Sunday, April 14, 2013

biologisch is niet duurder

biologisch is niet duurder, er zit gewoon een verplicht, dubbel en dwars verdiend fooitje boven op .. want als je het deel gezondheidszorg kosten dat voor uit handen gegeven in het honderd gelopen basis zaken er bij optelt kom je op veeeeel hoger uit (de pharmaffia perst er weer wat bij af en over al naar gelang) om over het abjecte resultaat maar niet te spreken .. een oud genoeg patroon om de onregelmatigheid te ontdekken medunkt, zelfs in een tijdperk waar sociale uitwisseling of uiterst dogmatisch gebleven is of modern giftig en geisoleerd raakt via de ('sociale' maar niet) net(jes)werk('zaam'hed)en .. dus waar blijft dat gezond verstandelijk verzekeringstarief nou eindelijk helemaal 'is'?

0 Comments:

Post a Comment

<< Home