Friday, July 25, 2014

virussenQM goed uitgeruste russen lusten er pap van http://sargasso.nl/kort-haat/#respond 35ste op 'Haat' (over antijoodse akties in europa) mischien toch niet de meeste geschikte om mijn lange stukje te plaatsen???? haat daad zoek domme maat zionist zoekt jood wilders plaagt breivikingen de tent uit word u liever gewoon hatelijk of toch net zo 'lief' prozionistisch mishandeld? tirnasaor.com (land of the free in het iers), een internetradio kliekje, waar gisteravond Douglas Dietrich, een asiatisch amerikaans archiefsoldaat in hoge tonen van verontwaardiging ... of toch stiekum van viering?? .. verslag doet van sataniciteit in het amerikaans leger. Hij is een zelfverklaard 'pro-zionist' (pro-joods .. ? .. pro-nazi?? .. pro-nazionist??? .. pro-zionazi???? .. pro-khazar????? ... pro-bolshevist????? ... ik weet het niet ... in ieder geval zeer vokaal en uitgesproken anti-amerikaan ... omdat die domme gasten zich voor een satanisch karretje laten spannen. Hij doet dit voor wellicht de 10 duizendste keer ... een tiepisch reizend rock and roll artiest-achtig spreker oftewel snake oil salesman en donderpreker die het overdondersirkwiet rondzingt (C2C is ook bekend met hem, alsmede regelmatige beursen over mindcontrol, ufos en supersoldiers [dissociativizeer techniek ... partitieervolle vermelding jager] inclusief hotelverblijf). wie zei er ook al weer iets over satan/god rollen van judaistiek naar christenDommen omgedraaid? Texe Marrs zeker? .. en is dat werkelijk in 'tegenstelling' tot al die hoerenmoeder haar afwendselen en mislukkende geneesherenhierraarkeien (mason, rosicrucian, al de monotheismen). Dit gaat over waarom daarom kgkgkgristenen doen alsof het model pacifisten zijn waar naartoe geleefd moet worden, waar oren naar gehangen en zeilen naar gereild dienen te worden. Israel: fall! -+- christians: how deep? de gruwel misstand in en uit jubelland vormt achtergrond en mischien wel aanleiding en aanjager van menig parallel geveinsde bedreiging .. zie Shir Hever over Homeland Security Industries die vanuit het heilige land gedirigeerd en gesjoroemd worden .. in het allerergste geval als volgt: Douglas Dietrich blaast op het iers 'no borders' station - - alwaarvandaan men zich ook aan een welonbetamelijk dikachtig pakkertje klaag belaag te buiten kan gaan en/of laten vol audueelmuilen en kabbalistiekteristisch huuroerkies smeelsmullen, moderne souvereinzeringstechniek experimenten en (etym/dyslexicanaleesjes ook van de partij - - op volle sterkte zijn (a)partheidje mee ..... [vergeefs ten beste gegeven? opname van vorige keer (5 uur lang) verloren .. nou .. hij herhaalt zich anders vaak genoeg bijna verbatim dus DAT valt tenminste mee .. maar of je het meeste van zijn werk ten goede van wat dan ook kan kwalificeren betwijfel ik af en toe ook sterk] ..... en houdt zich streng aan zijn geliefde meest duivelse opzienbaarLIJKheden volgorde met de nadruk op LIJK dan wel ... zo ongeveer a la verslag van wat poolse bolshevlerken met blond volk uitspookte toen de 'russen' (onder Bolshbewind) van rechts naar links bewogen als antwoord op natuurlijk minstens zo laaghartige bedoelingen van de raddraaiers .. letterlijke raddraaiers zijn leuker, zie nepalese versies voor hoe men aan veel gewicht met weinig moeite de grootst mogelijke vandien aan een oplichtertje en uitzichtertje kan geven (buitenwacht versterkend aangezigzagzegd). maar goed, ik was op weg naar zijn 'derdmeest' favoriete verhaal .. volgorde in deze aflevering: 1 - de (paedo)sexuele uitspattingen van zijn babielonies bovenbazerige voorgezetenen .. .. die hij vanaf vrij jonge leeftijd moest beginnen te bedienen daar zijn vader ook een leger karriere ten offer viel .... 2 - regelmatig gepleegde massale slachtofferanden .. en de afgrijselijk gedrochterig mensbeeldmisvorming dat achter deze schalen van geweld schuil gaan wat in beide oervormen beoefend word en voor leverbaarheid waarvan geijverd word ... nogmaals, zie Shir Hever over Homeland Security Industries die vanuit het heilige land gedirigeerd en gesjoroemd worden O - vrouwelijk: biologische 'agenten' I - mannelijk: krachten en materiaal verspillende, industrieel zwaar, grof, ROLLEND GROLLEND met veel kabaal en misbaar ten tonele gevoerd kanonnenvlees, wederzijds hun tegenstanders bruut van verre verzorgend. grof en bruut industrieel geweld Dirigatie, roemspreuk en toedichterij met behulp van een als oneerlijke betaling voor buitenmenselijke natuurgrootheden gemisbruik opvatbare krachten misdeling .. (polarizatie: voor wat hoort wat ... als je een leugen aanvaard moet je hem ook weer zien te verkopen ... in andermans vlees snijden doet uiteindelijk zeer en das is niet af te bezweren door net te doen alsof de rollen omgedraaid zijn), .. krachten die niet veel verschillen van zulke die 'achter' het weer zitten ... in het laatste gedeelte reptie over Haarp als deel van een massaal / massief bezweringsritueel dat in DD's ogen .... [die door z'n pa's verslaving aan SciFi filmen al vroeg verpest werden in Rochester, 1 van de mediatiek (door Kodak) meest verpestte gebieden ter