Wednesday, August 18, 2010

bron van alle kwaad

spontaniteit vervangende hierarchie
sapstromen vervangend geld (steeds gekker, gokkeriger en zo vals als puur virtueel)

ik heb weer wat grieven op mijn lever ... omdat aan beleefd verzoek hieronder geen gehoor word gegeven.

aan de facilitair medewerker van een rusthuis waarbinnen de gewestelijke biep die mijn connectiviteit op openbare plekken met 12 uur per week wist te verzorgen a 60 cent per uur met usb toegang.

ging maandenlang geweldig tot een zorgmanager die al meer goeie mensen wegwerkte zich ermee bemoeide.


Mag ik ook een digitaal kopietje van het reeds gestuurde ontvangen? Spaart me veel (over)tiepen. Ik zal hoe dan ook van mijn kant een kenmerkje aan de nieuwste takken van de 'oer-info-roddel-boom tegenbiedbitteren' .. gewoon goed gristelijk gebruik: beide wangen de openbaarheid toekeren, de geslagen en andere ongeschonden kant, dan pas namelijk, kan het hoogge-eerd publiek vanzelf en voor zichzelf het verschil zien, toch?
Ik vaardig hierbij/mee een tegenbod uit:
Als kontrast stel ik een dwang- maar niet belangloze vraag: ooit van zelf-kritiek gehoord? Zou in jullie geval het levensgenot (van waarschijnlijk velen, niet in de laatste plaats ongetwijfeld zogenaamde dierbaren) aanzienlijk zo niet heeeel veel verbeteren.
Niet dat ik pretendeer jullie begrijpelijk en inzichtelijk te kunnen maken hoe ik poog een veel breder belang te behartigen dan jullie bereid zijn je moeite te troosten en van moed getuigen om je hierbij iets nuttigs voor te stellen, maar ik schrijf dit niet in de eerste plaats voor jullie 2 (volgens mij nogal hopeloze) krabbelzetters maar voor werkelijke en potentiele mede-slachtoffers van dit soort 'associaliteit obstructie' die tenslotte slechts een voorbeeld van een patroon en incident in een monsterlijke reeks is en dus helaas nogal algemeen geldt. Ik bedoel jullie opvatting van 'inhibitie' uitdelende 'goede orde'.
----- Overigens, het buurt- en christengenoot collectief verantwoordelijk voor het gelijktijdig 'stel je voor' bijbeltentweek(plaatsnaam).nl bracht het er tot nog toe niet veel beter af, ook daar mag ik niet slechts mondjesmaat maar voor zelfs slechts een spek en bonen hongerloon en uiterst randstandelijk mijn kunsten vertonen (ik had mijn 640 boomhuisplaatjes in gedachten .. ik weet wel, bij flickr krijg je er 60.000 maar om bij het beroemde postertje van Charlotte Rheilen aan te sluiten leek het me wel uitgelezen materiaal) -- daarbij zet weliswaar mijn voorkeur voor spontaniteit en vrijwilligheid ten koste van overlegde verplichtingen een streep door het uitdragen van verrekeningskunde (niet te verwarren met misrekening en onkunde maar dat is een ander verhaal, dat van verzekeringswiskundige en geschiedeniskenner Ulrich von Beckerath en sommige van zijn correspondenten), daar zijn goede redenen voor ... niemand gaat spontaan een zwaar industriele klimaat en leefomgeving verziekende oorlog voeren.
Zelfs jullie soort ... oeps, nee wat soort betreft ben ik geen haar beter, ... SLAG, zelfs jullie SLAG krijgt het voor elkaar van alles vanwege beleefd- en vrijblijverij door de vingers te zien en verdient mijn dank, als, wanneer en voor zover dat slaagt en beslag krijgt.
Jullie gebouwbetredingsverbod oplegginkje is grof, bot, onsmakelijk en onredelijk, ik heb in Graafzicht (buiten mensen die zich volgens jullie door mij ge-intimideerd voelen§) namelijk levenlange kennisen die (me al een leven lang kennen en toch) blij zijn mij te zien -- bij elkaar meer dan jullie manipuleerbare baliemedewerkers hebben dus bij democratistje spelen verliezen jullie nog steeds.
------- § - 1: Voor zover de redenen wel geldig zijn wil ik ditmaal schriftelijk, nogmaals toezeggen desbetreffende met een wijde boog te ontwijken. Meer zou welke baas en hoe fatsig bazig ook, niet mogen en hoeven eisen .. .bijkomend voordeel daarbij is dat het herhalen van dit soort peiler/stelregel, mantra, affirmatie, gebed en wat dies meer zij, evenzeer en goed dienst doet zich zelf vermanend op het fraaie pad te houden als de man- en vrouwschappen (al of niet gespeeld onderdanig, gehoorzaam en strak in de leer kritiekloos bevelvolgend).
------- § - 2: mischien anderhalf mens buiten de 2 ondergetekenden. Ik verzoek hoogstens 1 hand vol mensen af en toe een paar knopjes in te drukken en daar 2 euro per uur voor te vangen(, of, voor zover mijn bemoedigende dan wel afkeurende kwinkslagen er bij recht in de leerlijken ((respectievelijk leersen)) veel af dan wel toe doen, een bedrag wat ze zelf eerlijker vinden) ..... nee, niet de router moet aan en uit meneer piet, die staat 24/7 te blazen .. en dat moet iemand betalen al was het maar als straf voor het aanbod zelf die knop zo zuinig mogelijk te bedienen .. dat was hoofdstuk 1 in dit al 2 jaar durend Graafz(st)ichtelijk verhaal over hoe moeilijk het is hulpbronsparende omgang met openbare ruimte praktizerend te promoten in een tijdperk van extreme privatizering (van gewin en socializering van verlies)§§ ..... maar een blokkade moet telkens uit en er weer op. . lekker nuttig werk toch? Ik wacht overigens geduldig op mijn beurt mocht service punt medewerkster ergens aan bezig zijn maar sommigen zijn te lui adem te halen behalve als zich een gelegenheid tot nergens opslaand en zo plots mogelijke gezagsuitoefening voordoet (daar kom ik nog op terug@) vergelijkbaar met de lafhartig overrompelende politionele schoonveeg-actie.#
-------- §§ - in het verlengde van mijn 20 jaar oude principiele beslissing voor vermeerdering (en integratie met andere algemeen nut) van bibliotheken en afname van bijvoorbeeld kranten-oplages te ijveren, elke krant kan 47 keer gelezen worden voor ze versleten is, de hellingen in pakistan hadden alleen daardoor al 50x zoveel boombezetting kunnen behouden ... enz, enz.
------- # - Het zijn steevast opportunistiese veelinbreukplegers maar omdat ze een propaganda machine achter zich hebben die jan met de pet wijs(? DOM)maakt dat zij slachtoffer helpen op slag en staande voet met slechte gewoonten te breken lukt het hen zich orde-handhaverstatus aan te meten volgens wiens logica handwapens des duivels maar straaljagers uiterst fatsoenlijk zijn.
Als carrieristisch versnelsul, als op 1 lijn zittend en zettend retenlikkend fatsoens(uit)drager en -opeiser is (ethisch en gewetensvol) nadenken af te raden (taboe zelfs, het verduivelde, de zondebok, het onderdrukte, het schrikbeeld, de onaangaanbare uitdaging en de vervelenderwijs onuitgenodigde opdaging ... zo word een goddelijke eenvoudige gave een zelfopgelegde straf).
