Friday, November 19, 2010

50ste bericht pas

amper een schamper waard?

en de geest zweefde over de bewaterhuishoudkas van het therapeutisch kwijtscheldfeestje

van pietjoknieso pienochio, voor astrid de jong

Kies duurzame scheldpartij want er valt wat voor je kiezen te bitten byten en bidden ... eh .. te vieren. Reken maar. Ik reken op beterschap omdat het op- en verrekenbaar te maken, dus bij te houden is. Als volgt, vrij eenvoudig. Drommen en trommen (oorlog) vervangen door de steenmolens en gesloopte steensleperij ... Sta me toe dat uit te leggen en toe te lichten (kep zelfs voor vragen tijd en geduld)

waar ik mee dweep al decennia met noodlenigende modder en neem me niet kwalijk als ik u meesleep, meeslapie-slipslap-sleperigheid, presto!

ik dweep al decennia lang met proportionele, diffuse, verdunde, gedoseerde en vooral verse modder, steenmeel dat via kompost en biosolid(ar)iteit ons leven noodlenigend kan beinvloeden. Dat is de basis van mijn verkiezingsprogramma voor de gog partij (greep op groei, groei op groen ((letterlijk, boombehuizingspolitiek, 1000 jaren plan)), rechts gespierd pacifistisch, Groen Opgroeiende Grippies)

Er moet een punt achter het tijdperk waarin, zodra modder ter sprake komt, het over nasleep, vervuild (naar) slib, dan wel 1 of andere overstelping gaat.


Multi(VITA)mineralogie
Modder verdient een ereplaats in elk postuur, formaat en gestalte gesprek zoals AdJ die gister voerde .. maar vruchtbaarheid van grote rivierdeltas is taboe geraakt vanwege de ontautonomizerende krachten die ik hier voor de zoveelste keer in niet al te lang bestek probeer te schetsen.

De eerste digitale hint (van mijn hahohand - hand hoofd hart) over dit tijdloos (mineralogisch ... of voor mijn part zegt u vooroudervererend) principe, begon al in 1997 het net te doorkruisen maar er kleeft, vanwege al te hoog mikken natuurlijk, veel onbemeesterlijk ondergeschovenheid aan mijn leven dus de kans is groot dat het behalve ongeveer eeuwig en extra-galactisch geldig te zijn, op u desondanks kersvers overkomt -- het evangelie van vers is gezond met een diepte die alle arme mislukkende helpertjes uit hun witte jassen, laboratiums en duivelsdiensten en de kompost hoop op helpt en allen tezamen hoger op helpt, ieder in eigen stambomenpartij .. helpt groeien -- onderbreek uw sleur even, ga dan desnoods weer lekker verder met niet op mij(n soort werk) te letten, laat staan goed, ik doe me tenslotte meer voor als ... dan dat ik (!?!?) voor doe, net zo waardeloos als de niet aflatende nellus-wietus misleiding (waarover straks meer).
Bth over moeizame mensenplichten (1996)

Onze inspannig dient gericht op ont- en uitspanning van mechanische af- en aanhankelijkheid; geld en steenmeel circulatie dient monopoolbezwerend buiten bereik van speculanten gesynchronizeerd te worden met ver- en bewerkstelligheid van echt vruchtbaarlijke groei plant-zoen-matige zonne-wervel-straal-vast-klemmerij. :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: Ik denk bij me zelf, wacht even, ik vertel alle mensen in de zaal nu maar vast over een helemaal duidelijke en uitdrukkingvolste taal, tis er dan ook een van verdraaid doordacht en gedegen staal zonder echter daardoor gespeend te moeten blijven van de gladheid van een aal. Dat moet ook wel omdat ik er totaal vastgeknoopte mineraaltjes van stenen mee maal en die zorgen zoals u weet, in samenwerking met hun nattere collega's voor een warm zonnestraal onthaal; u snapt wel, het word een vooral letterlijk ontwarrend verhaal. Als ik dan bergwei, meer en beek al poederend bemoeder, en ook heuvellandschap, rivier, delta en zeegat op steenmeel onthaal, groeit alles wat bloeien kan fenomenaal en word heel anders dan bij gebruik van kunstmest ook nog vitaal, zo kan elk mens direct en zonder omhaal een missing link leggen tussen hemel en hel, ik plaats me er dus tussen zonder gedraal en ze maken contact, kijk, mijn en mij omgevend bestaan staan pal voor elkaar en niet voor paal omdat ik voor het recht lekker veel leven voorzienig betaal. 'T was altijd al simpelweg het meest betekenisvol fractaal maar word nu vast gauw ook medewezewenselijk normaal.