aarde tot Afrikaaans Agbolshie richting die verh(/g)evenste plek 'opfrukte' - sideswipe at the porn addiction / rocketry connection, DD is a lamentable and lamentably professional victim, maar dit terzijde] ... monsterlijke vormen danwel titaanse maten aanneemt, maar zoals zijn gastvrouwe met verwijzing naar wicca en witgroene magie stelt, zich als ook heel vriendelijk kunnen tonen .... ze hebben minder keus dan mensen en daarin schuilt de duivelsheid van ons erbarmelijk ras: misbruik van flessegeesten .... zowel ritueel als informeel ... laat dat maar even bezinken zuipschuitje vaar bootje zdrinkehoer boerenzonenlanderig volk!!!! Menselijke massa offers die via het leger dat met, als geheim, vrouwelijk en (voor zichzelf ook) hoogst gevaarlijk wapen 'uitgerust', opzettelijk besmet worden is een oude techniek in de amerikaanse manier van oorlogen voeren, die stamt nog van tijdens de volkerenmoord op indianen. Te weten, inceptie van de 'spaanse' griep door het amerikaan-sataanse leger ... ja u hoort het goed ... het sataans amerikaans leger ....DD rept (vaak*) hierover ..... en pas heb ik deze, 'wanvege' er bij velen allesbehalve makkelijk inkomende en gaande , .. edoch zo kort mogelijk benoemde en terminologies enig korrekte karakterizering, ... ... .... .... kweenie meer waar ik hier naartoe op weg was ....... waarschijnlijk het inmiddels 'hoger' genot(ul)eerde zijdelingksje over Texe Marrs ....... dus ... erg kort en bondig neergezet gezien [[[[[Q]]]]]] * een woordje over de herhaal drift van amerikanen: het is uitsluitend bedongen door beperkt repertoire wat gauw verveelt en novelteit verkoopt het best ... dat is ook wat men zich 'verspreekt' (belooft) van exoten die de geenpool binnen zwemmen. Men hoopt op vroeger hechter 'stam- en volksverband, en dat is logisch als je Andrew Lehman (en mij) begrijpt, ooit DE magneetmotor van wat voor de onstporing, aan multikultuur bewonderenswaardig was. gevangenen het hele land over-, hier en daar doorslepen, op open wagons, in de kou, achter wagons volgepropt met gevleugeltje ... voila presto ... hieperde piepsie piep .. nieuwe 'duivelsvleugelgreep' op verse mankrachten ... met uiterst beperkte houdbaarheid en toch zeer effektief ....wanneer je oorlog in meerdere continentenranden tegelijk uitvogeldokter bent .... en vervolgens de immune dragers 'gebruikt' door hen op intiemere posten te houden ... deze infectie dragers dus, vermommen door hen bijvoorbeeld als kok aan te stellen ... hij noemt er 1 bij naam ... de zo op scherp gezette krachten werden op de boot gezet en enorm veel werden onderweg al doodziek .... (doel was rusland) en zo begon de telling to de bij elkaar honderd miljoen ((echte)) slachtoffers, het leger wist dit van de boeken te houden ... van DARPA, van google ... ) De derde verhaallijn gister was de meest Thomas Pynchon achtige, over het Trinity bomtest gebied .. waarbij hij zijn stem de meeste kracht van hoogte en laagte verschillen poogt bij te zetten ... alsof zijn persoonlijke trubbels er volledig bij in het niet vallen en dat doen ze natuurlijk ook ... vreeemd genoeg gaat het hier eigenlijk helemaal niet eens meer over zoveel slachtoffers, slechts over de knetterknal stinkgekste mensen die ooit vrouwen als onuitputtelijk bron voor branie misbuikten ... OOK zionisten of semieten mischien ... semi-semieten op zijn minst toch zeker ... Hij vertelt over Crowley en Parsons (doorspekt met flarden over Hirohito en Roswell .. de spreker als componist en couponeur hengelaar .. hopend op ... veel beet .... in zijn bits en bytes), vooral over de raket ontwikkelaars dus. Pynchon kenners zulllen bekend zijn met de mogelijkheden velen vandien neer te zetten als volslagen wereldvreemde kultleiders die proberen de alles in hun val mee te slepen .... en andermaal ... let hier voorvalal op de hitlereske zioni[zie]teit geliefde lezertjes ... nazi is volgens de pafzak Rickels notsee .. bekanntlich (in mijn kranium en wat daarvan op netdrift raakte dan). Hoofdstuk kopzorg II waartegen men beducht dient te zijn niet russen maar virussen ... en natuurlijk het maresjosjezend bewapentuig zoef snoef .. snif snuif ... hop stof en de struif welk verleidelijk wapperend kuif weest uw gevoelens voor ..... voordat slechterIK wijs u gevoelens voor .. KEN u gevoelens voorwijzen stel dat een psij[th]op en hup hup weeromstuit op ons af probeert te komen die veeeeeel veel groter uitpakt dan Fortuyn Breivik en of Mehra tezamen .... en dit jaar het hele westen niet alleen aan de rand maar in het hart poogt te raken en overschaduwen via een vorm van biologische oorlogvoering zoals het zojuist aangestipte (Fort Dietrich Maryland geval). Beschamend als we werkelijk nog steeds niet veel verder voorbij verguis geraakt zijn dan het kontakt van de patsie zondebok voor de kennedy moord met de vrouwelijke sickbock van die tijd, ... woont in nederland voor zover ik weet ... www.doctormarysmonkey.com any volunteers??? unarmed but for knowledge, preserved AIDsperimint corpse collection duty today!! don't visit that website ... ignorance is bliss

0 Comments:

Post a Comment

<< Home