Voor hen is nadenken over informatievloeirichting en snelheid in principe al intimiderend ook zonder dat er herhaaldelijk iemand die daar zijn leven aan offert voor je neus staat. Het enige en dus ook simpele stelregeltje wat je in die 'leven'srichting te pas en oppas nimmer aflatend bereid moet zijn toe te passen is de zaken-omdraai functie, de spiegeling .. ten koste van en voorbij gaand aan de guldenweg, het middenveld (voorbeeldje: onder de gierputlozing met postzegel staan 2 heuse handtekeningen, daarboven 'met vriendelijke groet' .. nou vraag ik je? Dat moet natuurlijk 'met haatdragende spoed' zijn).
--------- Alle soorten van betreding mijnerzijds 'onverhoeds' te verklaren laat ik me niet zonder weerwoord in schoenen schuiven, .. en het in de zelfde zin met 'maatregelen' te verbinden kan ik met evenveel recht als regelrechte bedreigingen opvatten .. maar ik ben wel benieuwd ... zouden ze toch stiekum ook een beetje terug van mij houden en het geduld waaraan en waarmee ik nu zit te werken willen belonen?.. Of, ... zitten er soms (niet altijd natuurlijk) juristen achter jullie die mij willen verlokken spaargeld richting hun beroepsgroep te gaan smijten of zoiets? Grapje, ik ben geen Dr. David Noble. Heb ik ooit zo overgeeflijk stinkend door het gebouw gekropen dat ik dit dubbel en dwars verdien? Zijn jullie dit jaar te weinig gevierd op de dag der delusionelen?
----- @De receptionisten zijn zeer wel in staat voor zichzelf op te komen, sommigen gaan verder. Als iemand verdediging verdient tegen bedrog ben ik het wel. Klein voorbeeldje: het dinsdagavond incident. Ijskoud 'altijd al' beweren terwijl dat op regels betrekking mag hebben maar geenszins erbuiten op zonder waarschuwing per onmiddelijk en pas voor het eerst na maaaanden wat handhaving betreft, (oogmerk is daar overduidelijk niet 'goede orde' maar pure dwarszitterij, minachting en kleinering). Dat was maar 1 keer nodig, daarna heb ik minstens een maand lang bewezen me op klokslag 8 sleuteldraaitijd in te kunnen stellen.
Als jullie hierover wensen door te liegen en de plots vlijtige modelwerknemer ten koste van mij in bescherming nemen halen jullie je kosmische, geheel uit mijn handen, konsekwenties op de hals waar ik toe noch af kan doen, dus buiten mijn schuld. Mooi voorbeeldje was dat uit haar klikgat gesprongen nummerplaatje. Voor jullie bewijs van mijn 'tot spanning leidendheid' natuurlijk. Aardige jonge jongens die op rolschaatsen een babbeltje met me komen maken .. maar men laat ze niet graag en zeker niet ontspannen tot mij komen (hoewel ik ook zelf een advertentie campagne eigenlijk niet aandurf ... did doe ik omdat toch geen hond het leest behalve google). Ik heb het in het engels uitvoeriger beschreven en doe het hier niet nog een keer.
Buiten die ene zijdelingse en die andere sommerende direkte aanvaring afgelopen vrijdag had ik niet eerder het ongenoegen met de z:o:r:g:m:a:na:g:e:r kennis te maken en beiden waren zowel overbodig als uiterst verstorend. Regenteske touwtjes af en toe (t)rekkelijken lusten mijn broodjes realiteit wel vaker, zo niet per definitie al niet. Tips van en voor geluk waar ik gul mee strooi zien ze aan voor de spreekwoordelijke hondslagstok vooral als blijkt dat ik de minst harteloze medewerkers maandenlang succesvol verleidde het tarief te hanteren wat ze zelf eerlijk vonden en over hun hart konden krijgen. Nogmaals, weg illusie van het op 1 lijn, strak in de leer gezag en gehoorzaamheid. Maar pas als na verloop van tijd het gebabbelkabbel tijdens pauzeknabbel meer een meer helderheid over tarievenschnabbelknabbel verschaft, de ronde doet en de leiding half uitgekleed, in haar hemd voor schut staat, het legertje haar eer verdedigers, de brave handhaveresjes uit elkaar gespeeld, daarover bestaat bij mij niet de minste verwarring en ik beschuldig niemand van 'inconsequentie' (dat is, ten overvloede, uw woord, uw aantijging), en voel me al helemaal niet vereerd dat u dit soort ammunitie dwars door onderdanen heen op mij afschiet, ik wens mij niet onder bevel van u en uwen te stellen om klakkeloos een woekerprijs te betalen, net zo min als ik u dwingen kan mij de oudjes het internet gebruik te demonstreren die het eindelijk eens doorlopend gezellig kan maken in de biep inplaats van daar verpieterende apparatuur te parkeren. U maakt u schuldig aan onrechtmatige zo niet laaghartige doelvoorbijschietendheid door anderen voor te houden dat ik hen beschuldig!! Maar wat ik wel doe is jullie prijsbeleid (onderdeel van pallet aan gedragsmogelijkheid, etcetera .. zie allerlaatste opmerking) inconsequent te verklaren en als ik me een schampscheut, kwinkslag of in perspectief-plaatsing (om het even of die al dan niet lachwekkend uitvalt en opgevat wordt, op de kunst van het grappig mopperen mik ik eeuwig en altoos) denk te kunnen veroorloven zal ik dat niet laten omdat u uw 'zorgmanagareel' willetje in viervoud tot wet verklaarde. De uitwerking wacht ik telkens rustig en onverstoorbaar af.
Haar functie, veel verder achter de schermen dan Ada, nog afstandelijker (wat mensen als ik betreft), mag haar dan de gelegenheid geven mij van haar eigen slechte gedrag te beschuldigen, dus op deez of geen argeloze voorbijganger een last/pak van haar disfunctionele hartje af te schuiven maar voor een doortastend pacifist als mij geldt dat geen enkel soort lastenverlichting perse slachtoffers moet maken en zeker de hoognodigste niet. Er is allicht een, en liefst de eigen, komposthoopbevelgever reuzeblij mee te maken.
-------- Al met al kan ik me dus door een mij naarder dan wie dan ook daar aankijkend mens niet laten buitensluiten -- net zo eenzaam als ze zelf waarschijnlijk geraakt en mischien wel gemaakt is worden? Nee bedankt, schuldvragen leiden al te vaak al te snel, al te ver -- daar heeft ze dan wel de juiste functie voor maar daarmee niet ook automatisch het recht toe .. en zeker niet voor of zelfs inplaats van een algehele stemming. Als je me nog kwaaier maakt, laat ik iedereen in het huis een stembiljet bezorgen. Ik heb inmiddels vastgesteld dat u voor en niet met het biep personeel praat (en dus voor uw beurt. Ik weet zelf van minstens 2 uiterst sympathieke mensen die u hier al weggejaagd hebt.
Vooruit met het verschil maken. Niet om te winnen en/of krenken maar tegen verveling ten gevolge van vaak zelfs dodelijke autoritairiteit. Het tegendeel ervan mag dan terrorisme zijn maar dat is omdat het uiterst verwant is. waar we heen moeten is er tussenin. Dat is ook zo enorm fout aan het brede en smalle weg plaatje, de kronkelweg (zo mogelijk permacultureel opgevrolijkt en verdegelijkt) dient tussen de luxe richting openbaringen (knal, paf, kuch, bloep) en de oergrond/afgrond of pure verwildering te worden gezien en getekend. Deze waarheid word door de kerk vertekend omdat ze zich even monomaan als de andere dorheid, dood en verderf zaaiende monotheisme als alleenzaligmakend of weg naar de persoonlijking ervan wil aanprijzen en afbeelden (afgoderen).