Van een documentje uit diezelfde buurt:
Als u bewust de meest latent potente, zeer geduldige, weliswaar nog ongevoelige en doodgewone mineraaltjes zoals ze ons bekend zijn van ijstijdelijke deposieten en rivierdeltas beleving voor uw kiezen mee wilt delen en daarvoor kiesrecht doen laten gelden, stem er dan op af, streef er naar toe en dan er vanuit voort, maak biomassa uw wachtwoord. Laten we wel wezenlijk onverdeeld binnen elke fractie tot op het botste rotsvastste donker haar eenvoudigheid naar de ontketende photosynthetische (raar woord eigenlijk, photonbinding, het enige echte lichtverband, oftewel doodgewoon ouderwets groei, dat rijmt op even onschuldig stoei en knoei, niks kunstmatig in moderne perverse zin) markt veelheid uitdragen.

Astrid de Jong is nachtzuster voor (omroep) Max tegenwoordig - een ouwe truuk, naambordjes verhangen en vervangen als de ouwe al te negatief bekend, besmeurd, beschadigd, te kijk en te kakken is gezet, want doelen witten zij wel maar willen ze nooit en te nimmer wezen.

Voor haar spelletje heb ik speciaal een gezegde ontworpen.

Omdat ze van 1richtingverkeer zoveel verstand heeft kon ze zich gister bekwaam over het vraagstuk witzwart buigen. Door 'even' (nogal uitentreure eigenlijk .. wat betreft de vakjes plakjes hokjes blokjes zondebokjes) de 'of-of(f)erigheid' -- inplaats van en/of, laat staan en/en. Zicht op 'en dan en toen en eindelijk' zal al helemaal vergeten moeten worden -- van digitale, abstracte, binaire denkwijzen pontificaal en breed uit in voorgrond te houden kon ze haar steentje plichtsgetrouw aan de ('oneven' dus voortdurende) verduistering van geciteerd gedachtengoed bijdragen, nooit uit de toon en onopvallend, omdat het zicht daarop al sinds en met het allereerste maarnieheus heilige boek ondergesneeuwd en geblokkeerd werd.

Ze vind zelf dat ze, via inbellers meestal (keine haftung) menige waarheid trefzeker laat doorschemeren. Retorisch gezien ook een consequente zet om 'denk niet wit, denk niet zwart' erna te spelen. Dat was opendoelbetrekkelijk nogal oprekkelijk kinderspel natuurlijk.

Haar poging de linksrechts discussie te ontscherpen door het over de roodheid van het stempotlood te gaan hebben vond ik nog minder geslaagd en nog verradelijk dieper gelaagd maar wat voor mij de deur echt dicht deed was de 'lezerige' meneer# die 3 kwartier had gehangen omdatie de onvolledigheid echt te erg vond worden - maar niet voor (verwoordende en als lekkenstoppend verkochte) woorden kennelijk - gisteravond. Welwillendheid ter zijner overstande werd enigszins maar lang niet goed genoeg goed gemaakt middels droog bedankje.

Mijn spreekwoord, waar ze eigenlijk al jaren lang vier uren wekelijks geluiden bij mag verzinnen (maar vertel me niet dat 'van nature' 'werk', en 'links' niet te duur is) behoeft enige (voor/)uitleg:

probeer de liefklief luifkluif dan wel lofklof in de nu volgende nietus wellus aanelkaar uit elk aar geregen reeksen thuis te brengen, ....

zie het maar als viering van het feest der niettussenwellussen
een kombinatorische natuurnaad volgende ('middendoor' - gemiddeld genomen) vermeerdering, geheel in het teken van de uitzending

..... aan kontinenten dan wel beschavingen dan wel geographische gesteldheid toe te wijzen, (moeder - zoon, modder - zon, mond - fles, gas - pedaal, munt - gleuf, kaart - sleuf, links als niettus-geloof, gristelokkon als wellus-kloof)


links(erigheid) is de blindheid waarmee de jood het witte gedeelte van een verders nog best goed met niet gelovigen gevulde wereld al 200 jaar lang slaat, het bootje wat alle wateren even moedig trotseert als de andere helft van de anders (dan joods bij)gelovigen, die via bijbeltjes het aanspraakmaakspelletje als op de voetvolgzaamvolkerkolktolk mee mogen spellen (tot de monomanie van monokulturele rand noch band erkenning ons tezamen in het alles of niets bootje brengt - veel idioten zijn er allang, de millenarianen onder de 2012 lieden enzo).

u zegt dat ik bazel, u zegt dat ik ijl?
http://niqnaq.wordpress.com/2010/11/19/why-these-people-drivel-on-about-blood-libels-i-do-not-know/

zo, bent u daar weer? Nu kunt u wel wat humor gebruiken zeker?
achter zacht ronde bollingen en veel omvouwen kutteknoppen
verbergt ons lieve heer de meest onuitstaanbaar platte koppen

# - als regelbevestigende uitzondering een helemaaaal niet arrogante en voor de verandering eens niet betweterige jood, echt lot in de loterij feeststemming dus bij Astrud. De gastrod komt aan het woord over bouw, postuur en lengte. Ik paraphraseer: Het komt van goed eten en hard werken. Wij harde werkers, weet je wel, mijn opa was heeeeel groot. Het komt van de zoute lucht ..Russen zijn veeeel sterker, Is gewoon zo.. zegt en verzucht deze, ook voor de verandering, spraakgebrekloze joden(b/bl)afkomstigheid, door intrirriganten moedscheppij gevormde genen meetorsende echte Hollander.

