geen zonde zou zijn) en een iets breder georienteerde (met de zelfde artikeltjes 2 keer, in 't engels en frans achter en bij elkaar), maar ook veel achterdochtiger
http://aixtal.blogspot.com

Google is de enige referrer die bij mij regelmatig opduikelt, ik ben dus 100% voor klandizie van deze moloch in wording afhankelijk.

Deze gelijke score betekent waarschijnlijk niet dat ik immu uppie over mezelf maar liefst net zo veel, hard, vaak en in verschillende locaties weet te kwekken als zij door anderen besproken en opgemerkt word. Ze kan net zo goed overal vandaan naar zichzelf terug linken als ik. Feit is dat men haar hoger waardeert en ze daarom in de vaste etalage staat terwijl ik van hot naar haar ren en door gebeurtenissen ingehaald word. Ware dit de enige factor in het spel zou de gelijke score mijn oog voor lange termijn pregnantie en spraakmakendheid overigens wel ten goede komen maar eerst even wat anders.

Betekent dit al nu omgekeerd ook dat ik vierkant met vierkante ogen achter google sta? Nou, ik moet me er weer eens een beetje verder in verdiepen maar het ziet ernaar uit van niet. Hoezeer ik ook poog de kleine gunsten van google mij bewezen (zie verderop) te beantwoorden.

8\8/8\8/8\8/8\8
/8\8/8\8/8\8/88/8/8\8/8\8/8\8
/8\8/8\8/8\8/88/8\8/8/8\8/8\8
/8\8/8\8/8\8/88/8\8/8\8\8/8\8
/8\8/8\8/8\8/8\
Gister bijvoorbeeld lees ik over hun censuur, op functionaristies (lees makkelijk tot militarisme verleidde want onpersoonlijke want massamenneristies) verzoek, van lilliput kultje falun gong dat de reuze moeder chinakult kennelijk tot ongenadige en verwoede abortuspogingen brengt. . .. . zoals die ongelukkige (dankzij yahoo dit keer), voor 10 jaar de bak indraaiende journalist ondervond, die alleen maar even aan het toch heus nog wel vers in ons geheugen liggende tiananman plein debakel wilde herinneren.

Wat zegt het over mensen en culturen als ze niet aan pril begin, vervlogen en voorbije tijden herinnerd willen worden? Een dragende gedachte die me door het achterhoofd spookte terwijl ik dit epistel heel vroeg op de 14de october schreef.

Falun Gong is 1 van vele bewegingen zoals slow food en al dat soort met hippie sentiment bevlogenheden gezegende lieden en leden van dergelijke samenlevingpeilers aan- en optrekkend kaliber die (heel andere) mensen (zoals Zizek bijvoorbeeld) maar kwaad maken vanwege de onder zijn eigen publiek overdreven (en toch) afdrijvende verering van (liefst verre) minderheden (tot dewelken zij zich als van verre ervan houdende en toch ver houdende liefhebbers kunnen verhouden) .. .en dat terwijl hij zelf verslaafd is aan extreme omstandighedenwisseling (nou ja, hij is tenminste minder oorlogzuchtig dan deze sekreet (een ander soort Lenin bewonderaar): http://www.leninleeft.web-log.nl/ met onderaan de berichten: Geplaatst door Lenin Strawskim :: en dan 1 van 2 mogelijkheden: lekker rustig :: of :: Iemand moest toch iets zeggen :: Hier niet klikken

Al deze sociaal bewogen groepen hebben het net iets anders met vrije tijd omgaan gemeen en als het ze lukt gaan ze ook nog eens daarmee hun geld verdienen wat de goedkoopte van arbeidskrachten niet ten goede komt (tja, tYrannie is ((niet alleen van deze maar)) van alle tijden).

Veelal zijn dergelijke klupjes beleefd en blikken vooruit naar fantastisch verbeterde toekomsten inplaats van volgens bovenmenselijkplantillende formules te opereren (zoals bijvoorbeeld 'Body Electronics' doet: 'find the pain and push').

Dus nee, Google heeft ook mijn zegen niet onverdeeld hoewel/omdat ze met hun verrottig witte pagina 'gelukkig' (helaas slechts indirect en passief) aansporen een browser met eigen voorkeurskleuren naast een 'eten wat de pot schaft' versie te wapenen en paraat te houden. Mijn gehannes met dit thema, dat voor hen waarschijnlijk hoogstens een amusementwaarde factor heeft was des te ergelijker naarmate mijn toegang zwervend en niet met administratie rechten gezegende toegang werd/bleek/was/bleef.

1 van de Google gunsten waar ik het over had (2e in tot dusver ontdekte soort) namelijk een paar van de door Lycos weggekieperde werkjes mijner hand (waar ik nog geen doorgooglede/vervangende server voor gekozen/gekocht/gezocht heb; google schijnt dat bij de zich in het bezit van amazon bevindende www.archive.org (nog) niet te doen met enige ((even)) hoge uitzonderingen daargelaten) ondanks web-absentie toch in de cache te houden (2e geval gister ondekt ((na een fijltje in het duits wat me een week of wat geleden het scherm oprolde)): april04 waarin een blue-grass link verzameling; zouden ze daarvan houden bij google of me helpen bewijzen dat ik geen amerika hater ben?).

Alleen iemand die me niet kent zou kunnen beweren dat me dus niet zoveel aan 'doorgooglebaarheid' gelegen is (dit nieuwe woord heeft niet niks met schoon geweten te doen maar ook lang ((nog)) niet alles) maar als je goed kijkt zie je dat deze situatie hoewel niet van invloed op mijn google referral aantal wel negatief op mijn gemoed drukt.