----------- Algemeen geldt: Hoe hoger in rang, hoe obereikbaarder, nog beschermder en steeds meer in termen van extremen denkend .. voorbeelden genoeg .. begrijpelijk aangezien naar mate de hoogten van pikorden, rekenschap met/aan van/over grote en groeiende getale ten koste gaat van sociale talenten .. behalve de slechterikken uit de wind houdende voorwendselen ervan. Daar heb je die verduivelde dubbelvouwkneep uit de knoetvak-trukenzak weer) De intimiderende maniertjes waarmee deze figuren zich opdringen neigen ahw wetmatig naar posities waarin dit even legitiem als ongestraft kan geschieden.
------ Om dit duidelijk te maken tot slot een vergelijking (als geneesmiddel voor de verongelijking waarbij de klemtoon verkeerd valt .. de te ver voerende gelijking en de te gelijke vervoering .. her- en erkenbare kwesties en konsekwenties van schaal, hereiking van her en der te stroperige verrijking, herkenbaar- en erkentelijkheid).
---- Hardere gesteenten vormen vooral in 's aards zogeheten mantel en kontinentale brokken (klonterige lavasoep) in het pikke donker, binnen in de aarde, met speldepriksgewijze regelbevestigende uitzonderingen die de oppervlakte bereiken (vulcanisme). Daar is de overheersende trend verwering, slijtage, doorluchting, organizatie, verlichting, etcetera, ... tot een turbulentumultikultureel stadium vol rondblazende erosie al het omhooggestuwde weer neerwaarts de diepte in wast en spoelt.

