Sunday, October 25, 2015

domme kristenen, stop de neerbuigendheid omtrent 'stof' aub

sunday 25th of oct, k205, planetary serp psalm 44 vers 13 psalm 44, verse 13 in de kerk op het organisten plekkie achter bijbel geopend naar Psalm 44 vers 13 staat de tekst die ik weldra hoor http://www.psalmboek.nl/zingen.php?psID=44&psvID=13 Waarom, daar wij Uw bijstand vergen, Zoudt Gij Uw aangezicht verbergen? Waarom vergeten onz' ellend En onderdrukking zonder end? Want onze ziel, die nauw'lijks leeft, Is treurig in het stof gebogen; Daar onze buik aan d' aarde kleeft, Bezwijken wij in onvermogen. ik betreed vervolgens de plaatselijke ruimelijkheden van de baptisten gemeente waar ik een kennis naartoe op weg zie en leg hem [Zeger de sokkenboer] op de bank in het portaal van de overgens slecht bezochte dienst kort uit wat daar zo vreselijk mis mee is: Er word in deze tekst minachtend, ik zou zelfs zeggen heilschennerig met stof omgesprongen ... en het is een schande dat net als de dokter die bittere pillen in suikerlagen verstopt, deze gezonde geestesgesteldheid ontwrichtende voostellingenn in mooie misleidende melodien verpakt word door zijn collega, de dominee, beiden beroepen die in een enorm duister gilde passend opererenn. Want onze ziel, die nauw'lijks leeft, Is treurig in het stof gebogen; Daar onze buik aan d' aarde kleeft, Bezwijken wij in onvermogen. stof leeft nauwelijks maar daar met gemak verandering brengen is de zegen die, voor zover mogelijk, ons dat beetje in ons sluimerende goddelijkheid hier beneden helpt verwezelijken. Ik bedoel natuurlijk stenen malen en kompost hopen bouwen, van lievelee steeds meer aarde zwarter maken op een positieve in plaats van figuurlijk neerbuigende, dwz versmadende manier zoals in het vers. Als we buikklachten hebben en wat aarde (klei) slikken[/drinken] is de kans groot dan onreinheden aan de klei beginnen te kleven en niet langer aan ons waardoor we van ziekte en ongemak bevrijdt worden .... een natuuurwet die in het vers regelrecht omgekeerd en op zijn kop gesteld wordt. Dat is de joodse handelsgeest en -wijze aan het werk en als je die niet uitdrijft en -bant moet je je niet verwonderen dat de wereld langzaam in een hel veranderdt. Nederland zou een paradijselijke school in nederigheidslessen van[en voor] deze aard kunnen zijn maar met rollen [en levens de nekken] omdraaiers in het spel staan ons aller levens erop en worden inplaats van tuiniertips als bestaansrecht en middelen bijbrenging die van hele volkeren tegelijk, de palestijnen voorop, met andere, die zich evenwel daartegenover, geheel vrijwillig aan de stompzin overgeven, zoals het onze, letterlijk en figuurlijk teniet gedaan, maar dat doet er voor de vrome zendingsgezinde godsvruchtgristen die zijn kop, als slachtvee in de knoop heeft laten leggen, helegaar niet meer toe, toch? daar helpen geen 60 speellijsten met 8000 wegwijzende videos [samensgesteld door iemand die elke klap van de dweepzweep kent] wie dan ook in dit bevolkingssegment weer van af mar dat mijn video lijsten deze groep misleidde zielen enigszins de weg uit dergelijke beknellingkwelling wijzen hoop ik stiemum toch!! 18:43 Toen vergruisde ik hen als stof voor den wind; ik ruimde hen weg als slijk der straten. stemt, in het licht van bovenstaande uitleg, het feit dat verguisen en vergruisen zo weinig verschillen, niet nadenkelijk? En lijkt dit geval niet erg op een soort besnijdenis waardoor een zakelijk en nuttig werkwoord in een beschuldigend veranderd?

0 Comments:

Post a Comment

<< Home