De kant van de staat kiezen is helaas nooit veel beter, altijd slechter zelfs, dan kiezen voor Hamas bijvoorbeeld, met uitzondering van een handjevol niemandalletjes (die zich de luxe kunnen veroorloven zwitserlandje te spelen ((alle onoirbare dingen lopen daar absoluut niet in het oog tenzij je je tussen de spuitmenigte begeeft (((verslag daarvan deed ik vele jaren geleden))), Costa Rica de grootste vandien is daar weer een uitzondering op (((al bijna homeopatisch potent dus ((((maar nie heus; dat vergt minstens 7 haakjes en die ga ik mijn slome lezertjes nog niet toemoeden))))))))), GEEN LEGER ONDER- DUS (afhankelijk van arsenaal maar tegenwoordig steeds meer veel dan) GEEN DREIGING (inplaats van afschrikking ((waarvoor vroeger (((VOOR de helse luchtoffensief tijden waar we in verstrikt geraakt zijn))) guerrilla training volstond))) INHOUDEN.

Over dat functionarisme nog even kort en bondig: Met nullen werken is vrouw onvriendelijk afbreuk aan intimiteit doen.

Zolang het om Science fiction achtige en utopisties angehauchte toekomstverwachtingen gaat mag veel (ook 'Deutschland in schwere Zeiten' en de Amerikanen door bedemocratizeerde Irakezen gerozekransingskansspelletjes dienen daaronder gerekend te worden hoewel eerstgenoemde ook niet objectiever geschreven is was het wel een ooggetuige verslag, zij het helaas vrij uitzonderlijk). De auteur had overigens uiterst bescheiden en aan de huidige praktijk gemeten onbegrepen idealen (hippie achtige tuinaanleggeritis waaraan hij lang zeer zichtbaar geleden heeft) die niet erg lekker liggen bij de mensen tegenwoordig of mag ik zeggen dat die bij niet erg lekkere *a mensen *z blijven liggen (*vervang a of z met 'links' en eindig de zin, na het woordje 'liggen', eventueel, al naar gelang eigen behoefte goed genoeg voldaan aanvoelt, wat verder volgt is virtuoze ingepastheid), namelijk links en vergeten (het vergetene van/door links is diametraal onverenigbaar met het linkse van/door vergetenden maar dat al geld ook voor rechts).

Ter aansporing tot het breken en verbeteren van routine en de dagelijkse wegen, inmiddels maar al te breed en hard rakend en te lang geleden daartoe gebaand doorgang dienend, zijn de ongeduldigeren onder idealisten snel geneigd en al te vaak aan de verleiding bezweken wegomleggingsroutes via donkere en duistere manenmachtenschaften uit te stippelen. Begrijpelijk want het verleden is de bron van de toekomst zoals kompost, zeker die met de verpulverde proefstenen der wijzen (oftewel wijze omgang met doodgewoon steen; hint: HHIIEERR met die multicultuur!!) erin, dat en dus bovendien symptomatisch kan zijn voor de al dan niet geslaagde manieren van hier en daar verspreid erg dicht opeen samen te wonen (om ver- en voorspiegelbeeldig elke andersoortige levensvorm des te ongemoeider en binnen bereik te kunnen laten) omdat daarme (vooruit)wijzend alvast de ervoor vereiste ademtocht ontsloten word en wel door reductie van elementaalste der sporen die daar zodanig in schuilen en opgaan (naar 'hartelust' hun onderdelen uit ruilen). Zodoende is er in de nabije toekomst mischien eindelijk GEGRONDE reden tot optimisme inplaats van het beklemmende gevoel dat je nu iets meemaakt waarover je niet en van je levensdagen nooit meer over uitgehuild raakt .. . . .. OEPS, .. . ..ik ben enigszins afgedwaald .... ..die idealist dus, kiest (zijn metaphoren) zoals hij (zijn bijvoegelijke naamwoorden) kiest (etcetera) omdat hij de wegen permanent wil verleggen en veranderen, via inkeer en uit-, door-, en overzicht het prachtig soort oer- en stoerhollands gelijkvloersige .. . nederigheden stellageren en op onvergelijkbaar prachtige poten te zetten zoals daar zijn: Boekje open doen :: toontje lager zingen :: op nummer zetten :: zaken recht zetten :: het soort dingen die je same doet, waarvan je af- en waardoor je samenhangt. Dit word door zich meestal als voort- niet opvarende, vaak op luxe beluste (geenland((meete))be)zeiler bijna nooit in dank, maar gewoon brutaal, kinderachtig, afgenomen.

Sorry Theo, ik weet me meestal donders goed voor ogen te stellen dat het kroegen karma, de afzeik ziekte je noodlottig geworden is maar soms kruipt het bloed .. . en herken ik mijn eigen krachten als zulke die ik soms niet ken, .. .. ..ik ben kennelijk heel slecht in het voordoen hoe men bij mij een wit voetje haalt; ik had niet zo hard op je mogen schelden maar wat mag je anders verwachten van mensen die te vroeg te lang en te heftig blootgesteld werden aan alle mogelijke gewelden; alleen het allerduisterste kon nog een wig drijven tussen op handen (gedragen) zijnde fusie van twee lichten zoals wij.

Sorry Theo, ik had niet zo hard op je moeten schelden .. .. maar wat moet je anders met mensen die te vroeg blootstonden aan alle mogelijke gewelden.

Elke vernieling begint ombedoeld maar velen worden moedwillig uitgevoert als schreeuw om aandacht en als teveel daarvan dan het te laat gekomen straffend soort blijkt worden ze gewoon voortgezet als verklede solicitatie te mogen helpen, een smeekbede om in te bedden, deel-, erf- en aanname. Aangename . ... .

0 Comments:

Post a Comment

<< Home