Nog een keer? ... diepte - donker - verharding' -----, daglichtnietverdragende criminaliteit VERSUS oppervlakte - aan de met ademtocht gezegende kant domineert het dispersieve ---- licht -verlichting - gezag als eerlijke distributie en mix ... de vruchtbare gronden zijn bergtoppen op weg naar de zeebodems ... zijn op weg binnendoor via de smeltertjes in het binnenste van het binnenste die bergtoppen weer te bereiken.
De diepten zijn doorgaans op elkaar induwende ballingen en elkaar doordringende getijden op de grens van materie en energie met de as/polen als uitzonderlijk schuur schaaf, wrijving, maal en poets gebied van jewelste ... spiegelingen zijn zoals bekend slechts mogelijk langs breuk en vouw vlakken
Het is geen mythe dat de wet criminaliteit inperkt, -damt en doet binden, afremt, geneest en op betere gedachten brengt, .. maar in de meeste massaculturen ziet de enkeling --ja gebrek aan medestanders ben ik heus gewend ... mijn woning van 4 jaar werd wegens misplaatsing van aanzeggende brief zelfs zonder protest van de 1 op andere dag afgevoerd ... met inhoud door de gentrificatie maffia -- die durven kijken, min of meer lijdzaam een tegengestelde trend: het legalizeren van kriminaliteit (en erger nog, het massificeren van dat laatste, de messentrekkers van vroeger nemen nu horden tegelijk te grazen per knopjesdruk - lees Robert I Friedman en Matt Taibbi als je het lef hebt). De sociaal tekortschietenden dringen zich op en offeren bescheidener zielen aan een banenschepperij van het soort waarin rangorden en bestuurlagen stapeling welig woekert. Geld ligt niet voor het opscheppen. Een steen word niet zonder slag of stoot stof.. . laat staan stof tot nadenken en in goede ‘organizatie’ banen geleid (in de oerbetekenis van het woord). Waar dat doel uit het gezicht verdwijnt loopt alles in het honderd en spaak.
------ ultrakort antwoord: beste bejaardenhuis hotemetoten, ga je moeder zwart maken als je weer eens een barbaarse bui voelt opkomen.
Ietwat constructiever, een laatste welgemeende raad:
Hanteer gewoon het biep tarief ... zijn we van al het gezeik af.