Nou, kennelijk zijn de joodse graan flexplattanten er dus absoluut niet, .. dan wel, slechts selectief in geslaagd om -- met in het verlengde van egypte op de knieen brengende oppotterijtjes - lees tussendoor effe jewdas.com over josef als je het nu al niet meer kunt volgen -- via brouwsel en destillaat een machtovername te bekokstoven en als hun de prooi dan toch te beschadigd en onappetijtelijk uitpakt, een volgend ras bij de lurven te grijpen. Gewoon, media klem erop en snoefschroef aandraaien maar, en ja, ik zeg dat in het bollevolste besef dat nazi diagnose niet met de nazi therapie te verwarren valt maar erg veel hulp om joden beter manieren bij te brengen kregen ze niet, netzomin als Stolypin (die ging al veel eerder vruchteloos op zoek naar de zekerheid van verworteling, ergens, levend begraven in een zieleuithoek van het dom(men)dom der joden (dhimminatie dominatie) verschaffen en hen het ontworstelen en ontfrutselen afleren).


AdJ ziet zich als trots strijdster in de voorste rangen van linkse media en zal, goed voorbeeld volgend en gehoorzaam volksmenneresje, niet als oorlogs profiteur willen, kunnen, noch neergezet (willen/kunnen) zien, netzomin als mensen die haar 'pioneren' - er zit heel wat meer verband in deze wereld als de uit elkaar gespeelde, innerlijk verscheurde en tot hand- en spangedienstig toeschouwertjes en denksporters gedegradeerde pratertjes onder ogen durven zien. Ik beschouw haar als het zoveelste (veelste*) levend bewijs daarvan.

* - Wie vanuit echt linkse hoeken wilt 'terugslaan', gaat naar de politie en zegt, 'eeeeeek, hij bedreigt haar, hij vind me veel te levend, hij wil me dood'. Laat dat nou precies de taktiek zijn waar men in amerika op rechts erg van gecharmeer is en -kuch- 'dankbaar' gebruik van maakt, ... er briljante oorlog kritikasteressen mee afmaakt, genadeloos neersabelt .. in elke behalve letterlijke zin. Zie de Deb Frisch proteinwisdom zaak die in een jarenlange en nog voortdurende hetze uitmondde.

Heksenjachten maken heksen zoals terrorbestrijding het (precies dat) juist opwekt ... en zoals de joden mensen willen mogen kunnen aan- en afwijzen die al te niewsgierig zijn (en die ze daarom niet mogen en maar al te graag als anti-semiet bestempelen), daarbij denken de al te ver abgehobenen onder hen vast en ongetwijfeld 'laat die kottepijkers in de modder zakken als ze daar zoveel van houden' ... ik heb een heel klein spettertje joods bloed waarmee en -door ik dat aan- en invoel. Nou, dat was het wel zo'n beetje voor wat betreft mijn bereidheid bewijslastig te wezen.Ooit gehoord van Orwell? Ooit een dosis 1984 overleefd? Ooit een overdosis Newspeak uitgezonden? Elk militarisme moet worden genezen. nazistisch evengoed als zionistisch. Ooit literatuur over Rusland als door joden getergd, gemarteld en opgeofferd land gezien?

Amerika is nog erger toegetakeld en iraq weer een fallelujatje of tig heviger. Hebben die mensen een stijgende lijn fetish? Kunnen ze niet gewoon met eerlijk handgereedschap werkend hun thanatopische behoefte doen?

De amerikaanse oorlogen .. van begin tot einde .. gevoerd door europeanen en negers die vooral door becijferingen van en door autistische rekenwonders en ghettoshamanen (effetjes oogjes dicht linkse lezertjes, zoek snel het einde van dit haakje als je de moed niet allang verloren hebt: hofjoodse geldstapelaars) aangejaagd (in wiens directe verlengde zich GS, Fed and most members of Congress chairing musically wel bevinden) rechtserig ontwortelend van huis en haard verjaagd werden en linkserig met het hoofd op hol en de bijbel op zak elk buitenklieks fatsoen en zich buitengaats verloren.

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

i want to celebrate with you the color of the letters and page color. When I first found your old blog i saw the colors of the rainbow looking back at me. I was extatic. Set free. Because you took what i wanted to do and flowered the universe with it..It was a fabric iniself never mind what the words said the colors themselves were the message
it brought me joy joy joy and release i hope you can look at some of the web pages i made as a result (especially the art page coming off the table off contents at www.approachinghistory.net
thank you piet
keep reading and reading and reading
-kristin (kristinturner@grandecom.net)

Mon Apr 15, 07:13:00 AM 2013  

Post a Comment

<< Home