Monday, March 18, 2019

Individualisering en subculturen; column Dennis Honing

Individualisering en subculturen; column Dennis Honing

1K views





35





17





Share








Published on Mar 18, 2019









Over de individualisering van de samenleving zonder collectieve dwang tegenover het verlangen naar groepsvorming. Verbonden zijn aan subculturen is een breed gedragen verlangen. De politieke roep om een natiestaat vanuit ‘rechts’ is exemplarisch, maar ook de aanwezigheid van de vele kleinere etnische-, sociaal maatschappelijke- en recreatieve subculturen.

Dit is de laatste column van Dennis Honing voor CafeWS, opgenomen op j.l. 13 februari.
 
... ??? hopelijk niet echt de laatste natuurlijk ...

0 Comments:

Post a Comment

<< Home