Met 'service-punt medewerksteres' 'A' placht ik vriendelijk om te gaan, een soort kwinkslag en lach routine, gepaste nieuwsgierigheid en dergelijke meer. Een goede gewoonte die plotsklaps door een enkele vernietigende (jaloerse?) blik van de zichzelf opdringend Dame (laat ik haar HipRagen noemen, niet de echte naam) die het op dat moment aan elkaar gewijde blikveld binnendrong en een paar maanden later zelfs in dreigend donkere wolken deed veranderden.
Voor mij is duidelijk dat de zorgmanager om 1 of andere mij niet bekende reden als een soort relhond vals gemaakt is en verslaafd dan wel gewend geraakt aan haar eigen 'opgewektheid perversie', namelijk het genereren van adrenaline overdaad en langs de weg van sympathieke zenuw resonantie hetzelfde aan anderen niet mee-maar uitdeelt en opdringt.
De eerste blik die 'ontzet', met ingehouden adem 'onbetamelijk' schreeuwde en waaruit al meteen en soort samenspanningsverdenking sprak, was vanuit haar steekproefsgewijs perspectief begrijpelijk, en betrof ook de receptioniste. Ik verdedig hier dus ook haar eer. Ze is dezelfde door wiens ongevraagde tussenkomst van begin af aan het officieel tarief van 3 naar 2 euro per uur teruggebracht werd. Over het soort kapitaalvernietigende disfunctionaliteit van veel openbare internet-toegang heb ik al vaak genoeg geschreven.
Het is natuurlijk ten allen tijde redelijker en voor velen beter mij toegang te verbieden dan haar te ontslaan.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home